Úvod do problematiky šikany a kyberšikany u dětí a mladistvých

  • Cena 1 250 Kč
  • Termín 8. 10. 2019
  • Lektor Bc. Tomáš Velička

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: 2015/0977-PC/SP/VP

Délka kurzu: 8 hodin

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

 

Místo konání kurzu:

Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Náplň kurzu:

Vzdělávací program je určen pro pracovníky v sociálních službách. Jeho cílem je seznámit účastníky s problematikou šikany a kyberšikany u dětí. Jak šikana vzniká, jak se dá správně diagnostikovat, jak se účinně řeší. Velký důraz je kladen na skutečnost, proč se některé děti stávají obětí šikany a naopak, proč se některé stávají agresory. Jaké jsou možnosti sociální práce s nimi. Dále budou účastníci seznámeni s problematikou kyberšikany, jejími nejčastějšími formami a způsoby řešení. Účastník vzdělávání získá základní kompetence diagnostikovat šikanu a kyberšikanu, rozlišit jednotlivá stádia a formy šikany, najít adekvátní řešení. Naučí se pracovat s agresory a oběťmi šikany dle typologie obětí a agresora.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

 

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.