Základy asociálního chování

  • Cena 1 850 Kč
  • Termín 27. 3. 2019
  • Lektor Mgr. Štěpán Klen

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: 2016/0940-PC/SP/VP

Délka kurzu: 8 hodin

Pro koho je kurz určen: pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky

 

Místo konání kurzu:

Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Náplň kurzu:

Vzdělávací program je zaměřen na rozšíření vědomostí účastníků k rizikovým módním trendům extrémních volnočasových aktivit dětí a mládeže. Většina pracovníků, ale i rodin neudržuje aktuální povědomí o vývoji zájmu dětí a mládeže, kdy dospělý je v praxi velmi zaskočen tím, že děti jej neakceptují či jej považují za někoho, kdo jim nerozumí. Téma seznamuje s dalšími velmi rizikovými zájmy, z nichž některé jsou méně či více závadné. Účastníci jsou seznámeni s extrémy, které jsou již trestným činem, případně končí cíleně trvalým poškozením zdraví nebo přímo smrtí.
V rámci výuky jsou rozebrány jevy jako:
– planking, parkur, riziková, ev. virální videa
– lekání lidí, řízené rvačky, harlem shake, aktivity v dopravě
– přelézání vagónů, jízda za soupravou tramvaje či metra, rizikové aktivity se sexuálním podtextem
– označování pryžovými kroužky, svlékání na internetu za účelem výdělku, fyziologické pokusy
– polykání plynu ze zapalovačů, helia, anonymní telefonáty, závislost na internetu/mobilním telefonu, zcela extrémní jsou fenomény tzv. aktivních střelců, módních sebevražd.
Jsou již známy případy, kdy děti a mládež nejsou schopny si najít kamarády, později partnery a přijmout běžný život. Kolikrát nastává situace, že rodiče se starají o dospělého jedince, který není ochoten několik měsíců či let opustit svůj domov. Tyto jevy budou do budoucna ovlivňovat vzdělanost, kriminalitu či soběstačné životní zařazení. Pozn. současný stav ukazuje, že pracovníci v oblasti činnosti s dětmi a mládeži nedisponují potřebnými znalostmi, které jsou nezbytné k volbě efektivních postupů.

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

 

PŘIHLAŠUJTE SE PROSÍM FORMOU PŘIHLÁŠKY, KTERÁ JE VE SHODĚ S NOVELOU ZÁKONA O OSOBNÍCH ÚDAJÍCH (GDPR): ZDE

Máte dotaz?

Děkujeme našim partnerům za podporu.