Novinky

01.06.2017
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. hledá do Domu na půl cesty, který se věnuje poskytování sociální služby, kolegu/kolegyni na pozici pracovníka v sociálních službách v nepřetržitém provozu zařízení, s místem výkonu práce Bozděchova 1792/10, Ostrava - Moravská Ostrava.
Všechny novinky

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., má dlouholetou historii. Vzniklo transformací organizace města Ostrava. Jeho hlavním posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací a na to navázat hledání dalších systémů podpory těmto lidem.

Nabízíme sociální a psychologické poradenství, přechodné ubytování, základní informační servis a další činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci těchto zařízení:

Zároveň jsme doporovázející organizací pěstounů a poručníků na základě novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí:

Navíc poskytujeme doplňkové činnosti vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pěstounů (dle novely zákona o SPOD), nově např. pedagogů i veřejnosti jako takové, vše v rámci:

Spolupracovali jsme se stavebním sociálním podnikem, který se zabýval drobnými stavebními a řemeslnými pracemi či nekvalifikovanými manuálními činnostmi se zaměstnáváním znevýhodněných osob na trhu práce:

Jsme správci osobních údajů, držiteli povolení ke zprostředkování zaměstnání, registrace sociálních služeb a pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí.

Jsme partnery Kampaně Dejme dětem rodinu (www.dejmedetemrodinu.cz ), byli jsme partnery programu Sociální inkluze Ostrava (www.ostrava.cz ), nyní spolupracujeme v rámci města Ostrava s Agenturou pro sociální začleňování.

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, SINEC - klastru sociálních inovací a podniků, Paktu zaměstnanosti Moravskoslezského kraje, Sdružení azylových domů.

Naše služby a činnosti jsou financovány prostřednictvím:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí - rodina
 • Ministerstva vnitra
 • Moravskoslezského kraje
 • Statutárního města Ostrava
 • Moravské Ostravy a Přívozu
 • Obcí, v nichž poskytujeme sociální služby
 • Evropských sociálních fondů
 • Nadace OKD, Regiogranty2012, NROS, Pomozte dětem a dalšími...

Podpořili nás např.:

Pekařství Illík, s.r.o.; ArcelorMittal Ostrava a.s; DROZD a spol; AHOL, Ostrava; Elvac a.s.; 3A Design; UNICAR, spol. s r.o.

Kariéra ve společnosti:

V naší organizaci pracují zaměstnanci v těchto profesích:

 • Manažer
 • Ekonom
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Terapeut
 • Sociální pracovník
 • Pracovník v sociálních službách
 • Administrativní pracovník
 • Účetní

Pokud hledáme kolegu nebo kolegyni do některého z našich týmů, vyhlašujeme zpravidla výběrové řízení formou inzerce. Nabídku zveřejňujeme zejména na stránkách:

(Dovolujeme si upozornit na to, že některé námi neoslovené internetové portály zveřejňují naše pracovní nabídky bez našeho vědomí a nedbají na jejich aktuálnost. Doporučujeme tedy sledovat v této inzerci datum pro zasílání přihlášek a akceptovat je.)

Aktuální nabídka volných pracovních míst
Bližší informace – viz „Novinky”.

Praxe a odborné stáže pro studenty a kolegy, případně i dobrovolníky
Pokud máte zájem seznámit se se společností a námi poskytovanými činnostmi formou praxe nebo stáže, neváhejte nás kontaktovat. Bližší informace získáte u pověřeného pracovníka na kontaktech: mflaksova@css-ostrava.cz, 599 455 117.

Sídlo a kontakt společnosti:
Jahnova 867/12
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

tel:  599 455 121
e-mail: css@css-ostrava.cz

ID datové schránky t744u8y

IČ: 286 59 392
zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl O, vložka 308

Číslo účtu:  249097426/0300 - Československá obchodní banka a.s.

 

Vedení společnosti - management:

Ředitel
Ing. Jiří Drastík
tel.:  599 455 118
e-mail: jdrastik@css-ostrava.cz

Organizační pracovník
Bc. Jana Blokšová
Tel. 599 455 121
e-mail: css@css-ostrava.cz

Manažer lidských zdrojů a vnějších vztahů
Bc. Markéta Flaksová
Tel. 599 455 117
e-mail: mflaksova@css-ostrava.cz

Produktový a finanční manažer
Ing. Markéta Hořáková
tel. 599 455 117
e-mail: mhorakova@css-ostrava.cz

Administrativní pracovník
Ing. Kristýna Švecová
Tel. 599 455 119
e-mail: ksvecova@css-ostrava.cz

Administrativní pracovník
Ing. Michaela Žižková
Tel. 599 455 119
e-mail: mzizkova@css-ostrava.cz

Manažer rozvoje
Mgr. Veronika Dlouhá
tel. 599 455 114
e-mail: vdlouha@css-ostrava.cz

 

 

 

 

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Centrum sociálních služeb Ostrava strategicky plánuje. V pravidelných intervalech se schází strategický tým složený z 15 zaměstnanců společnosti.

Společnost tak reaguje na potřebu změn = cestu ke kvalitě, jasným cílům a dlouhodobé i krátkodobé strategii.

Centrum sociálních služeb Ostrava pohledem MICROSOFTU

Spot

KAMPAŇ

Centrum sociálních služeb Ostrava je partnerem kampaně Moravskoslezského kraje pro náhradní rodinnou péči nazvanou Dejme dětem rodinu. V rámci projektu Moravskoslezského kraje pro podporu této kampaně vytvořilo Centrum v roce 2012 ve spolupráci s partnery kampaně a pěstounskými rodinami televizní spot pro podporu kampaně ve smyslu upřednostňování náhradní rodinné péče před péčí ústávní.

TV spot kampaně:

Poděkování patří rovněž režisérce a scénáristce Markétě Nešlehové a jejímu týmu - profesiální tvůrci.

NAPSALI O NÁS v rámci konference Dejme dětem rodinu...

http://www.cepp.cz/podekovani-za-ucast-na-konferenci-dejme-detem-rodinu-2015/ 

 

 

PORADENSTVÍ PRO OBČANY

Je poskytování odborného sociálního poradenství registrovaného dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Při poskytování služby jsou dodržovány zásady a postupy stanovené zákonem.

Kontakt v rámci služby:

Mgr. Lucie Biková

manažer projektu – sociální pracovník

tel. +420 737 782 370

e-mail: lbikova@css-ostrava.cz

 

Služba je poskytována terénním sociálním pracovníkem - poradcem, který dojíždí do smluvených obcí a v předem domluveném termínu a čase zde službu občanům dané obce, popř. obcí přilehlých, poskytuje. Výkon služby je realizován v obcích na území Ostravska, Opavska či Novojičínska dle potřeby a pravidelně vždy v určených termínech s obcí. Jedná se především o obce jako Hradec nad Moravicí, Otice, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, Hrabyně, Březová, Nové Sedlice, Raduň, Neplachovice, Slavkov, Brumovice, Skřipov, Chvalíkovice a další, které zaznamenaly poptávku po poradenství v sociální a odborné oblasti a mají zájem svým občanům danou službu nabízet nebo pomoci zprostředkovat.

Poradenská činnost je poskytována jako základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství. Odvíjí se od individuálních potřeb a problémů, s nimiž se jednotliví uživatelé na poradnu obracejí. Záměrem poradny je být k dispozici všem občanům dané lokality/obce, pracovat a být obeznámen se specifiky dané oblasti (např. spádovost obce, dopravní infrastruktura, dostupnost dalších služeb, pracovní příležitosti v obci a nejbližším okolí) a při řešení problémů co možná nejvíce využít místních zdrojů pomoci a podpory.

Vedle individuálního poradenství je občanům nabízeno také poradenství zaměřené na konkrétní téma, vycházející z potřebnosti a zájmu občanů, popř. obce. Tato činnost je prováděna formou přednášek či besed na dané téma, a to pro širší veřejnost.

Popis poskytování služby

Reference a ukázku práce naleznete zde:

http://www.muhradec.cz/

 

Dny proti chudobě 2015 1.
Dny proti chudobě 2015 2.
Dny proti chudobě 2015 3.
Dny proti chudobě 2015 4.
Dny proti chudobě 2015 5.
Život bez bariér 2015 1.
Život bez bariér 2015 2.
Život bez bariér 2015 3.
Život bez bariér 2015 4.
Život bez bariér 2015 5.
Advent plný andělů 1.
Advent plný andělů 2.
Advent plný andělů 3.
Advent plný andělů 2015 4.
Advent plný andělů 2015 5.
Advent plný andělů 2015 6.
Advent plný andělů 2015 7.
Advent plný andělů 2015 8.
Advent plný andělů 2015 9.