Aktivní naslouchání při rozhovoru pomocí metody videotrénink interakcí

  • Cena 1 250 Kč
  • Termín 12. 11. 2019
  • Lektor Mgr. Miroslava Francová

Pozvánka: ZDE

Číslo akreditace MPSV: A2019/0345-SP/PC

Délka kurzu: 8 hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

 

Místo konání kurzu:

Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Náplň kurzu:

Kurz „Aktivní naslouchání při rozhovoru pomocí metody videotrénink interakcí“ je jedna z možností, jak zdokonalit a prohloubit své znalosti a zkušenosti při rozhovoru s klientem. Věnování pozornosti a naslouchání jsou základními prvky vedoucí k navození důvěry a naladění se na komunikačního partnera. Věnovat pozornost druhému znamená vycítit a uvědomit si jeho motivy a pocity, které jej posouvají kupředu. Na kurzu budete mít možnost se blíže seznámit s metodou videotréninku interakcí (dále VTI). VTI se využívá jako prevence, krátkodobá intervence nebo terapie při poruchách v oblasti komunikace nebo při řešení vztahových problémů (zejména při poruchách interakce rodič – dítě, učitel – žák, pomáhající pracovník – klient) s cílem identifikovat, aktivovat a rozvíjet konstruktivní interakci, podpořit stávající zdroje a zároveň podnítit vývojové procesy všech zúčastněných v daném systému – dítěte, rodičů, pedagogů i pomáhajících pracovníků a tím využít co nejlépe jejich vlastní kapacitu a potenciál (Šilhánová in Encyklopedie sociální práce, 2013). VTI je možné využít také jako podporu a prevenci všude tam, kde je interakce mezi účastníky komunikace důležitá pro uspokojivé utváření a rozvíjení vztahu, příp. tehdy, kdy je interakce z nějakého důvodu ohrožená.

Účastníci kurzu se seznámí s možností využívat při své práci videonahrávky rozhovoru s klientem jako jeden z možných terapeutických a diagnostických nástrojů. Seznámí se s možností, co lze „vyčíst“ z videozáznamů.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

 

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.