Cílem Sociální akademie je poskytovat kvalitní vzdělávání pro:

 • pracovníky v sociální oblasti (s akreditací MPSV)
 • osoby pečující v náhradní rodinné péči
 • veřejnost

Vzdělávání pořádáme formou kurzů v Ostravě, Karviné a Odrách. Kurzy je možno zrealizovat přímo u Vás v organizaci nebo jako víkendový vzdělávací pobyt. Více o nás: ZDE (stačí kliknout)

Více informací

Novinky

Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny na přechodnou dobu

Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny na přechodnou dobu

Vážení a milí pěstouni na přechodnou dobu

na květen roku 2018 jsme pro Vás přichystali víkendový vzdělávací pobyt, který reaguje na Vaše specifické vzdělávací potřeby. Vzdělávání se uskuteční v termín 26.5. – 27. 5.2018. Bližší informace v pozvánce a na uvedených kontaktech.

Těšíme se na Vás, tým NRP

Zobrazit všechny novinky

Kurzy pro sociální oblast

Specifika práce s lidmi s demencí - prohlubující kurz

 • Cena 3 000 Kč
 • Termín 25-26.1.2018
 • Lektor Mgr. Vráželová Lenka

Sexualita a partnerství osob s mentálním postižením

 • Cena 3 100 Kč
 • Termín 6-7.2.2018
 • Lektor Mgr. Hudáková Hana, DiS.

Právní rámec financování sociálních služeb

 • Cena 2 360 Kč
 • Termín 8. 2. 2018
 • Lektor JUDr. Karel Zuska

Specifika práce s lidmi s poruchami autistického spektra - prohlubující kurz

 • Cena 3 075 Kč
 • Termín 12-13.2.2018
 • Lektor Bc. Komendová Gabriela

Specifika a náročnost práce s lidmi s duševním onemocněním nebo poruchami osobnosti

 • Cena 3 730 Kč
 • Termín 6-7.3.2018
 • Lektor MUDr. Černeková Kateřina

Rané trauma

 • Cena 6 250 Kč
 • Termín 19-21.3.2018
 • Lektor Mgr. Štolbová Nagy Tereza

Úvod do problematiky šikany a kyberšikany u dětí a mladistvých

 • Cena 1 545 Kč
 • Termín 22.3.2018
 • Lektor Bc. Velička Tomáš

Základy asociálního chování

 • Cena 1 920 Kč
 • Termín 6.4.2018
 • Lektor Mgr. Klen Štěpán

Dítě v náhradní rodinné péči

 • Cena 4 340 Kč
 • Termín 11-13.4.2018
 • Lektor Mgr. Horáčková Marcela

Kurz první pomoci pro pracovníky v sociální oblasti

 • Cena 2 930 Kč
 • Termín 18-19.4.2018
 • Lektor Mgr. Holek Radim & Bc. Václavíková Alžběta

Asertivní komunikace

 • Cena 1 555 Kč
 • Termín 24.4.2018
 • Lektor Mgr. Vlčinská Šárka

Aktivizační a relaxační arteterapeutické techniky

 • Cena 3 050 Kč
 • Termín 26-27.4.2018
 • Lektor Mgr. Vlčinská Šárka

Úvod do prevence stresu, syndromu vyhoření a deprese neboli jak použít supervizi v praxi

 • Cena 4 595 Kč
 • Termín 9-11.5.2018
 • Lektor Mgr. Hudáková Hana, DiS.

Individuální plánování a prakticky a kreativně

 • Cena 1 555 Kč
 • Termín 17.5.2018
 • Lektor Mgr. Lacková Magdaléna

Vedení motivačního rozhovoru s klientem

 • Cena 2 970 Kč
 • Termín 22-23.5.2018
 • Lektor Kadlčíková Hana

Základy zpracovávání a vedení dokumentace v sociálních službách

 • Cena 1 605 Kč
 • Termín 29.5.2018
 • Lektor Mgr. Hudáková Hana, DiS.

Vztahová vazba mezi matkou a dítětem

 • Cena 2 090 Kč
 • Termín 4.6.2018
 • Lektor Mgr. Štolbová Nagy Tereza

Stimulační a relaxační techniky pro klienty s těžkým postižením a kombinovanými vadami

 • Cena 3 125 Kč
 • Termín 5-6.6.2018
 • Lektor Bc. Komendová Gabriela

Prevence syndromu vyhoření

 • Cena 3 000 Kč
 • Termín 19-20.6.2018
 • Lektor Mgr. Vlčinská Šárka

Základy emoční inteligence

 • Cena 1 650 Kč
 • Termín 21.6.2018
 • Lektor Bc. Zábojová Radmila

Kurzy pro náhradní rodinnou péči

Sebepoškozování v dětském a adolescentním věku

 • Cena 1 165 Kč
 • Termín 9.1.2018
 • Lektor Gavendová Nora, PhDr.

Jak se s dětmi bavit o sexu

 • Cena 1 085 Kč
 • Termín 16.1.2018
 • Lektor Velička Tomáš, Bc.

Závislosti aneb jak trávit čas smysluplněji

 • Cena 1 055 Kč
 • Termín 23.1.2018
 • Lektor Velička Tomáš, Bc.

Moje rodina a Já

 • Cena 955 Kč
 • Termín 30.1.2018
 • Lektor Horklová Hana, Mgr.

Nástin typických psychologických a sociálních rizik v náhradním rodinném prostředí

 • Cena 1 165 kč
 • Termín 5.2.2018
 • Lektor Klen Štěpán, Mgr.

Rodina jako vztahová síť – naplňování potřeb a zdravý vývoj dítěte

 • Cena 1 070 Kč
 • Termín 7.2.2018
 • Lektor Horáčková Marcela, Mgr.

Mapa lásky

 • Cena 1 040 Kč
 • Termín 9.2.2018
 • Lektor Zajícová Veronika, Bc.

Jak mluvit s dítětem o tom, že je v náhradní rodinné péči

 • Cena 1 020 Kč
 • Termín 27.2.2018
 • Lektor Galejová Petra, Mgr.

Sourozenecké konstelace – vychovávám svého sourozence

 • Cena 1 565 Kč
 • Termín 1.3.2018
 • Lektor Križáková Ivana, PhDr., Mgr.

Efektivní rodičovství aneb Jak vychovat šťastné dítě?

 • Cena 1 085 Kč
 • Termín 7.3.2018
 • Lektor Horáčková Marcela, Mgr.

Kniha života

 • Cena 1 010 kč
 • Termín 14.3.2018
 • Lektor Horklová Hana, Mgr.

Změna – přechod dítěte ze ZŠ na SŠ

 • Cena 1 010 Kč
 • Termín 26.3.2018
 • Lektor Kovář Jaroslav, Mgr.

Děti a peníze

 • Cena 920 Kč
 • Termín 4.4.2018
 • Lektor Zajícová Veronika, Bc.

Výchova nevýchovou aneb partnerství mezi rodiči a dětmi

 • Cena 1 715 Kč
 • Termín 20.4.2018
 • Lektor Križáková Ivana, PhDr., Mgr.

Minimum (příbuzenské) pěstounské péče

 • Cena 1 085 Kč
 • Termín 23.4.2018
 • Lektor Vyoral Andrej, MgA., ArtD.

Syndrom vyhoření aneb Jak hořet, ale nevyhořet?

 • Cena 920 Kč
 • Termín 25.4.2018
 • Lektor Horáčková Marcela, Mgr.

Mapa lásky

 • Cena 1 010 Kč
 • Termín 4.5.2018
 • Lektor Zajícová Veronika, Bc.

Dítě s titulem DiS. - poruchy učení

 • Cena 1 015 Kč
 • Termín 15.5.2018
 • Lektor Fabián Petr, Mgr.

Specifika dětí v pěstounské péči – identita dítěte

 • Cena 1 025 Kč
 • Termín 16.5.2018
 • Lektor Dombrovská Blanka, DiS.

Příprava dětí na zletilost

 • Cena 1 855 Kč
 • Termín 25.5.2018
 • Lektor Vyhnálek Jan, PhDr.

Jak zpřítomnit nepřítomného rodiče

 • Cena 2 020 Kč
 • Termín 12.6.2018
 • Lektor Mikulková Milena, Mgr.

Jak nastavit hranice dětem

 • Cena 1 010 Kč
 • Termín 14.6.2018
 • Lektor Dombrovská Blanka, DiS

Škola - aby vysvědčení nezkazilo dětem prázdniny

 • Cena 1 070 Kč
 • Termín 18.6.2018
 • Lektor Kovář Jaroslav, Mgr.

(Jak) naučit dítě v náhradní rodinné péči vytvářet dlouhodobé a pečující vztahy na celý život

 • Cena 945 Kč
 • Termín 18.6.2018
 • Lektor Vyoral Andrej, MgA., ArtD.

Podrobnosti služby

Vzdělávací středisko Sociální akademie bylo založeno v roce 2012 a je jedním ze zařízení Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. Témata a postřehy nám přináší přímo naši kolegové ze středisek.

Snažíme se pro Vás zajistit vzdělávání hlavně v sociální oblasti náhradní rodinné péčiDále přinášíme kurzy pro veřejnost a nebojíme se zapojovat i do různých projektů a akcí týkající se sociálních služeb a vzdělávání.

 

Pracovníkům v sociální oblasti, můžeme nabídkou kurzy s akreditací MPSV. 

Nabídka kurzů 1. pol. 2018: ZDE     Celková nabídka kurzů: ZDE     Proč kurzy od nás: ZDE

 

Zajišťujeme kurzy i pro osoby pečující v  náhradní rodinné péči.

Nabídka kurzů 1. pol. 2018: ZDE    Celková nabídka kurzů: Připravujeme     Proč kurzy od nás: ZDE

 

Snažíme se, abychom naše kurzy mohli nabízet i široké veřejnosti.

Aktuální nabídka kurzů: Připravujeme     Celková nabídka kurzů: Připravujeme     Proč kurzy od nás: Připravujeme

 

Kurzy můžeme zrealizovat přímo u vás na středisku a domluvit se na individuální kalkulaci.

Máme zkušenosti s pořádáním víkendových vzdělávacích pobytů pro náhradní rodinnou péči a teambuildingových školení pro organizace.

 

Zajišťujeme i hlídání dětí během kurzů a víkendových vzdělávacích pobytů pro náhradní rodinnou péčiTato služba je poskytována bezplatně pro děti v pěstounské péči s uzavřenou dohodou o výkonu pěstounské péče se střediskem Náhradní rodinné péče u CSSO. Více o hlídání dětí: ZDE

 

Poskytujeme také pronájem školící místnosti (vč. vybavení). Pronajímáme pouze v pracovní dny, tj. od pondělí do pátku. V případě zájmu o pronájem: sobota, neděle nebo st. svátek, je tato možnost na základě dohody a se 100% příplatkem. Pronájem: ZDE

Ceny dle délky využití:

 • 1 110 Kč / do 5 hodin
 • 1 500 Kč / nad 5 hodin
 • v případě pronájmu po 16-té hodině, bude cena individuálně konzultovaná.

V ceně je zahrnuto i pronajmutí vybavení: flipchart s papíry i fixy, psací potřeby, dataprojektor, pc

Možnost zajistit i občerstvení. Pro využití obědů jsou do 5 minut chůze různé stravovací podniky.

Na patře jsou wc a máme i kuchyňku (rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice, nádobí)

Foto vzdělávací místnosti níže.

Pro více informací a objednání nás kontaktujte: ZDE

Zajímá Vás více?

Centrum sociální služeb Ostrava o. p. s. je poskytovatel mnoha služeb a pro pobočky Náhradní rodinné péče a Sociální akademie zajišťujeme hlídání dětí při vzdělávacích akcích a víkendových pobytech pro rodiny s dětmi i na dětských táborech.

Pokud ti bylo 18, jsi kreativní, samostatný/á, flexibilní a máš rád/a děti, tak se nám hned ozvi na telefonní číslo: 732 701 429 nebo pošli email s motivačním dopisem na adresu: vgawlikova@css-ostrava.cz

Tvou náplní bude hlídání dětí v herně během kurzů, které se konají na našich pobočkách v Ostravě, Odrách a Karviné.

A aby to nebylo tak jednotvárné, své schopnosti můžeš ukázat i na víkendových pobytech, kde s kolektivem dalších animátorů budete zajišťovat animační program pro děti v rekreačních zařízeních.

PS: Určitě to nebude zadarmo

Náš lektorský tým: ZDE

 

Rádi přivítáme do našeho lektorského týmu nové tváře pro kurzy cílené na sociální oblast a náhradní rodinnou péči.

Pokud byste s námi chtěli spolupracovat, neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle: 736 136 568 nebo emailem: aholubkova@css-ostrava.cz

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 736 136 568 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava - Mariánské hory Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Sociální akademie - vzdělávací středisko Ostrava

 
 • Tovární 2114/11
 • Ostrava-Mariánské Hory, 709 00
Možnost parkování přímo před budovou pouze na vyznačených místech – CSSO Ostrava (jen 6 míst)

Popis cesty – AUTEM

Popis cesty – MHD

Pobočka pro realizaci vzdělávání - Karviná

 • Masarykovo náměstí 24
 • Karviná – Fryštát, 733 01

Pobočka pro realizaci vzdělávání - Odry

 • Kostelní 11
 • Prostory fary u kostela
 • Odry, 742 35
 

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.