Metody práce s dítětem s poruchou attachmentu

  • Cena 1 555 Kč
  • Termín 30. 5. 2019
  • Lektor Bc. Veronika Zajícová

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: A2018/0689-SP/PC

Délka kurzu: 8 hodin

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách

 

Místo konání kurzu:

Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Náplň kurzu:

Obsahem programu je vysvětlení pojmu attachment a teorie attachmentu z pohledu psychologického a neurologického, vysvětlení jednotlivých typů attachmentu, komplexního vývojového traumatu ve vztahu k attachmentu a projevy chování osoby s poruchou attachmentu. V programu jsou vysvětleny pojmy zablokovaná důvěra dítěte s poruchou attachmentu a projevy zablokované důvěry, dále pojem zablokovaná péče hlavní vztahové či pečující osoby a její příznaky. Účastníkům jsou představeny možnosti nápravy vztahu a jak posílit bezpečí ve vztahu. Dalším tématem jsou možnosti pečující osoby ovlivnit dítě ve směru ke zdravému attachmentu. Nedílnou součástí je téma dospívání, attachment a škola – proč dítě s poruchou attachmentu ve škole selhává, jaké jsou projevy chování žáka s poruchou attachmentu a jaké jsou možnosti školy a pečující osoby ovlivnit dítě v jeho v attachmentových vzorcích chování. Součástí vzdělávacího programu jsou krátké videoukázky přednášek Daniela Hughes a Garry Landreth (zdroj Youtube, www.centerforplaytherapy.com, University of North Texas), ve kterých je také vysvětlena teorie attachmentu a vybrané terapeutické metody. Během vzdělávacího programu probíhají praktické nácviky účastníků, jak vést intervence s dítětem s poruchou attachmentu, během kterých lektor upozorňuje na možné chyby v intervencích. V rámci programu je věnován dostatečný časový prostor pro otázky a diskuzi účastníků. Na konci každého modulu je pomocí otázek ověřeno, že účastníci všem informacím rozuměli.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

 

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.