Spolupracujeme se základními a středními školami na území Statutárního města Ostrava. Naším cílem je zprostředkovat otevřenou a bezpečnou komunikaci o problematice sociálně patologických jevů a poskytovat srozumitelnou formou základní informace o projevech rizikového chování. Snažíme se předcházet jejich vzniku, případně minimalizovat dopad a zamezit dalšímu rozšíření.

Více informací

Podrobnosti služby

„Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostravy.“

Co poskytujeme:

* preventivní bloky všeobecné primární prevence (vymezená témata naleznete níže),

* individuálně domluvené téma podle potřeb třídy,

* realizujeme selektivní primární prevenci, která je zaměřená na dlouhodobou, kontinuální práci s třídním kolektivem,

* asistované třídnické hodiny,

* účast na adaptačních pobytech,

* besedy pro rodiče na třídních schůzkách.

Cílovou skupinou jsou děti a mládež z vybraných spolupracujících školských zařízeních na území Statutárního města Ostrava. Patří mezi ně tyto subjekty: ZŠ Ostrčilova, ZŠ A. Hrdličky, ZŠ Karasova, CZŠ P. Pittra, ZŠ a Gymnázium Hello, SŠ prof. Z. Matějčka, ZŠ U Kříže a ZŠ Bohumínská.

Žáci, případně škola, si na realizaci preventivní bloku přispívají. Informace o aktuální výši platby sdělí koordinátorka projektu.

Probíraná témata jsou volena na základě zakázky školního metodika prevence, popř. třídního učitele. Obsah každé lekce upravujeme dle specifik žákovské skupiny. Ku pomoci Vám bude níže uvedená základní baterie témat. Podle potřeby se dá naplánovat i beseda tzv. “na míru”.

Mezi nabízená témata patří:

* Vztahy ve třídě

Beseda je zaměřená na vztahy, klima a zdravé jádro třídy.

* Konflikt a jeho řešení

Beseda se snaží vykonstruovat v bezpečném prostředí konflikt a nabídnout žákům možnosti jeho řešení a řešení konfliktů obecně.

* Sexuální výchova

Je vedena jako všeobecná diskuze o lásce, vztazích a funkcích těla. Přístupnou formou se předávají informace o rozmnožovací soustavě člověka a pojmech sexuální výchovy s ohledem na právní odpovědnost.

* Drogy

Beseda je zaměřená na prevenci zneužívání drogy, osvětě a typech drog, příběhy při setkání s drogou, dopady užívání drog.

* Závislosti

Beseda je zaměřená na předání informací o závislosti (včetně nedrogových), nastínění průběhu léčby u drogových závislostí a poskytnout další informací o jiných rizikových závislostí dnešní doby.

* Šikana obecné vymezení

Beseda je zaměřena na základní pojmy, které souvisí s šikanou, co je šikana, druhy šikany, agresor, oběť.

* Rizika v kyberprostoru

Beseda je zaměřena na předání informací o rizikovém chování v kyberprostoru a dopadům.

* Vliv médií a reklamy

Beseda je zaměřena na okolní svět a média (reklama, noviny, sociální sítě aj.)

Dále jsou realizovány besedy na téma: Vzdělání, Komunikace, Skupinové vlivy, Jak se chovat k okolí aj.

Od 1. 1. 2019 byla realizace projektu převedena na organizaci Centrum sociálních služeb, o.p.s. Ta navazuje na dlouholetou tradici organizace Bílý nosorožec, o.p.s., která jej realizovala od roku 2012

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 831 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Primární prevence

Spolupracujeme se základními a středními školami na území Statutárního města Ostrava. Naším cílem je zprostředkovat otevřenou a bezpečnou komunikaci o problematice sociálně patologických jevů a poskytovat srozumitelnou formou základní informace o projevech rizikového chování. Snažíme se předcházet jejich vzniku, případně minimalizovat dopad a zamezit dalšímu rozšíření.

Navštivte nás

Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Dodatečné informace

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.