Novinky

01.06.2017
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. hledá do Domu na půl cesty, který se věnuje poskytování sociální služby, kolegu/kolegyni na pozici pracovníka v sociálních službách v nepřetržitém provozu zařízení, s místem výkonu práce Bozděchova 1792/10, Ostrava - Moravská Ostrava.
Všechny novinky

Sociální bydlení:

Cílovou skupinu Sociálního bydlení tvoří zejména rodiny s dětmi v obtížné životní situaci, převážně ze sociálně vyloučených lokalit na Ostravsku.

Sociální bydlení sídlí v budově nedaleko centra města. V objektu se nachází 13 samostatných bytových jednotek, z toho 5 bytových jednotek o velikosti 2+1 a 8 bytových jednotek o velikosti 1+1. Dalších 10 sociálních bytů má Centrum sociální služeb Ostrava, o.p.s. v nájmu od městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a společnosti RPG byty. Jedná se o byty v lokalitách Moravská Ostrava a Přivoz, Ostrava - Poruba, Ostrava - Kunčičky.

Během pobytu v sociálních bytech mají rodiny možnost naspořit si finanční prostředky na následné samostatné bydlení. Rodiny mají zároveň možnost využít podporu doprovodné sociální služby (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). 

Kontakt:

Sokolská třída 2641/62
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

vedoucí
Bc. Javorek Lukáš
telefon: 733 139 768
e-mail: ljavorek@css-ostrava.cz

Nejlépe se k nám dostanete trolejbusem 101, 102, 103, 104, 106 a 108 zastávka „Vozovna trolejbusu“.

Sociálně aktivizační služby, Sokolská třída

 

Pokud chcete žádat o poskytnutí Sociálního bytu, kontaktujte nás a dohodněte si osobní schůzku.

Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin:

 • Telefonicky na čísle 733 139 768
 • osobně na adrese Sokolská třída 2641/62, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00.

Osobní schůzka

 • Proběhne v dohodnutém čase v kanceláři na adrese Sokolská třída 2641/62, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00,
 • na osobní schůzku si vezměte občanský průkaz nebo jiný doklad s fotografií
 • na schůzku s vámi může přijít člen rodiny, pracovník jiné organizace a další osoby

 

Pravidla Sociálního bydlení v objektu Sokolská třída 2641/62

Čeho se držet aneb Vaše povinnosti

 • Dodržujte všechna níže uvedená pravidla.
 • Nenarušujte noční klid (hlasitá hudba, televize, která je slyšet za dveře bytu a mohla by rušit ostatní obyvatele) v době od 22:00 do 6:00 hodin. Také vám doporučujeme, abyste se chovali ohleduplně (omezili hluk) k ostatním uživatelům (především dětem) v odpoledních hodinách od 12:00 do 15:00 hodin.
 • Umožněte vstup do bytu vedoucímu a dalším pracovníkům v případě nutnosti oprav a správy majetku.
 • Nevynášejte a neničte vybavení Domu,  které je majetkem Centra sociálních služeb Ostrava (dále jen CSSO).
 • Nekuřte ve společných prostorách Domu.
 • Nahlaste pracovníkům jakékoli infekční onemocnění, které může ohrozit zdraví ostatních obyvatel zařízení (například: žloutenka, svrab, salmonelóza, infekční průjmy a zvracení).
 • Nahlastepracovníkům výskyt cizopasníků a škůdců (například myši, vši, štěnice, švábi).  
 • Nechovejte se agresivně (fyzické a slovní napadání – žduchání, bití, ohrožování a napadení zbraní, nadávání, vyhrožování atd.)

Jak se chovat k ostatním v Domě ?

Obyvatelům Domu je doporučeno, aby se snažili o dodržování zásad společenského chování (vzájemné zdravení, děkování, slušné vyjadřování, klepání před vstupem do společných prostor, kanceláří atd.)

 • Obyvatelům Domu je doporučováno, aby usilovali o vytvoření harmonického prostředí s dobrými vzájemnými vztahy v souladu se zásadami občanského soužití.
 • Spory, které mohou mezi obyvateli Domu vzniknout, si obyvatelé řeší sami, a to civilizovaným a kulturním způsobem.
 • Za dluhy a půjčené věci mezi obyvateli pracovníci nezodpovídají a nejsou povinni případné spory v této oblasti řešit. (Půjčování věcí a peněz mezi obyvateli může být problémem a nepřispívá k budování dobrých vztahů.)

Jak se dostat na internet ?

V Domě máte možnost využívat Počítačovou místnost.

 • Využívání místnosti je bezplatné.
 • Do PC místnosti není povolen vstup návštěvám a dětem do 18 let.
 • Děti starší 12 let mohou do PC místnosti po domluvě rodičů s vedoucím.
 • Pracovníci CSSO nenesou žádnou odpovědnost za zranění způsobené v této místnosti.
 • Klíče od místnosti si můžete zapůjčit u domovníka na vrátnici ve všední dny od 14:00 do 20:00 hodin, o víkendech a svátcích od 10:00 do 20:00 hod.
 • V PC místnosti máte nárok na hodinu denně, pokud však budete chtít v místnosti trávit delší dobu, zajděte se dohodnout individuálně za sociálním pracovníkem.
 • Zapůjčení klíčů od počítačové místnosti vždy stvrzujete na vrátnici svým podpisem do Knihy místností.
 • Zapůjčením (podpisem do Knihy místností) přebíráte za místnost a její vybavení zodpovědnost.

Jak si vyprat v prádelně ?

V Domě máte možnost využívat Prádelnu v suterénu, ve které jsou k dispozici pračky.

 • Klíče od Prádelny si můžete zapůjčit denně od 08:00 do 19:30 hodin u domovníka na vrátnici.
  • Za vyprání jedné pračky vám bude účtován poplatek ve výši 35,- Kč, který je nutné zaplatit domovníkovi před použitím pračky.
 • Po zaplacení vám domovník předá potvrzení o zaplacení, klíč od prádelny a klíč od pračky.
 • Pokud je to možné, nechoďte do prádelny s dětmi. Děti v prádelně hlídejte – neměly by sahat na pračky.
 • Pokud s pračkou neumíte zacházet, může Vám pomoci domovník nebo sociální pracovník.
 • Po naložení prádla do pračky a spuštění pracího programu zanecháte klíč od pračky v zámku, prádelnu uzamknete a odevzdáte klíč od prádelny domovníkovi.
 • Po ukončení pracího programu si vyzvednete klíč od prádelny u domovníka.
 • Po vytažení vypraného prádla z pračky, pračku vyčistíte (zásobník na prášek i povrch celé pračky) a necháte otevřená dvířka pračky. Poté uzamknete napájecí kabel do železné skříňky i prádelnu a oba klíče odevzdáte domovníkovi.
 • Pokud jsou obsazeny všechny pračky v prádelně, budete zapsán do pořadníku na vrátnici a až se pračka uvolní, budete domovníkem na možnost vyprání upozorněn.

Jak uklidit ?

Jednou z vašich povinností je udržovat čistotu a pořádek v bytech i v prostorách, které jsou určené pro společné užívání (to jsou prostory mimo byt).

 • V bytě uklízíte pomocí vlastních čisticích prostředků.
 • Prostory určené ke společnému užívání (chodby, schody a tak dále) se stírají vždy mokrým hadrem a dezinfekčním prostředkem, který si před započetím úklidu vyzvednete u domovníka na vrátnici. Pokud si desinfekční prostředek nevyzvednete, nebo jej nepoužijete, je toto považováno za porušení pravidel úklidu.

Prostory ke společnému užívání, jsou pro potřeby úklidu rozděleny na několik částí:

 1. Patra. Úklid na patře spočívá ve:
 • vytření chodby a schodiště do nižšího patra (na mokro a dezinfekčním prostředkem od domovníka), na silně znečištěné schodiště (např. žvýkačky, zbytky jídla) použijete kartáč nebo špachtli, která je k zapůjčení na vrátnici
 • umytí špinavých a pokreslených míst na stěnách chodby a schodiště
 • mytí zábradlí a vnějších stěn šachty výtahu do nižšího patra
 • umytí předních a zadních dveří chodby, včetně skleněné výplně
 • umytí okna v mezipatře
 • umytí radiátoru, který je u výtahových dveří
 • obyvatelé 1. patra uklízí rovněž schodiště do suterénu (sklep)
 • obyvatelé 8. patra uklízí rovněž schodiště do 9. patra
 1. Vrátnice. Úklid prostor vrátnice a sklepu spočívá ve:
 • vytření schodiště od výtahu k vrátnici (na mokro a dezinfekčním prostředkem od domovníka), na silně znečištěné schodiště (např. žvýkačky, zbytky jídla) použijete kartáč nebo špachtli, která je k zapůjčení na vrátnici
 • umytí špinavých a pokreslených míst na stěnách chodby a schodiště
 • vytření všech prostorů před vrátnicí, vyklepání rohože u vstupu do Domu a vyčištění prostoru pod kovovými rošty na oklepání bot
 • vytření a umytí stěn výtahu, dveří výtahu a prostorů za dveřmi výtahu (uvnitř)
 1. Sklep. Úklid sklepa spočívá v:
 • vytření sklepa
 • vytření prádelny, umytí dveří a stěn prádelny, umytí praček včetně zásobníků na prášek a vytření prostorů za pračkami, vynesení odpadkového koše umístěného v prádelně
 • vysátí koberce v PC místnosti, utření prachu na stolech, pod klávesnicemi, na monitorech, vynesení odpadkového koše umístěného v PC místnosti
 1. Okolí. Úklid okolí Domu spočívá ve sběru odpadků:
 • před vchodem do Domu
 • kolem kontejnerů
 • v okolí celého Domu
 • v okolí garáží
 • dlážděný chodník podél plotu s Dopravníkem podnikem
 • hřiště za Domem (parkoviště)
 • vynesení odpadkového koše umístěného před vrátnicí
 • v zimních měsících - odklizení sněhu z chodníku před vrátnicí (až k zastávce)
 • v letních měsících – zametení chodníku před vrátnicí (až k zastávce)
 • od 1.10. do 31.3. provádějte úklid okolí Domu mezi 8:00 až 16:00 hodinou. Po zbytek roku můžete úklid provést od 6:00 do 21:00 hodin.
 • V úklidu prostor určených ke společnému užívání se pravidelně střídáte s ostatními obyvateli, a to po týdnech. O své povinnosti úklidu v daný týden dozvíte z nástěnky umístěné u vstupu do Domu. Nejpozději v úterý je na nástěnce vyvěšen list s čísly bytů, které se v daný týden a v daných prostorách starají o pořádek.
 • Úklidy se provádějí dvakrát týdně, a to vždy ve středu a v sobotu od 8:00 do 21:00 hodin.
 • Pokud máte v daný týden úklid, můžete být domovníkem nebo sociálním pracovníkem vyzváni k úklidu i mimo stanovené dny, v případě, že je v daných prostorech nepořádek.
 • Společné prostory se stírají vždy mokrým hadrem a dezinfekčním prostředkem. Dezinfekční prostředek si před započetím úklidu vyzvednete u domovníka na vrátnici – do 20:00 hodin. Pokud si dezinfekční prostředek nevyzvednete, nebo jej nepoužijete, je toto považováno za porušení pravidel úklidu.
 • Po provedení úklidu zajděte na vrátnici. Domovník společně s vámi jde provedení úklidu zkontrolovat. Pokud domovník shledá, že úklid je proveden řádně, podepíšete se do Knihy úklidu, která je na vrátnici.
 • V případě, že nemůžete úklid ve stanovené dny vykonat, předem se domluvíte s domovníkem na náhradním termínu.
 • V případě, že vám nebude opakovaně vyhovovat čas stanovený pro úklidy, např. když pravidelně chodíte do zaměstnání na směny, můžete se domluvit se sociálním pracovníkem na jiných časech, kdy úklidy budete provádět.
 • Ponechávat před bytem na chodbách Domu je možno pouze kočárky. V případě, že na chodbě budou vedoucím, sociálním pracovníkem nebo domovníkem nalezeny jiné předměty než kočárky (například: odpadkový koš, boty, rohožka). Je toto považováno za porušení pravidel úklidu.

V čem pomůže domovník ? (Domovník je pracovník na vrátnici)

 • Potřebuji nahlásit závadu v bytě či v objektu a zapsat ji do Knihy závad.
 • Žádám o kontrolu provedení úklidu společných prostor a potvrzení o úklidu.
 • Žádám o zapůjčení klíčů od Počítačové místnosti.
 • Žádám o možnost využití prádelny.
 • Potřebuji řešit problém, který je neodkladný a sociální pracovníci nejsou přítomni - zavolat policii ČR, lékařskou pomoc, hasiče.
 • Potřebuji sdělit podnět, připomínku nebo stížnost.
 • Potřebuji vydat náhradní klíče od bytu.

 

 

Platnost od 1.7.2016

 

 

 

 

Pracovníci "Sociálního bydlení"

Bc. Javorek Lukáš, vedoucí

Sysala Jan, správce a domovník
budova Sociálního bydlení
budova Sociálního bydlení
budova Sociálního bydlení
budova Sociálního bydlení
kuchyň jednoho ze Sociálních bytů
kuchyň jednoho ze Sociálních bytů
kuchyň jednoho ze Sociálních bytů
kuchyň jednoho ze Sociálních bytů
kuchyň jednoho ze Sociálních bytů
sprchový koutu jednoho ze Sociálních bytů
pokoj jednoho ze Sociálních bytů
pokoj jednoho ze Sociálních bytů
pokoj jednoho ze Sociálních bytů
pokoj jednoho ze Sociálních bytů
pokoj jednoho ze Sociálních bytů