Práce s klientem ohroženým závislostí v sociálních službách

  • Cena 1 370 Kč
  • Termín 5. 12. 2019
  • Lektor Bc. Kateřina Šutorková

Pozvánka: ZDE

Číslo akreditace MPSV: A2018/0820-SP/PC

Délka kurzu: 8 hodin

Pro koho je kurz určen: sociální pracovník, pracovník v sociálních službách

 

Místo konání kurzu:

Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Náplň kurzu:

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, kteří se můžou ve své praxi setkat s klienty ohroženými závislostí nebo závislými. Ze zkušeností z praxe se s těmito klienty setkávají pracovníci různých sociálních služeb, kde nejsou tyto osoby cílovou skupinou. Přesto s nimi pracovníci přicházejí do kontaktu a pracují s nimi na změně, motivaci nebo možnosti nabídky následných sociálních služeb. Cílem tohoto programu je, aby se účastníci lépe orientovali v terminologii a poskytnout jim informace o základním členění drog, pozorovatelných příznacích nadužívání návykových látek. Kurz se také věnuje nelátkovým závislostem, zejména patologickému hráčství. Kurz bude teoreticky naplněn, účastníci si však budou teorii prakticky procvičovat. V tomto kurzu si účastníci pomocí kazuistik, skupinové práce osvojí možnosti přístupu jednání s těmito klienty, formy metod práce. Důležitým prvkem kurzu je informovanost o možnostech léčby a následné péče, které využijí při práci s klientem, jeho rodinou nebo rodinnými příslušníky.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

 

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.