Techniky AAK a jejich využití při práci s dětmi se zdravotním postižením

  • Cena 1 555 Kč
  • Termín 12. 4. 2019
  • Lektor Mgr. Lenka Gwóźdźová, DiS.

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: A2018/0622-SP/PC

Délka kurzu: 8 hodin

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

 

Místo konání kurzu:

Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Náplň kurzu:

Kurz si klade za cíl seznámit sociální pracovníky, pracovníky sociálních služeb, případně další pečující o děti se zdravotním postižením s možnostmi alternativních forem dorozumívání, které mohou ve své každodenní praxi aplikovat. Kurz zdůrazňuje specifika raného věku dítěte se zdravotním postižením v kontextu rozvoje komunikace. Klade důraz na uvědomění si nezbytnosti zahájení včasné podpory v oblasti komunikačních schopností u malých dětí. Poukazuje na zásadní skutečnost, že pro dítě je důležité zažívat v co nejranějším období pozitivní zážitek z komunikace a že dovednost funkčně komunikovat je pro úspěšné začlenění dítěte do života ve společnosti stěžejní. Díky tomuto uvědomění chce podnítit u pracovníků či pečujících jejich zájem o hledání způsobů, jak rozvíjet komunikační dovednosti u dětí, jejichž verbální vyjadřování je omezené a kde klasické logopedické postupy nestačí.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

 

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.