Kurz pro managery sociálních služeb v Praze

  • Cena 14.990 Kč
  • Termín viz. pozvánka níže
  • Lektor PhDr. Jaroslava Sýkorová, Ing. Milena Tomášková

Pozvánka ZDE.

Časová dotace: 8:30 – 15:30 hodin
Místo konání: 5. května 1323 / 9, 140 00 Praha 4 – Nusle

Témata a termíny modulů:
1. MODUL: Hranice vybraných druhů sociálních služeb: 25. – 26. 9. 2018
2. MODUL: Manažerské dovednosti vedení týmu: 16. – 17. 10. 2018
3. MODUL: Poskytování služeb na základě potřeb: 20. – 21. 11. 2018
4. MODUL: Strategické řízení v organizaci: 15. – 16. 1. 2019
5. MODUL: Sdílení společných hodnot organizace + kazuistika: 12. – 13. 2. 2019

LEKTORSKÝ TÝM
PhDr. Jaroslava Sýkorová
Absolvovala obor sociální práce na FF UK. Nyní je inspektorka kvality sociálních služeb a externě vyučuje na Katedře sociální práce a andragogiky FF UK. Od roku 2004 je výkonná ředitelka organizace Instand. Podílela se na tvorbě standardů kvality sociálních služeb, na tvorbě Metodiky inspekcí a na tvorbě vzdělávacího programu pro inspektory. Absolvovala supervizní výcvik a výcvik v koučování. Podílela se na tvorbě supervizního výcviku pro supervizory v sociálních službách, ve kterém také lektorovala. Od poloviny devadesátých let se věnuje se transformaci pobytových sociálních služeb ústavního typu, vytvořila řadu projektů pro odchod lidí z ústavů do běžného bydlení a života. Je autorkou publikace Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových služeb.

Ing. Milena Tomášková
Studovala charitativní a sociální práce na Vyšší odborné škole sociální Caritas v Olomouci, které zakončila v roce 2000. K dosavadní zkušenosti rozšířila o praxi s poskytováním sociálních služeb na různých pozicích od pečovatelky přes sociální pracovnici a pracovní terapeutku až po ředitelku velké příspěvkové organizace. Absolvovala výcvik pro supervizory v sociálních službách (2014), výcvik v duchovní konstelační práci a životním poradenství “Kruh života a lidské vědomí” Dr. Wilfrieda Nellese (2012) a Poradenství zaměřené na klienta (2010). Má zkušenosti jako lektorka, auditorka, supervizorka, konzultantka.

Kontaktní osoby PŘED ZAHÁJENÍM:
Ing. Andrea Holubková: +420 736 136 568, aholubkova@css-ostrava.cz
Ing. Michal Španihel, DiS.: +420 736 747 349, mspanihel@css-ostrava.cz

Kontaktní osoba v Praze – PŘI REALIZACI:
Ing. Kristýna Majerská: +420 739 052 021, majerska@instand.cz

Občerstvení: drobné občerstvení v dopoledních i odpoledních hodinách vč. kávy, čaje,
vody po celou dobu kurzu na salónku.

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NAŘÍZENÍM O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.