V rámci sekundární prevence pracujeme s dětmi, které mají projevy rizikového chování a které jsou v péči sociálních kurátorů. Cílem je poskytnout bezpečné a respektující prostředí motivující účastníka programu ke změně, tedy k hledání nových, společensky přijatelných, vzorců chování. Poskytujeme pravidelná setkávání a individuální či rodinné konzultace.

Více informací

Podrobnosti služby

Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje a městského obvodu Ostrava Poruba.

Program sekundární prevence je určen dětem, které:

* jsou ve věku 10 až 15 let,

* žijí na území Statutárního města Ostrava,

* mají kurátora pro děti a mládež nebo probačního úředníka,

* v minulosti porušily obecná pravidla chování, případně zákon.

Cílem je otevřeně a v bezpečí hovořit o problémovém chování a poskytnout komplexní informace o vybraných druzích rizikového chování. Snažíme se nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, pro rozvoj schopností a dovedností a pro hledání nových, společensky uznávaných, vzorců chování.

Poskytujeme:

1. pravidelná tematicky orientovaná skupinová setkávání (jednou týdně na dvě hodiny a po dobu 15 týdnů),

2. preventivní exkurze plné zajímavých informací, zážitků a zábavy,

3. individuální a rodinné konzultace.

V rámci kalendářního roku realizujeme 4 běhy programu, 2 na jaře a 2 na podzim. Běh obsahuje 15 setkání a 1 preventivní exkurzi. Všechna setkání mají své téma a snažíme se, ať jsou pro skupinu účastníků přínosná a atraktivní.

Každý běh je určen pro maximálně 12 dětí z konkrétního městského obvodu, případně z více obvodů. Skupina se během realizace nemění, zůstává stejná. Účastníky do programu nominují kurátoři pro děti a mládež, o jejich zapojení pak rozhodují rodiče, se kterými je podepsána dohoda o účasti v projektu. Kromě pravidelných setkávání a preventivní exkurze mohou děti i jejich rodiče využívat po

celý rok možnost individuálních či rodinných konzultací. Pro úspěšné splnění programu je nutné být na minimálně 11 setkáních. Všechny činnosti projektu jsou bezplatné.

Probíraná témata:

* Seznámení se a pravidla,

* Komunikace,

* Asertivita a konflikt,

* Manipulace a rizikové party,

* Povinná školní docházka a volný čas,

* Předsudek, stereotyp a šikana,

* Respekt, tolerance a spolupráce,

* Vliv skupiny na jedince,

* Drogy a závislosti,

* Rizikové chování na internetu I a II,

* Rodina,

* Rizikové sexuální chování,

* Soudnictví ve věcech mládeže I a II, Umění svědčit.

Od 1. 1. 2019 byla realizace projektu převedena na organizaci Centrum sociálních služeb, o.p.s. Ta navazuje na dlouholetou tradici organizace Bílý nosorožec, o.p.s., která jej realizovala od roku 2012.

Rozdělení programu do jednotlivých běhů, dny a místa setkávání a jejich realizační tým:

JARO 2019

1. běh – Poruba

středa, 16.00 – 18.00, Centrum volného času, ul. Otakara Jeremiáše 1985/34, Ostrava Poruba

realizační tým: Mgr. Lukáš Grochal, Mgr. Irena Štulíková, DiS., Helena Polhošová

2. běh – Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Radvanice a Bartovice

čtvrtek, 16.00 – 18.00, Rodičovské centrum Chaloupka, Dědičná 10/1083, Slezská Ostrava

realizační tým: Mgr. Jana Stejskalová, Mgr. Jiří Skalský, František Ištok

PODZIM 2019

3. běh – Jih

4. běh – Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 844 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Sekundární prevence

V rámci sekundární prevence pracujeme s dětmi, které mají projevy rizikového chování a které jsou v péči sociálních kurátorů. Cílem je poskytnout bezpečné a respektující prostředí motivující účastníka programu ke změně, tedy k hledání nových, společensky přijatelných, vzorců chování. Poskytujeme pravidelná setkávání a individuální či rodinné konzultace.

Navštivte nás

Ladislava Ševčíka 420/26, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Dodatečné informace

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.