Posláním sociální služby Poradenství pro občany  je poskytovat odbornou a kvalifikovanou pomoc a podporu lidem či rodinám (občanům) nacházejícím se v nepříznivé či nejasné sociální situaci.

Více informací

Podrobnosti služby

Poradenství pro občany je poskytováno především terénní formou.

Sociální pracovník/poradce dojíždí na předem smluvené místo - do vybraných obcí. Jedná se především o obce jako Hradec nad Moravicí, Otice, Háj ve Slezsku, Mokré Lazce, Hrabyně, Březová, Nové Sedlice, Raduň, Neplachovice, Slavkov, Brumovice, Skřipov, Chvalíkovice. Zde je ve vymezených prostorech poskytnutých příslušným obecním úřadem k dispozici občanům této obce či obcí přilehlých. Služba zde probíhá pravidelně, rovněž v předem domluvených termínech a časech s příslušnými zástupci obce, o nichž jsou občané informováni veřejnými prostředky v obcích, případně individuálně dle domluvy.

Je-li odůvodněná potřeba a zájem uživatele, může být místem výkonu služby také přirozené prostředí uživatele, popřípadě místo jemu bližší.

Poradenství je cílové skupině poskytováno bezplatně.

Zajímá Vás více?

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 775 356 074 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.