Cílem Sociální akademie je poskytovat kvalitní vzdělávání pro:

 • pracovníky v sociální oblasti (s akreditací MPSV)
 • osoby pečující v náhradní rodinné péči
 • veřejnost

Vzdělávání pořádáme formou kurzů v Ostravě, Karviné a Odrách. Kurzy je možno zrealizovat přímo u Vás v organizaci nebo jako víkendový vzdělávací pobyt. Více o nás: ZDE

29.9.2017 BUDE AKADEMIE UZAVŘENA

Více informací

Kurzy pro sociální oblast

Dítě v náhradní rodinné péči

 • Cena 4 290 Kč
 • Termín 25-27.9.2017
 • Lektor Mgr. Horáčková Marcela

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: 2017/0034-SP/VP

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (24 hodin vzdělávání = 3 x 8 hodin)

Pro koho je kurz určen: sociální pracovník, vedoucí pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Vzdělávací program je určen pro sociální pracovníky působící především v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – náhradní rodinná péče, doprovázení náhradních rodin. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům kurzu ucelené informace o procesu přijetí ohroženého dítěte tak, aby se dítě cítilo náhradní rodinou skutečně přijaté. Vzdělávací program je zaměřen zejména na specifika a potřeby dětí v náhradní rodinné péči, základní principy terapeutického rodičovství, odbornou přípravu na náhradní rodičovství a na podporu náhradních rodin prostřednictvím doprovázení, efektivního vzdělávání a terapie zaměřené na attachment. Součástí vzdělávacího programu jsou semináře na jednotlivá témata, modelové situace, prožitkové aktivity, prostor na diskusi a sdílení praktických zkušeností.

Účastníci kurzu získají, případně rozvinou, znalosti v těchto oblastech:

–              specifika a potřeby dětí v náhradní rodinné péči

–              principy terapeutického rodičovství

–              odhalování kořenů a vytváření knihy života dítěte

–              odborné posouzení a příprava na náhradní rodičovství

–              doprovázení náhradních rodin

–              efektivní formy vzdělávání náhradních rodičů

–              poradenské a terapeutické služby v oblasti náhradní rodinné péče.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Právní rámec financování sociálních služeb

 • Cena 2 360 Kč
 • Termín 5.10.2017
 • Lektor JUDr. Karel Zuska

Pozvánka: Zde

KURZ JE JIŽ NAPLNĚN. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA EMAIL: aholubkova@css-ostrava.cz

Číslo akreditace MPSV: 2015/0437-VP

Délka kurzu: 5 hodin akreditované vzdělávání + cca 1 hodina intenzivní diskuze

Pro koho je kurz určen: vedoucí pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Akreditovaný seminář je určen pro řídicí pracovníky v oblasti sociálních služeb, a to jak zadavatelů, tj. zejména příslušných územních samosprávných celků, tak i poskytovatelů.

Účastníci získají základní přehled o finančních nástrojích použitelných pro financování sociálních služeb v rámci aplikace české právní úpravy ve vazbě na pravidla EU o veřejné podpoře, včetně oblasti zadávání veřejných zakázek jakožto jedné z možností způsobu financování sociálních služeb.

Základní teoretický rámec výkladu je prezentován na praktických příkladech s využitím osobních zkušeností lektora při realizaci modelů financování sociálních služeb v rámci vzdělávání a poradenství pro MPSV, některé kraje, obce a další subjekty.

 • Aktuální otázky financování sociálních služeb podle práva ČR a EU
 • Aplikace režimu pověření službou obecného hospodářského zájmu a vyrovnávací platby
 • Dotace, dary, příspěvek zřizovatele na provoz příspěvkové organizaci a veřejná zakázka jako způsoby realizace vyrovnávací platby
 • Pojetí základních, fakultativních a navazujících činností v rámci vyrovnávací platby
 • Problematika některých výnosů a nákladů v rámci kalkulace vyrovnávací platby
 • Financování sociálních služeb podle rozpočtových pravidel a problematika uveřejňování smluv podle nového zákona č. 340/2015 Sb.
 • Aktuální stav právní a metodické úpravy vytváření sítí sociálních služeb
 • Vybrané otázky veřejného zadávání soc. služeb dle návrhu zákona o zadávání veřej. zakázek

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávacího programu podle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v rozsahu 5 hodin.

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Základy neverbální komunikace

 • Cena 1 430 Kč
 • Termín 10.10.2017
 • Lektor Hrubošová Vlasta

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: 2013/1386-PC/SP

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (8 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Absolvent kurzu získá přehled o různých typech neverbální komunikace, rozezná neverbální signály v komunikaci a využije je pro lepší porozumění druhým a tím zvýší úspěšnost svého jednání. Účastník se naučí rozeznat pozitivní a negativní signály a bude mít přehled o metodách augmentativní komunikace.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Aktivizační a relaxační arteterapeutické techniky

 • Cena 2 980 Kč
 • Termín 17-18.10.2017
 • Lektor Mgr. Vlčinská Šárka

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: 2015/0977-PC/SP/VP

Délka kurzu: 8:30 – 15:30     (16 hodin vzdělávání = 2 x 8 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s možnostmi arteterapie natolik, aby mohli používat jednoduché a bezpečné prvky arteterapie v běžné praxi. Tyto jednoduché techniky jsou zaměřené na aktivizaci, bezpečnou ventilaci pocitů, objevování vnitřních zdrojů a relaxaci. Absolventi je posléze mohou využít jak v rámci vlastní prevence syndromu vyhoření, tak v přímé práci s uživatelem služby v rámci podpůrných, volnočasových aktivit. Kurz seznamuje nejen s možnostmi arteterapie, ale také s jejími případnými riziky. Kurz není zaměřen na psychodiagnostiku či hluboké rozkrývání problémů účastníků či uživatelů služby.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Základy emoční inteligence

 • Cena 1 560 Kč
 • Termín 24.10.2017
 • Lektor Bc. Zábojová Radmila

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: A2017/0222-SP/PC

Délka kurzu: 9:00 – 16:00    (8 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Emoční inteligence jako součást pracovních kompetencí. Proč mluvíme a mluvíme a ono to nefunguje? Proč nás klient „nebere vážně“? Od hodnocení k sebehodnocení. Co je v komunikaci efektivní? Proč a jak používat cílenou pozitivní pozornost? Seminář posiluje a rozvíjí jednu ze základních pracovních kompetencí pracovníků při práci s lidmi- tedy jejich vlastní EI. Navazuje na skutečnost, že právě EI je kvalitativní rovina, kde je možné navázat proaktivní komunikaci s klientem vedoucí k žádoucím sociálním změnám. Účastníci jsou seznámeni s rozdíly EI a IQ, se základními principy fungování mozku a s praktickými ukázkami práce s pojmy emoce a prožívání, pozornost a všímavost při práci s klientem, seznámí se se způsoby jak zkvalitnit vlastní soustředění a jak je uplatnit v komunikaci v pracovním procesu. Ve skupinových ukázkách a individuálních cvičeních budou konkrétně popsány komunikační strategie ve vedení rozhovoru. Frekventanti jsou vedeni k rozlišování autoritativních a partnerských způsobů práce s klienty, získají základní mapu neefektivních způsobů komunikace a čím ji nahradit (výčitky a obviňování, poučování, moralizování, kritika a zaměření na chyby, lamentace a citové vydírání, zákazy a varování, negativní scénáře, nálepkování, pokyny, příkazy, vyhrožování, křik, srovnávání a zasluhování, řečnické otázky, urážky a ponižování, ironie a shazování).

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Práce na SQSS v praxi sociální služby

 • Cena 3 028 Kč
 • Termín 25-26.10.2017
 • Lektor Mgr. Hudáková Hana, DiS.

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: 2015/0637-PC/SP/VP

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (16 hodin vzdělávání = 2 x 8 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Standardy kvality sociálních služeb a znění jejich kritérií je obsahem přílohy č. 2 vyhlášky MPSV č.505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Aby tento právní předpis byl v sociální službě dobře uchopen, je třeba se neustále o tématiku zajímat, zajišťovat nové poznatky a diskutovat o ní především se sociálními pracovníky a pracovníky v soc. službách, kteří se Standardy ve svých službách řídí, na Standardech stále pracují v pravidelném procesu aktualizace, a kvalitu poskytovaných služeb se snaží pro své klienty stále zlepšovat. Poznáte různé formy aktualizací a revizí standardů a pracovních postupů v sociální službě.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra - základní kurz

 • Cena 3 004 Kč
 • Termín 1-2.11.2017
 • Lektor Bc. Komendová Gabriela

Pozvánka: ZDE

 

KURZ AUTISMUS – POKROČILÝ BUDEME OTEVÍRAT V ÚNORU 2018

 

Číslo akreditace MPSV: 2014/0302-PC/SP/PP

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (16 hodin vzdělávání = 2 x 8 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, přímá péče

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Tento základní kurz je úvodem do problematiky poruch autistického spektra. Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj dítěte je kvůli tomuto handicapu narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování. V teoretické části kurzu se účastníci budou věnovat tématům jako obecná problematika poruch autistického spektra, prevalence, etiologie, spektrum autistických poruch, triáda příznaků – sociální interakce, komunikace a stereotypy. V praktické části si účastníci vytvoří režim dne pro klienta s autismem.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Individuální plánování prakticky a kreativně

 • Cena 1 430 Kč
 • Termín 9.11.2017
 • Lektor Lacková Magdalena

Pozvánka: ZDE

KURZ JE JIŽ NAPLNĚN. V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE NA EMAIL: aholubkova@css-ostrava.cz

Číslo akreditace MPSV: A2017/0131-SP/PC

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (8 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je předat účastníkům potřebné znalosti a praktické dovednosti v oblasti individuálního plánování. Účastník pochopí význam a přínos individuálního plánování, jak pro lidi v nepříznivé sociální situaci, tak pro sociální službu. Dále se seznámí s cíli a zásadami individuálního plánování. Naučí se doprovázet klienta tak, aby přišel na to, kam chce směřovat a jakou míru podpory a zdroje k tomu potřebuje. Účastník bude umět vytvořit osobní profil klienta, vyhodnotit a využít klientovy schopnosti, potřeby a dovednosti při stanovení osobního cíle klienta a při plánování. Bude umět použít řadu technik a metod individuálního plánování, ve kterých se nabízí prostor pro tvořivou sociální práci, aniž by klienta ohrozil nepřiměřeným rizikem. Účastník dokáže vyhodnotit individuální plán.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Specifika práce s lidmi s demencí - základní kurz

 • Cena 2 920 Kč
 • Termín 15-16.11.2017
 • Lektor Mgr. Vráželová Lenka

Pozvánka: ZDE

 

KURZ DEMENCE – POKROČILÝ BUDEME OTEVÍRAT V ÚNORU 2018.

 

Číslo akreditace MPSV: 2014/0308-PC/SP

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (16 hodin vzdělávání = 2 x 8 hodin)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Demence a Alzheimerova choroba postihuje především lidi seniorského věku. Současný trend nárůstu počtu seniorů nám poukazuje, že je nutné se zaměřit na péči a podporu této cílové skupiny, a to ve všech formách péče. Neméně důležitá skupina jsou také rodinní příslušníci pečující o takto nemocné jedince.

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům základní informace týkající se stáří a stárnutí, demence a Alzheimerovy choroby. Absolventi vzdělávacího programu získají přehled o výskytu a příčinách vzniku jednotlivých onemocnění, jejich klinických projevech a stádiích, poruchách kognitivních funkcí, úpadcích v oblasti emotivity, chování aj. Dále se seznámí se základy komunikace s lidmi s demencí a s přehledem technik a metod, které je vhodné zařadit do aktivizačních činností v rámci poskytované sociální služby. Závěr vzdělávacího programu bude patřit rozboru videoukázkám – jak jednat s klientem se specifickou potřebou komunikace a otázkám agresivity a emocí při každodenní péči.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Asertivní komunikace

 • Cena 1 465 Kč
 • Termín 22.11.2017
 • Lektor Mgr. Vlčinská Šárka

Pozvánka: Zde

 

Číslo akreditace MPSV:  A2017/0418-SP/PC

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (8 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

V rámci kurzu se účastníci naučí rozpoznat a odlišit komunikaci asertivní, agresivní a manipulativní. V jeho průběhu se seznámí s principy a a technikami asertivní komunikace natolik, aby dovedli reagovat komunikačně adekvátním, respektujícím způsobem a to i v nepříjemných, provokativních situacích. Ujasní si rozdíl mezi kritikou a zpětnou vazbou včetně vlivu, který má ocenění na další spolupráci klienta s pracovníkem. Kurz je interaktivní, zaměřený na řešení modelových situací, praktický nácvik. Mimo jiné tak vede účastníky k sebereflexi, uvědomění si vlastních chyb, kterých se v komunikaci dopouštějí.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Vztahová vazba mezi matkou a dítětem

 • Cena 1 980 Kč
 • Termín 1.12.2017
 • Lektor Mgr. Štolbová Nagy Tereza

Pozvánka: ZDE

 

Číslo akreditace MPSV: 2016/0667-SP/VP

Délka kurzu: 10:00 – 17:00  (8 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: sociální pracovník, vedoucí pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

Vztah mezi maminkou a dítětem je velmi důležitý. Je to neviditelné pouto, které trvá celý život a po celý život nás ovlivňuje. Seminář nabízí pochopení, čím je toto pouto utvářené, jak ovlivňuje život dítěte, jak ho můžeme vytvářet, i když se “svým” dítětem nežijeme od počátku. Na kurzu jsou využívané techniky, které si zkusí pracovníci přímo sami na sobě, účastníci můžou sdílet své zkušenosti a ptát se terapeutky, která pracuje s rodinami a sama si prožila adopci a napsala o tom knihu Dcera padajícího listí.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Prevence syndromu vyhoření

 • Cena 2 930 Kč
 • Termín 4.-5.12.2017
 • Lektor Mgr. Vlčinská Šárka

Pozvánka: Zde

 

Číslo akreditace MPSV: A2017/0419-SP/PC/VP

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (16 hodin vzdělávání = 2×8 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

V rámci kurzu účastníci získají teoretické informace o syndromu vyhoření, jeho projevech i vývoji v čase, aby díky nim lépe rozpoznali počínající projevy syndromu vyhoření u sebe sama. Účastníci jsou seznámeni s riziky spojenými s profesí pomáhajícího pracovníka i s vnitřními osobnostními faktory, které významnou měrou usnadňují vznik syndromu vyhoření a jsou jim nabídnuty možnosti, jak se chránit. Naučí se, kde hledat své vnitřní zdroje a jak s nimi pracovat pro znovuobnovení energie. Nedílnou součástí kurzu je praktický nácvik jednoduchých relaxačních a ventilačních cvičení, která pak mohou absolventi praktikovat v běžném životě pro uvolnění kumulovaného napětí. Kurz je veden interaktivní formou, vede účastníky k sebereflexi a uvědomění si důležitosti vlastního aktivního přístupu k prevenci syndromu vyhoření.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Stres a jeho zvládání pro pomáhající profese

 • Cena 1 465 Kč
 • Termín 12.12.2017
 • Lektor Mgr. Vlčinská Šárka

Pozvánka: ZDE

Číslo akreditace MPSV: A2017/0420-SP/PC/VP

Délka kurzu: 8:30 – 15:30    (8 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky své datum narození a fakturační údaje organizace k zaslání faktury. S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Po splnění podmínek kurzu dostane účastník osvědčení a v průběhu kurzu pro něj bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu)

 

Náplň kurzu:

V rámci kurzu účastníci získají teoretické informace o stresu, jeho významu, projevech i stresových reakcích. Dozvědí se, jak probíhá afekt – zahlcení emocemi a seznámí se s vhodnými i nevhodnými způsoby intervence, aby byli lépe připraveni zvládat jej na svém pracovišti, u svých klientů. Budou obeznámeni s vlivem nezpracovaného stresu na své zdraví v podobě psychosomatických onemocnění a možnostmi, jak jim předcházet. Naučí se odhalit stresory skryté ve způsobu myšlení a snížit tak míru prožívaného stresu. Nedílnou součástí kurzu je praktický nácvik antistresových technik proto, aby již samotné absolvování pomohlo osobám pomáhajícím k uvolnění napětí a stresu a zároveň jim poskytlo nástroje, které mohou využít v běžném životě.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro pracovníky v sociální oblasti: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Kurzy pro náhradní rodinnou péči

Jak komunikovat se školou očima pěstouna

 • Cena 784 Kč
 • Termín 9.10.2017
 • Lektor Blanka Dombrovská, DiS.

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 11:40    (4 hodiny vzdělávání) 

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Masarykovo náměstí 24, 733 01 Karviná – Fryštát  (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

Začal nám další školní rok. Pokud nejsou lektoři na škole dobře informování o problematice pěstounské péče, je tento kurz vhodný právě pro Vás, abyste jim tuhle oblast mohli přiblížit. Při nástupu do ZŠ je dobré informovat hlavně třídního učitele a vysvětlit mu situaci. Při problémech je důležité hledat cestu, jak pomoci, ne jak potrestat.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Kyberšikana a rizika el. Komunikace

 • Cena 896 Kč
 • Termín 4.10.2017
 • Lektor Bc. Velička Tomáš

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 15:30 – 18:40  (4 hodiny vzdělávání) 

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

Hlavními tématy tohoto školení jsou: Kyberšikana a rizika el. komunikace – kyberšikana, chyby dětí při komunikaci na PC, sexting, flaming, stalking, kybergrooming, správné řešení problémů, prevence.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Jak se s dospívajícím bavit o sexu

 • Cena 923 Kč
 • Termín 11.10. 2017
 • Lektor Bc. Velička Tomáš

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 11:40    (4 hodiny vzdělávání) 

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Prostory fary u kostela, Kostelní 11, 742 35 Odry  (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

Věkové přiměřená sexuální výchova ze strany rodiny, terminologie, mýty v sexu.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Děti a peníze (Ostrava)

 • Cena 769 Kč
 • Termín 20.10.2017
 • Lektor Bc. Zajícová Veronika

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 11:40    (4 hodiny vzdělávání) 

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

Měli jste jako malí prasátko? A dokázali jste prasátko vykrmit nebo křičívalo hlady? V průběhu vzdělávání se dozvíte příběh peněz, co jsou bezpečné peníze a jak děti vést k hospodaření s penězi. Dozvíte se, kdy je ten nejlepší čas začít dávat dětem kapesné, jak jim vysvětlit hodnotu peněz, jak mají nakládat s penězi, jak nakupovat – co je chtěné a co potřebné a jak spořit. Budeme si povídat o tom, jak nejlépe vysvětlit dětem, kdo je bohatý, chudý a šťastný.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Děti a peníze (Karviná)

 • Cena 784 Kč
 • Termín 27.10.2017
 • Lektor Bc. Zajícová Veronika

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 11:40    (4 hodiny vzdělávání) 

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Masarykovo náměstí 24, 733 01 Karviná – Fryštát  (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

Měli jste jako malí prasátko? A dokázali jste prasátko vykrmit nebo křičívalo hlady? V průběhu vzdělávání se dozvíte příběh peněz, co jsou bezpečné peníze a jak děti vést k hospodaření s penězi. Dozvíte se, kdy je ten nejlepší čas začít dávat dětem kapesné, jak jim vysvětlit hodnotu peněz, jak mají nakládat s penězi, jak nakupovat – co je chtěné a co potřebné a jak spořit. Budeme si povídat o tom, jak nejlépe vysvětlit dětem, kdo je bohatý, chudý a šťastný.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Identita náhradních rodičů aneb Co se od nás očekává? (Karviná)

 • Cena 911 Kč
 • Termín 7.11.2017
 • Lektor Mgr. Horáčková Marcela

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 11:40     (4 hodiny vzdělávání)

 

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Masarykovo náměstí 24, 733 01 Karviná – Fryštát  (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

 • doprovázení
 • vzdělávání
 • spolupráce se specializovanými odborníky

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

 

Přihlásit se ke kurzu

Kontakt dětí v PP s jejich původní rodinou

 • Cena 1 896 Kč
 • Termín 14.11.2017
 • Lektor Hlásková Alžběta

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 9:00 – 14:20    (6 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

Teoretická východiska:

Právní podstata a souvislosti. Psychologický význam kontaktu. Základní podmínky kontaktu. Vyhodnocení situace dítěte vzhledem k realizaci kontaktu. Další možnosti kontaktu. Úloha pěstouna a doprovázejícího pracovníka. Hranice ve vztahu vůči členům původní rodiny. Revize kontaktu.

Praktická část:

Původní rodina a kontakt. Typy kontaktů dítěte s původní rodinou v praxi. Příprava účastníků kontaktu. Nastavení kontaktu. Dohoda o kontaktu. Realizace asistovaného kontaktu.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

O podstatě a smyslu NRP

 • Cena 2 453 Kč
 • Termín 15.11.2017
 • Lektor Mgr. Mikulková Milena

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 13:50    (6 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Prostory fary u kostela, Kostelní 11, 742 35 Odry  (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

 • Co děti nejvíce potřebují? – o potřebách dětí a specifickém přístupu k dětem v NRP
 • Jsme jako polštářky na tvrdých židlích – o podstatě a smyslu NRP

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Identita náhradních rodičů aneb Co se od nás očekává? (Ostrava)

 • Cena 866 Kč
 • Termín 27.11.2017
 • Lektor Mgr. Horáčková Marcela

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 15:30 – 18:40  (4 hodiny vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

 • doprovázení
 • vzdělávání
 • spolupráce se specializovanými odborníky

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Kontakt s biologickou rodinou očima pěstouna (Karviná)

 • Cena 784 Kč
 • Termín 6.12.2017
 • Lektor Blanka Dombrovská, DiS.

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 11:40    (4 hodiny vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Masarykovo náměstí 24, 733 01 Karviná – Fryštát  (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

V době dospívání mají děti potřebu hledat své kořeny a potřebují pomoc svých náhradních rodičů. Měli bychom si najít čas a vše co víme, dítěti vysvětlit, pokusit se najít co nejvíce informací. Pokud dítě projevilo zájem o biologickou rodinu, neměli bychom se tomu vyhýbat. Někdy stačí si s ním o biologické rodině popovídat. Při kontaktu je nejlepší, když si nejprve náhradní rodiče s biologickými rodiči ujasní pravidla.

 

Stáhněte si AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

 

Přihlásit se ke kurzu

Co za nás dělají kamarádi našich dětí?

 • Cena 1 932 Kč
 • Termín 8.12.2017
 • Lektor Mgr. Mikulková Milena

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 13:50    (6 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

 • role vrstevníků dítěte

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Kontakt s biologickou rodinou očima pěstouna (Odry)

 • Cena 802 Kč
 • Termín 13.12.2017
 • Lektor Blanka Dombrovská, DiS.

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 11:40    (4 hodiny vzdělávání) 

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Prostory fary u kostela, Kostelní 11, 742 35 Odry  (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

V době dospívání mají děti potřebu hledat své kořeny a potřebují pomoc svých náhradních rodičů. Měli bychom si najít čas a vše co víme, dítěti vysvětlit, pokusit se najít co nejvíce informací. Pokud dítě projevilo zájem o biologickou rodinu, neměli bychom se tomu vyhýbat. Někdy stačí si s ním o biologické rodině popovídat. Při kontaktu je nejlepší, když si nejprve náhradní rodiče s biologickými rodiči ujasní pravidla.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Jak od malička rozvíjet myšlení dětí

 • Cena 1 767 Kč
 • Termín 15. 12. 2017
 • Lektor PhDr. Vyhnálek Jan

Pozvánka: ZDE

 

Délka kurzu: 8:30 – 13:50    (6 hodin vzdělávání)

Pro koho je kurz určen: pěstouni, poručníci, odborní pracovníci, rodiče, veřejnost

 

PŘIHLÁŠENÍ: u přihlašování doplňte do poznámky datum narození, zda využijete hlídání dětí-věk dětí, fakturační údaje organizace nebo adresu bydliště k zaslání faktury). S přihlášením na kurz dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

V PRŮBĚHU KURZU VÁM ZAJISTÍME HLÍDÁNÍ VAŠICH DĚTÍ: Více informací o hlídání na našich webových stránkách: ZDE

 

Místo konání kurzu: Sociální akademie, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (Mapy.cz)

 

Osvědčení o účasti dostanou pouze ti, kteří se zúčastní celého kurzu, tj. od začátku do konce kurzu. V průběhu kurzu pro Vás bude zajištěno drobné občerstvení (na požádání zajistíme i vegetariánskou stravu).

 

Náplň kurzu:

Rozumový rozvoj dítěte je základem pro jeho budoucí samostatný život. Jeho podpora je důležitým úkolem rodičů, pěstounů i pedagogů. V oblasti náhradní rodičovské péče je podpora kognitivního rozvoje jedním ze základních předpokladů úspěšného vývoje dítěte a překonávání následků rané deprivace. Současné poznatky ukazují, že vrozená schopnost rozvíjet se v oblasti inteligence je velmi vysoká. Seminář nabízí poznání základních principů a nácvik konkrétních postupů.

 

Stáhněte si  AKTUÁLNÍ NABÍDKU KURZŮ a CELKOVOU NABÍDKU KURZŮ pro osoby pečující v náhradní rodinné péči: ZDE

Přihlásit se ke kurzu

Kurzy pro veřejnost

PŘIPRAVUJEME

Uvítáme Vaše nápady, které bychom mohli pro Vás zrealizovat.

Přihlásit se ke kurzu

Projekty

Podporujeme hrdinství, které není vidět

 • Cena Zdarma
 • Termín Září 2017 - Srpen 2018
 • Lektor Lektorský tým

Další projekty, které probíhají v rámci Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s.: ZDE

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO PROJEKTU BYLO UKONČENO – ÚČASTNÍCI BYLI VYBRÁNI

 

Číslo projektu:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001811

Popis projektu:

Jedná se o realizaci vzdělávacích programů s akreditací MPSV zaměřených na specifika sociální práce s konkrétní skupinou uživatelů ve vybraných sociálních službách. Programy jsou realizovány v rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“). Každý program garantuje významná osoba z oblasti kvality daných sociálních služeb s týmem pečlivě vybraných lektorů. Jedním z lektorů je vždy člověk, který má zkušenost s péčí o někoho blízkého. Tento projekt je pro Vás realizovaný zdarma.

 

Účastníci (kromě prvního programu – vzdělávání managementu) mají příležitost si splnit další povinné vzdělávání v rámci své sociální služby až na 2 roky.

 

Cílová skupina:

 • pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přímo vedoucí pracovníci sociálních služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb a pečovatelské služby
 • pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů odlehčovací služby a osobní asistence
 • pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů pečovatelské služby
 • pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů služeb rané péče

 

Specifikace programů:

 

 1. VZDĚLÁVÁNÍ MANAGEMENTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU PEČUJÍCÍCH OSOB – garant PhDr. Jaroslava Sýkorová

Podrobnosti o programu = ZDE

Harmonogram = ZDE

Mapa a popis cesty k hotelu = ZDE

 

Realizace: 1. 3. 2017 – 29. 6. 2017

Přihlášky do: 31.1.2017

Časová dotace: 80 hodin (5 x 2 denní setkání + 1 den závěrečný pohovor)

 

Cílová skupina: 

pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přímo vedoucí pracovníci sociálních služeb osobní asistence, odlehčovacích služeb a pečovatelské služby

 

Počet účastníků: 15 – 20 osob

Ukončení: závěrečný pohovor a zpracování případové studie

Bude zajištěno: Ubytování pro mimoostravské, plnohodnotné občerstvení, školící prostory a školící materiál.

 

 

 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OSOBNÍ ASISTENTY A  PRACOVNÍKY ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB – garant Mgr. Jana Musálková

Podrobnosti o programu = ZDE

Mapa a popis cesty k hotelu = ZDE

 

Realizace: 26.9.2017 – 10.4.2018

Přihlášky do: 31.5.2017

Časová dotace: 80 hodin (3 x 2denní setkání + 4 x 1denní setkání + 1 den závěrečný pohovor)

 

Cílová skupina:

pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů odlehčovacích služeb a osobní asistence

 

Počet účastníků: 15 – 20 osob

Ukončení: závěrečný pohovor vedený na bázi případové práce

Bude zajištěno: Ubytování pro mimoostravské, plnohodnotné občerstvení, školící prostory a školící materiál.

 

 

 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PRACOVNÍKY PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB – garant Mgr. Šárka Vlčinská

garanta a lektorka přes 10 let pečovala o tatínka s diagnózou CMP, expresivní afázie + hemiplegie – dovednosti a znalosti z této skutečnosti vyplývající

 

Podrobnosti o programu = ZDE

Mapa a popis cesty k hotelu = ZDE

 

Realizace: 5. 10. 2017 – 11. 4. 2018

Přihlášky do: 31.5.2017

Časová dotace: 64 hodin (2 x 2denní setkání + 4 x 1denní setkání + 1 den závěrečný pohovor)

 

Cílová skupina: 

pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů pečovatelské služby

 

Počet účastníků: 15 – 20 osob

Ukončení:  závěrečný pohovor vedený na bázi případové práce

Bude zajištěno: Ubytování pro mimoostravské, plnohodnotné občerstvení, školící prostory a školící materiál.

 

 

 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PORADCE RANÉ PÉČE PRO ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ PŘI PRÁCI V RODINÁCH – garant Mgr. Martina Pastuchová

Podrobnosti o programu = ZDE

Mapa a popis cesty k hotelu = ZDE

 

Realizace: 11. 10. 2017 – 23. 2. 2018

Přihlášky do: 31.5.2017

Časová dotace: 96 hodin (6 x 2 dny) + 30 dnů supervizní práce v rodinách (15 x 2 dny) + 1 den závěrečný pohovor

 

Cílová skupina: 

pracovníci poskytovatelů sociálních služeb – přednostně poskytovatelů služby rané péče

 

Počet účastníků: 10 – 15 osob

Ukončení: vypracované portfolio se závěrečným pohovorem

Bude zajištěno: Ubytování pro mimoostravské, plnohodnotné občerstvení, školící prostory a školící materiál.

 

 

 

Účastníci z organizace byli vybráni na základě kritérií:

– poskytovatelé sociálních služeb především Moravskoslezského kraje (může být celostátní působnost s registrací v Moravskoslezském kraji) soulad pracovního týmu v práci s cílovou skupinou- např. účast vedoucího služby v programu určeném pro manažery služby, návazné programy pak pro jejich podřízené tzn. jejich sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách

– délka praxe,

– pořadí přihlášení

– účastníci budou následně vyrozuměni, zda byli či nebyli zařazeni do vzdělávacího programu

 

Organizační informace:

Místo konání: Harmony Club hotel, 28. října 170, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, www.harmonyclub.cz

Parkování:  přímo u hotelu (cena 150Kč/den)

Způsob komunikace – před zahájením programu obdržíte přístup na sdílený prostor našeho webu, (přihlašovací údaje obdrží účastníci emailem nejpozději 7 dní před zahájením), kde budete mít možnost sledovat veškeré průběžné informace k programu, k jednotlivým změnám a aktualizacím. Bude zde i prostor pro komunikaci se všemi účastníky, s lektory i pro sdělování zpětné vazby.

Před zahájením každého bloku programu každý účastník obdrží informační email jako připomenutí o konání daného bloku.

 

Kontaktní osoby:

Ing. Andrea Holubková: +420 736 136 568, aholubkova@css-ostrava.cz

Kateřina Matušíková, DiS.: +420 736 747 349, kmatusikova@css-ostrava.cz

Přihlásit se ke kurzu

Podrobnosti služby

Vzdělávací středisko Sociální akademie bylo založeno v roce 2012 a je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Témata a postřehy nám přináší přímo naši kolegové ze středisek.

Snažíme se pro Vás zajistit vzdělávání hlavně v sociální oblasti náhradní rodinné péčiDále přinášíme kurzy pro veřejnost a nebojíme se zapojovat i do různých projektů a akcí týkající se sociálních služeb a vzdělávání.

 

Pracovníkům v sociální oblasti, můžeme nabídkou kurzy s akreditací MPSV. 

Aktuální nabídka kurzů:  ZDE   Celková nabídka kurzů: ZDE   Proč kurzy od nás: ZDE

 

Zajišťujeme kurzy i pro osoby pečující v  náhradní rodinné péči.

Aktuální nabídka kurzů: ZDE     Celková nabídka kurzů: Připravujeme     Proč kurzy od nás: ZDE

 

Snažíme se, abychom naše kurzy mohli nabízet i široké veřejnosti.

Aktuální nabídka kurzů: Připravujeme     Celková nabídka kurzů: Připravujeme     Proč kurzy od nás: Připravujeme

 

Kurzy můžeme zrealizovat přímo u vás na středisku a domluvit se na individuální kalkulaci.

Máme zkušenosti s pořádáním víkendových vzdělávacích pobytů pro náhradní rodinnou péči a teambuildingových školení pro organizace.

 

Zajišťujeme i hlídání dětí během kurzů a víkendových vzdělávacích pobytů pro náhradní rodinnou péčiTato služba je poskytována bezplatně pro děti v pěstounské péči s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče se střediskem Náhradní rodinné péče u CSSO. Více o hlídání dětí: ZDE

 

Poskytujeme také pronájem školící místnosti (vč. vybavení). Pronajímáme pouze v pracovní dny, tj. od pondělí do pátku. V případě zájmu o pronájem: sobota, neděle nebo st. svátek, je tato možnost na základě dohody a se 100% příplatkem.

Ceny pro rok 2017 dle délky využití:

 • 1 110 Kč / do 5 hodin
 • 1 500 Kč / nad 5 hodin

V ceně je zahrnuto i pronajmutí vybavení: flipchart s papíry i fixy, psací potřeby, dataprojektor, pc

Možnost zajistit i občerstvení. Pro využití obědů jsou do 5 minut chůze různé stravovací podniky.

Na patře jsou wc a máme i kuchyňku (rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, nádobí)

Foto vzdělávací místnosti níže.

Pro více informací a objednání nás kontaktujte: ZDE

Zajímá Vás více?

Centrum sociální služeb Ostrava o. p. s. je poskytovatel mnoha služeb a pro pobočky Náhradní rodinné péče a Sociální akademie zajišťujeme hlídání dětí při vzdělávacích akcích a víkendových pobytech pro rodiny s dětmi i na dětských táborech.

Pokud ti bylo 18, jsi kreativní, samostatný/á, flexibilní a máš rád/a děti, tak se nám hned ozvi na telefonní číslo: 732 701 429 nebo pošli email s motivačním dopisem na adresu: vgawlikova@css-ostrava.cz

Tvou náplní bude hlídání dětí v herně během kurzů, které se konají na našich pobočkách v Ostravě, Odrách a Karviné.

A aby to nebylo tak jednotvárné, své schopnosti můžeš ukázat i na víkendových pobytech, kde s kolektivem dalších animátorů budete zajišťovat animační program pro děti v rekreačních zařízeních.

PS: Určitě to nebude zadarmo

Náš lektorský tým: Dokument se připravuje

 

Rádi přivítáme do našeho lektorského týmu nové tváře pro kurzy cílené na sociální oblast a náhradní rodinnou péči.

Pokud byste s námi chtěli spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 736 136 568 nebo emailem: aholubkova@css-ostrava.cz

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 599 455 162, 736 136 568 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Tovární 11, 709 00 Ostrava - Mariánské hory Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Sociální akademie - vzdělávací středisko Ostrava

 
 • Tovární 11
 • Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Popis cesty AUTEM

Popis cesty MHD

 

Pobočka pro realizaci vzdělávání - Karviná

 • Masarykovo náměstí 24
 • Karviná – Fryštát, 733 01

Pobočka pro realizaci vzdělávání - Odry

 • Kostelní 11
 • Prostory fary u kostela
 • Odry, 742 35
 

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.