Novinky

15.04.2016
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. se stalo vítězem soutěže Microsoft NGO Awards v kategorii Kancelář v cloudu!
Všechny novinky

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., vzniklo transformací příspěvkové organizace, která byla zřízená statutárním městem Ostrava. Jeho hlavním posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížné životní situace a hledání navazujících systémů podpory těmto lidem.

Jsme poskytovatelem sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Nabízíme sociální a psychologické poradenství, přechodné ubytování, základní informační servis a další činnosti v rámci těchto zařízení:

Zároveň nabízíme na základě novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí a partnerství v kampani Dejme dětem rodinu uzavírání dohod s vykonavateli pěstounské a poručenské péče formou:

Jsme poskytovatelem doplňkových činností:
Nabízíme vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pěstounů (dle novely zákona o SPOD) v rámci:

Spolupracujeme se stavebním sociálním podnikem, který se zabývá drobnými stavebními a řemeslnými pracemi či nekvalifikovanými manuálními činnostmi se zaměstnáváním znevýhodněných osob na trhu práce (dlouhodobě nezaměstnaných) a to v rámci:

Jsme správci osobních údajů a držiteli povolení ke zprostředkování zaměstnání i pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí.

V roce 2011 jsme se stali partnery Kampaně Dejme dětem rodinu (www.dejmedetemrodinu.cz ) a v roce 2012 jsme se stali partnery Sociální inkluze Ostrava (www.ostrava.cz ).

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, SINEC - klastru sociálních inovací a podniků, Paktu zaměstnanosti Moravskoslezského kraje, Sdružení azylových domů.

Naše služby a činnosti jsou financovány prostřednictvím:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí - rodina
 • Ministerstva vnitra
 • Moravskoslezského kraje
 • Statutárního města Ostrava
 • Moravské Ostravy a Přívozu
 • Evropských sociálních fondů
 • Nadace OKD, Regiogranty2012, NROS, Pomozte dětem a dalšími...

Sponzorují nás např.:

Pekařství Illík, s.r.o.

Elvac a.s.

Petr Chovanec

ArcelorMittal Ostrava a.s

DROZD a spol

AHOL, Ostrava

UNICAR, spol. s r.o.

Kariéra ve společnosti:

V naší organizaci pracují zaměstnanci v těchto profesích:

 • Manažer
 • Ekonom
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Terapeut
 • Sociální pracovník
 • Pracovník v sociálních službách
 • Administrativní pracovník
 • Domovník

Pokud hledáme kolegu nebo kolegyni do některého z našich týmů, vyhlašujeme zpravidla výběrové řízení formou inzerce. Nabídku zveřejňujeme zejména na stránkách:

(Dovolujeme si upozornit na to, že některé námi neoslovené internetové portály zveřejňují naše pracovní nabídky bez našeho vědomí a nedbají na jejich aktuálnost. Doporučujeme tedy sledovat v této inzerci datum pro zasílání přihlášek a akceptovat je.)

Aktuální nabídka volných pracovních míst
Bližší informace – viz „Novinky”.

Praxe a odborné stáže pro studenty a kolegy, případně i dobrovolníky
Pokud máte zájem seznámit se se společností a námi poskytovanými činnostmi formou praxe nebo stáže, neváhejte nás kontaktovat. Bližší informace získáte u pověřeného pracovníka na kontaktech: mflaksova@css-ostrava.cz, 599 455 117.

Sídlo a kontakt společnosti:
Jahnova 867/12
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

tel:  599 455 121
e-mail: css@css-ostrava.cz

ID datové schránky t744u8y

IČ: 286 59 392
zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl O, vložka 308

Vedení společnosti - management:

Ředitel
Ing. Jiří Drastík
tel.:  599 455 118
e-mail: jdrastik@css-ostrava.cz

Organizační pracovník
Ing. Michaela Žižková
Tel. 599 455 121
e-mail: mzizkova@css-ostrava.cz

Manažer rozvoje
Mgr. Veronika Dlouhá (Vyletělková)
tel. 599 455 114
e-mail: vdlouha@css-ostrava.cz

Manažer vnějších vztahů a lidských zdrojů
Bc. Markéta Flaksová
Tel. 599 455 117
e-mail: mflaksova@css-ostrava.cz

Produktový a finanční manažer
Ing. Markéta Hořáková
tel. 599 455 117
e-mail: mhorakova@css-ostrava.cz

Administrativní pracovník
Ing. Kristýna Švecová
Tel. 599 455 119
e-mail: ksvecova@css-ostrava.cz

 

 

 

 

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Centrum sociálních služeb Ostrava strategicky plánuje. V pravidelných intervalech se schází strategický tým složený z 15 zaměstnanců společnosti.

Společnost tak reaguje na potřebu změny = cestu ke kvalitě, jasným cílům a dlouhodobé i krátkodobé strategii.

 

KAMPAŇ

Centrum sociálních služeb Ostrava je partnerem kampaně Moravskoslezského kraje pro náhradní rodinnou péči nazvanou Dejme dětem rodinu. V rámci projektu Moravskoslezského kraje pro podporu této kampaně vytvořilo Centrum v roce 2012 ve spolupráci s partnery kampaně a pěstounskými rodinami televizní spot pro podporu kampaně ve smyslu upřednostňování náhradní rodinné péče před péčí ústávní.

TV spot

Poděkování patří rovněž režisérce a scénáristce Markétě Nešlehové a jejímu týmu - profesiální tvůrci.

NAPSALI O NÁS v rámci konference Dejme dětem rodinu...

http://www.cepp.cz/podekovani-za-ucast-na-konferenci-dejme-detem-rodinu-2015/

Dny proti chudobě 2015 1.
Dny proti chudobě 2015 2.
Dny proti chudobě 2015 3.
Dny proti chudobě 2015 4.
Dny proti chudobě 2015 5.
Život bez bariér 2015 1.
Život bez bariér 2015 2.
Život bez bariér 2015 3.
Život bez bariér 2015 4.
Život bez bariér 2015 5.
Advent plný andělů 1.
Advent plný andělů 2.
Advent plný andělů 3.
Advent plný andělů 2015 4.
Advent plný andělů 2015 5.
Advent plný andělů 2015 6.
Advent plný andělů 2015 7.
Advent plný andělů 2015 8.
Advent plný andělů 2015 9.