Stimulační a relaxační techniky pro klienty s těžkým postižením a kombinovanými vadami

  • Cena 3 125 Kč
  • Termín 31. 10. - 1. 11. 2019
  • Lektor Mgr. Gabriela Komendová

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: A2019/0347-SP/PC

Délka kurzu: 8 hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, neformální pečovatel

 

Místo konání kurzu:

Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Náplň kurzu:

Demence a Alzheimerova choroba postihuje především lidi seniorského věku. Současný trend nárůstu počtu seniorů nám poukazuje, že je nutné se zaměřit na péči a podporu této cílové skupiny, a to ve všech formách péče. Neméně důležitá skupina jsou také rodinní příslušníci pečující o takto nemocné jedince.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům (pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pečujícím) základní informace týkající se stáří demence a Alzheimerovy choroby. Absolventi vzdělávacího programu získají přehled a klinických projevech a stádiích, poruchách kognitivních funkcí, úpadcích v oblasti emotivity, chování aj. Dále se seznámí jak efektivně pečovat o seniory, včetně volby technik a metod, které je vhodné zařadit do aktivizačních činností v rámci poskytované sociální služby nebo při neformálním pečování. Program provede posluchače nejčastějšími zátěžovými situacemi při péči, včetně postupů, jak je zvládnout. Závěr vzdělávacího programu bude patřit rozboru videoukázkám – jak jednat s klientem se specifickou potřebou komunikace a otázkám agresivity a emocí při každodenní péči

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

 

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.