Novinky

01.06.2017
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. hledá do Domu na půl cesty, který se věnuje poskytování sociální služby, kolegu/kolegyni na pozici pracovníka v sociálních službách v nepřetržitém provozu zařízení, s místem výkonu práce Bozděchova 1792/10, Ostrava - Moravská Ostrava.
Všechny novinky

Náhradní rodinná péče (NRP)

 • jedná se o program zaměřující se na všestrannou podporu pěstounských rodin v návaznosti na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti 1. 1. 2013
 • od března 2013 jsme pověřeni k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • navazujeme na předchozí zkušenosti, kdy jsme provozovali zařízení pro výkon pěstounské péče
 • služba je financována z rozpočtu České republiky, prostřednictvím Úřadu práce České republiky

 

 

 

Účast biologických dětí na respitních akcích je spolufinancována z projektu „Lepší svět pro všechny děti!!!“ společností GLOBUS ČR.

Jak to u nás vypadá můžete vidět v krátkém videu

Jaké je naše poslání a cíl?

Našim posláním je rozvíjení potenciálu náhradních rodin a využití jejich zdrojů tak, aby byli všichni členové spokojeni a dobře se jim spolu žilo. Přitom klademe důraz na zájem dítěte.

Našim cílem je fungující rodinné prostředí, které pro nás znamená:

 • spokojené dítě se zdravou identitou
 • spolupracující a profesionální pěstoun
 • začlenění rodiny a dítěte do společnosti
 • stabilní rodinné zázemí

Komu je služba určena?

 • dětem vyrůstajícím v pěstounské péči,
 • pečujícím osobám/osobám v evidenci (pěstouni, poručníci a pěstouni na přechodnou dobu),
 • každému dítěti, které požádá o ochranu života a jeho práv (dle § 8 ZOSPOD)

Zásady naší činnosti

 • klademe důraz na zájem dítěte a jeho zapojování do rozhodování o věcech, které se ho týkají
 • chceme být pro rodinu partnery
 • vnímáme rodinu jako celek a každá je pro nás jedinečná

Místem působnosti našeho střediska je celý Moravskoslezský kraj. Vyjíždíme k Vám z našich poboček v Ostravě, Karviné a Odrách.

Rozhodnutí krajského úřadu o pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí

Jsme členy Asociace DÍTĚ A RODINA

Přečtěte si, jak postupujeme při řešení mimořádných situací. Pracovní instrukce k nahlédnutí ZDE

Spolupráci zahajujeme ode dne podpisu Dohody o výkonu pěstounské péče, která zakládá oboustraně práva a povinnosti.

Aktuálně máme volnou kapacitu pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.

Co je obsahem Dohody?

 • rozsah podpory, podmínky spolupráce a povinnosti obou smluvních stran (tj. pěstouna/poručníka a Centra sociálních služeb)
 • na základě uzavřené dohody poskytujeme pěstounům a dětem svěřeným do jejich péče podporu a pomoc a zároveň získáváme finanční prostředky od státu k zajištění služeb pro pěstounské rodiny

Jaké činnosti po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme?

 • doprovázení - pravidelný kontakt klíčového pracovníka s rodinou, zpravidla v jejím domácím prostředí, sociální práce s rodinou, poskytování základního sociálního poradenství
 • zajištění krátkodobé péče o svěřené děti (hlídání dětí), a to:
  • po dobu pracovní neschopnosti nebo při ošetřování osoby blízké
  • při narození dítěte
  • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí
  • při úmrtí osoby blízké
 • zajištění celodenní péče o svěřené děti (respitní péče) od dvou let věku v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v roce, a to:
  • zážitkové jednodenní či vícedenní akce pro děti
  • jarní, letní a podzimní tábory pro děti
 • zprostředkování psychologické, terapeutické a jiné odborné pomoci 
 • vzdělávání pěstounů - zvyšování znalostí a dovedností pěstounů
  • vzdělávací kurzy
  • jednodenní výjezdové a víkendové vzdělávací pobyty
  • podpůrné skupiny – setkávání a sdílení pěstounských rodin
  • zapůjčení odborné literatury
 • podpora při budování identity dítěte:
  • pomoc při navazování, udržování a rozvíjení sounáležitosti dítěte s osobami blízkými
  • zprostředkování komunikace a kontaktu s původní rodinou
  • práce metodou My Backpack
 • specifickou podporu pěstounů na přechodnou dobu
 • zprostředkování odborného poradenství a sociálních služeb
 • zprostředkování spolupráce s nadacemi
 • zprostředkování věcné pomoci, zejm. oblečení pro děti

S kým při zajišťování činností spolupracujeme?

 • s dalšími středisky Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Rodinná poradna, Sociální akademie, Sociálně aktivizační služby, Dům na půl cesty)
 • s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany dětí v rámci své činnosti
 • s Vyšší odbornou školou sociální Ostrava
 • s Ostravskou univerzitou v Ostravě, Fakultou sociálních studií
 • s organizacemi, které uzavírají dohody s pěstouny nebo jim nabízejí své služby na území města Ostravy i jinde, zvláště pak v rámci kampaně Dejme dětem rodinu (www.dejmedetemrodinu.cz)
 • s Mgr. Marcelou Horáčkovou – terapeutka Dyadické vývojové psychoterapie (www.terapieattachmentu.cz)
 • s PhDr. Pavlem Řezáčem, PhD. – psycholog
 • s občanským sdružením T.O.Buntaranta (www.buntaranta.cz)
 • s firmou AKCIČKY s.r.o.
 • s firmou SWANKY (www.swanky.cz)
 • s PhDr. Evou Rotreklovou – supervizor týmu NRP
 • s JUDr. Milanem Čichoněm – právník
 • jsme členem Asociace Dítě a rodina
 • jsme zapojeni v komunitním plánováním města Karviné

 

 

Jak nás můžete kontaktovat?

 • od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 14:00, dále dle individuální domluvy (velkou část práce vykonaváme v terénu)
 • osobně na adresách:
  • Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory nebo
  • Masarykovo náměstí 24, 733 01 Karviná nebo
  • Kostelní 11, 742 35 Odry
  • pozn.: na pobočkách v Odrách a Karviné nutno předem telefonicky domluvit termín schůzky
 • telefonicky: 733 714 048 (vedoucí)
 • e-mailem: nrp@css-ostrava.cz

kontaktní email NRP:    nrp@css-ostrava.cz

Náhradní rodinná péče - pracoviště Ostrava
Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Náhradní rodinné péče – pracoviště Karviná
Masarykovo náměstí 24
733 01 Karviná

Náhradní rodinná péče – pracoviště Odry
Kostelní 11
742 35 Odry

Telefonní seznam a emailové adresy viz záložka Pracovníci.

Pokud se chcete o našich službách dovědět více, neváhejte nás návštívit osobně :) Těšíme se na Vás.

Mgr. Hana Schwarz – vedoucí NRP a sociální pracovnice
Tel: 733 714 048
Email: hschwarz@css-ostrava.cz
 
Mgr. Veronika Gawlíková - sociální pracovnice, pověřena zastupováním vedoucí NRP
Tel: 732 701 429
Email: vgawlikova@css-ostrava.cz
 
Bc. Barbora Bednářová - metodička
projekt Zvyšování kvality na středisku NRP (reg.č. projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003843), financováno z Evropského sociálního fondu
Tel: 604 391 460
Email: bbednarova@css-ostrava.cz
 
Bc. et Bc. Zuzana Štěpánová, DiS. – sociální pracovnice
Tel: 732 701 427
Email: zstepanova@css-ostrava.cz
 
Bc. Veronika Kirschnerová – sociální pracovnice
Tel: 733 129 516
Email: vkirschnerova@css-ostrava.cz
 
Mgr. Alena Hudečková – sociální pracovnice
Tel: 731 084 714
Email: ahudeckova@css-ostrava.cz
 
Mgr. Marta Švábová, DiS. - sociální pracovnice Ostrava a Odry
Tel: 604 787 939
Email: msvabova@css-ostrava.cz
 
Blanka Dombrovská, DiS. - sociální pracovnice
Tel: 737 548 732
Email: bdombrovska@css-ostrava.cz
 
Bc. Petra Paloncyová – sociální pracovnice Karviná
Tel: 732 835 219
Email: ppaloncyova@css-ostrava.cz
 
Mgr. Petr Holinka - sociální pracovník
Tel: 604 391 430
Email: pholinka@css-ostrava.cz
 
Odborní pracovníci:
 • Mgr. Gabriela Kahánková - psycholožka
 • Bc. Veronika Zajícová - terapeutka
 • externisté:
  • Mgr. Marcela Horáčková - terapeutka DDP
  • PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D. - psycholog
pozn.: Odborné pracovníky lze kontaktovat přes klíčové pracovníky.

30. 6. 2017     Dne 7.7.2017 bude středisko Náhradní rodinné péče uzavřeno, a to z provozních důvodů. V případě, že budete chtít v tento den něco nutně vyřídit, jsou Vám k dispozici pracovníci vedení organizace na ulici Jahnova 867/12, Ostrava-Mariánské Hory (v těsné blízkosti střediska NRP), tel. 599 455 121. Kolegové Vaši žádost zaevidují a pracovníci NRP se jí budou bezodkladně zabývat hned v podělí 10.7.2017.

Děkujeme za pochopení, tým NRP

23. 1. 2017   Svépomocná skupina pro pěstouny na přechodnou dobu

Jste pěstoun na přechodnou dobu a rád byste sdílel své zkušenosti s dalšími kolegy? Pak neváhejte a přijďte za námi. Vezměte s sebou klíčovou sociální pracovnici a zúčastněte se prvního otevřeného setkání svépomocné skupiny pro PPPD, která proběhne 9. února 2017 od 9:00 na našem středisku v Ostravě (Tovární 11). Další info v letáku ZDE

Přihláška do podpůrné skupiny pro pěstouny na přechodnou dobu.

Těšíme se na Vás laugh

Stali jsme se členy Asociace DÍTĚ A RODINA

2. 1. 2017    Do nového roku jsme vykročili jako členové Asociace Dítě a rodina. Společně budeme usilovat o to, abychom všestranně zlepšovali a rozvíjeli systém podpory rodin tak, aby všechny děti mohly vyrůstat v rodině.

Provoz náhradní rodinné péče v období Vánoc:

23.12.2016 - 01.01.2017 - pracovníci NRP čerpají dovolenou.

V případě neodkladných záležitostí se obraťte telefonicky nebo e-mailem na vedoucí NRP Mgr. Hanu Schwarz.

tel.: 733 714 048, e-mail: hschwarz@css-ostrava.cz

U nás lze plnit své DOBROVOLNICTVÍ !!!

Jsme zapojeni do programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu - příležitost, jak získat nové přátele, silné zážitky a užitečné dovednosti. Od jeho založení se programu zúčastnilo už přes osm milionů mladých lidí z celého světa a k nim se můžeš přidat i TY - u nás formou doučování dětí v náhradní rodinné péči. Bližší info viz web organizace nebo u vedoucí střediska (Hana Schwarz, hschwarz@css-ostrava.cz, tel. 733 714 048). 

26.10. - 29.10. 2016      Na podzimní prázdniny vyfičíme na hory

Ve dnech podzimních prázdnin vyfičíme na hory ve spolupráci s T.O. Buntaranta pro CSSO. Přípravy vrcholí, nadšení sílí, těšíme se na vás na chatě Svinec u Nového Jičína. Bližší info u sociálních pracovníků střediska.

Září - Říjen 2016           Vzdělávací víkendové pobyty pro naše pěstouny za námi

Je za námi podzimní část víkendových vzdělávacích pobytl pro pěstouny. Děkujeme lektorům za připravenost k diskuzím a témata, Sociální akademii za organiazční zajištění a především pěstounům za jejich aktivní účast. Už nyní pracujeme na novém pojetí vzdělávání od jara 2017 a jsme plni nápadů :)

Aktuální nabídka vzdělávání: Sociální akademie - Vzdělávací středisko

30. 9. 2016                   Ani o prázdninách jsme nezaháleli

Máme za sebou skvělý a tradiční Letní tánor Setina 2016 (23.7. - 30.7.2016) i Potáborové setkání (2.9.2016), prezentovali jsme naše služby (Lidé Lidem, Třebovický koláč, Den sociálních služeb Frýdlant nad Ostravicí, Ostravská muzejní noc aj.), zapojili jsme se do Týdne sociálních služeb a otevřeli své dveře v Ostravě i v Odrách, běhali jsme pro radost v rámci akce Run fest Ostrava (25.9.2016) za podpory Park Inn by Radisson Ostrava a spoustu jiného. Stále něco děláme a proto sledujte náš facebook a buďte s námi :)

16. 6. 2016                   Slavnostní otevření pobočky v Odrách - MÁME OTEVŘENO :)

Děkujeme, že jste byli s námi při SLAVNOSTNÍM OTEVŘENÍ POBOČKY V ODRÁCH. Dlouhodobá práce na současné podobě naší pobočky na adrese Kostelní  11 v Odrách přinesla své ovoce a nyní Vás můžeme přivítat v krásných protorách přímo v centru Oder.

Napsali o nás: Novojičínský deník

 

Náhradní rodinná péče CSSO
Slavnostní otevření nové pobočky v Karviné
Stánek CSSO na NGO Marketu 2016 Praha
Otevřená seberozvojovka: Náš Nekonečný příběh
Slavnostní otevření nové pobočky v |Odrách
Podzimní tábor Svinec 2016
Náramky přátelství: Letní tábor Setina 2016
I vyrábění má své kouzlo
Když se velcí vzdělávají, malí tvoří
Když se velcí vzdělávají, malí se maskují
Jsme členy ...
Svépomocná skupina PPPD