Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytuje podporu rodinám s dětmi v obtížné sociální situaci, u kterých je ohrožen vývoj dětí nebo fungování rodiny.

Více informací

Novinky

Volné pracovní místo – Sociální pracovník – SAS

Volné pracovní místo – Sociální pracovník – SAS

Požadovaná profese: Sociální pracovník – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Místo výkonu: Bohumínská 452/50, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

Požadujeme:

 • VŠ/VOŠ vzdělání v oborech, která jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální práce, speciální pedagogika, psychologie atd.)
 • Praxe v sociálních službách vítána,
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Znalost MS Office – pokročilý uživatel,
 • Osobní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • Organizační a koordinační schopnosti
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost,
 • Řidičské oprávnění sk. B

Nabízíme:

 • 2 pracovní místa – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou, poté prodloužení
 • Možnost osobního růstu a rozvoje,
 • Zázemí firmy s dlouholetou historii,
 • Nástupní mzda: od 20.000,- dle zkušeností (až 25.000,-)

Předpokládaný nástup: IHNED

 Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenky, sick day, možnost home office

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 31.1.2019 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předměnu e-mailu uveďte „VŘ – Sociální pracovník SAS“

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a z rozpočtu Statutárního města Ostrava

 

Pobočka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Hlučíně - projekt  "Sociálně aktivizační služby pro rodiny na Hlučínsku", číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007562 je financována Evropským sociálním fondem - Operační program Zaměstnanost.

 

Dále nás podporuje Pravoslavná církevní obec Ostrava Poruba - Kaple sv. Jiří.

POSLÁNÍM Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Ostrava je nabízet rodinám  podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a ulehčit jim cestu k sociálnímu začlenění.

SLUŽBA JE URČENA PRO:

 • rodiny s nezletilými dětmi,
 • muže, kteří sami vychovávají nezletilé děti,
 • ženy, které samy vychovávají nezletilé děti,

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a chtějí svou situaci změnit.

(Nepříznivou sociální situací se rozumí například: rodič nemá zdroj obživy, nemá kde bydlet nebo úroveň bydlení je nevyhovující, je zadlužen, neumí hospodařit s penězi, apod. Touto situací je ohrožena funkčnost rodiny nebo je ohroženo dítě ve svém vývoji.

Služba není poskytnuta:

 • osobě, která nepatří do cílové skupiny
 • žádá-li osoba o službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá-li zařízení dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • žádá-li o službu osoba, které poskytovatel vypověděl v době kratší  než 2 měsíce před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je sociální začlenění rodiny, konkrétně v těchto oblastech:

 • rodina má běžný přístup k lékařské péči, úřadům a školám (členové rodiny jsou registrováni u vybraného lékaře, kterého v případě potřeby navštěvují, mají kartičku pojištěnce, mají potřebné doklady)
 • rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech a s tím související odpovědnosti v oblasti lidských, občanských, sociálních práv, trestní odpovědnosti
 • rodina bydlí podle svých možností a potřeb
 • rodina má příjem z placeného zaměstnání (v pracovně-právním vztahu)
 • rodina má možnost řádně pečovat o své děti
 • rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech v oblasti dluhové problematiky

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:

 • podpora rodiny při řádné péči o děti (podpora rodičovských kompetencí), zajištění chodu domácnosti, spoření rodiny, zprostředkování výchovného poradce / psychologa apod.
 • pomoc rodině se zajištěním lékařské péče, podpora a nácvik dovedností v jednání na úřadech, školách
 • poskytování informací o právech a povinnostech v oblasti lidských, občanských, sociálních práv a trestní odpovědnosti
 • poskytování informací a podpory v získání a udržení vyhovujícího bydlení
 • podpora v získání dovedností hledat, nalézt a udržet si zaměstnání.
 • poskytování informací v oblasti dluhové problematiky, podpora při hospodaření s penězi a při vyjednávání s věřiteli
 • základní sociální poradenství a zprostředkování jiné odborné pomoci.

Průběh poskytování služby je plánován společně s uživatelem na základě jeho potřeb. Uživatel služby je podporován ve využívání dalších služeb, které mu mohou pomoci v efektivním řešení nepříznivé situace. Po celou dobu spolupráce je uživatel pracovníky podporován v samostatném rozhodování tak, aby se v co nejkratší době úspěšně zapojil do běžného způsobu života.

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Respekt - pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí respektují.
 • Individuální přístup - způsob poskytování služby je založen na jedinečných potřebách každého uživatele.
 • Podpora uživatelů k vlastní aktivitě - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.
 • Slušné chování - služba je založena na pravidlech společenského chování, které podporuje začleňování uživatelů do společnosti.
 • Nezávislost - činnosti pracovníků směřují k tomu, aby uživatelé přestali být závislí na sociální síti.

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

V Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi mají uživatelé možnost podat podnět (návrh na změnu), připomínku (drobná kritika) nebo stížnost na způsob poskytování služby. Tyto podněty či stížnosti bereme vážně a jsou pro nás důkazem důvěry. Stěžovat si mohou jak uživatelé služby, tak i jejich známí   či příbuzní, pokud mají pocit, že jsou porušována práva uživatelů služby nebo jim služba není poskytována tak, jak by měla.

Stěžovatel má možnost vyjádřit se jmenovitě nebo anonymně.

Ke stížnosti se vyjádří vedoucí služby do 28 dnů od podání stížnosti, buď osobně přímo stěžovateli nebo odpověď vyvěsí na nástěnce, pokud je stěžovatel anonymní. Podněty, stížnosti nebo připomínky může uživatel vhazovat do určené schránky nebo sdělit osobně pracovníkům služby.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI A CITLIVÝMI ÚDAJI

Záleží nám na bezpečí, proto veškeré osobní a citlivé údaje, které poskytují uživatelé pracovníkům, jsou chráněny proti zneužití. Pracovníci postupují podle zákona o ochraně osobních údajů a zároveň se řídí vnitřními metodickými pravidly o ochraně a práci s osobními údaji.

Zajímá Vás více?

Pokud chcete žádat o poskytnutí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktujte sociální pracovníky služby a dohodněte si osobní schůzku.

Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 7:00 do 12:00 hodin v sídle služby:

 • Telefonicky na čísle 599 455 181, 736 609 529
 • osobně na adrese Bohumínská 452/50, Ostrava – Slezská ostrava, 710 00.
 • individuálně se lze domluvit v pracovní dny od 6:00 do 18:00 hod. (v sídle služby nebo v terénu)

Osobní schůzka

 • Proběhne v dohodnutém čase v kanceláři na adrese Bohumínská 452/50, Ostrava – Slezská ostrava nebo na dohodnutém místě.
 • na schůzku s vámi může přijít člen rodiny, pracovník jiné organizace a další osoby.

Jak probíhá osobní schůzka

 • na osobní schůzce vám sdělíme, co vám můžeme nabídnout a za jakých podmínek,
 • budeme se domlouvat na tom, v čem potřebujete pomoc nebo podporu,
 • na závěr schůzky se domluvíte se sociálními pracovníky na dalším postupu nebo setkání.

Pokud budete jako zájemce o službu pod vlivem alkoholu nebo drog nebo budete slovně či jinak agresivní vůči pracovníkům nebo jiným osobám, nebude s vámi v danou chvíli o poskytnutí služby jednáno.

Kritéria pro přijetí

 • Patříte do cílové skupiny,
 • žádáte některou z nabízených služeb.

PROJEKT ASISTENCE PŘI REALIZACI KONTAKTŮ DĚTÍ S RODIČI

Asistované kontakty jsou určeny rodinám, kde se rodiče rozvádějí nebo jsou po rozvodu, společně nežijí ve společné domácnosti, dítě bydlí u jednoho z nich a druhý rodič má zájem (a právo) se se svým dítětem vídat.   K asistencím se přistupuje v případě, že rodiče obtížně či vůbec nespolupracují při realizaci kontaktů a předávání dítěte nebo když dítě odmítá kontakt s jedním rodičem. Základní premisou je, aby dítě nebylo samotným kontaktem stresováno a zatěžováno a nemuselo čelit konfliktům mezi rodiči.

Asistence při předávání nezletilých dětí mezi rodiči je aktivitou, která hájí zájmy dětí. Cílem je umožnit rodičům setkávat se se svým dítětem a pro děti vytvořit co možná nejklidnější a nejméně zatěžující způsob přechodu mezi rodiči. Cílem je dosáhnout takových změn, že rodiče i děti budou postupně schopni obejít se při vzájemném kontaktu bez pomoci sociálního pracovníka (doprovodné, soudem určené, osoby).

Asistence jsou realizovány na základě doporučení či nařízení pracovníků OSPOD nebo soudu. Může probíhat po celou dobu kontaktu dítěte s rodičem nebo pouze při přechodu dítěte k druhému rodiči. V průběhu asistovaných kontaktů sociální pracovník podporuje a posiluje pozitivní vazby a snaží se odhalovat společně s rodiči příčiny negativních jevů.

Asistence může probíhat buď terénně, tedy v přirozeném prostředí rodiny (domácnost, venku apod.), nebo ambulantně v zázemí organizace (Budečská 3, Ostrava – Moravská Ostrava).

 

Kontaktní údaje:    Mgr. Dagmar Sklenářová,

tel.: 599 455 181, 736 609 529

email: vzajicova@css-ostrava.cz

Bohumínská 452/50, Ostrava – Slezská ostrava

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 599 455 181, 736 609 529 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • Bohumínská 452/50,
 • Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00
 • Dům, ve kterém jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytovány je ve Slezské Ostravě, nejlépe se k nám dostanete trolejbusem 105, zastávka „Kamenec“ nebo od zastávky “Nová radnice” pěšky přes lávku nad řekou Ostravicí přijdete k přechodu pro chodce přes ulici Bohumínská a zde již uvidíte vchod do sídla námi poskytované služby. Vchod je označen logem organizace.
 • POBOČKY:
 • Hluboká 1117/23, 748 01 Hlučín, tel.: 736 14 187, 604 489 130
 • Kostelní 6, 741 01 Nový Jičín, tel.: 778 499 968

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.