Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje přechodné ubytování, podmínky pro přípravu stravy, pomoc uživatelkám a jejich dětem s hledáním následného bydlení a východisek z nepříznivé sociální situace.

Více informací

Novinky

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách ADM, ADMD, DPC – UKONČENO

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách ADM, ADMD, DPC – UKONČENO

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách/Azylový dům pro muže, Azylový dům pro matky s dětmi, Dům na půl cesty

Místo výkonu: Ostrava, Moravská Ostrava, Přívoz

Požadujeme:

 • vzdělání SOU/SŠ
 • rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách (možnost do 18 měsíců dovzdělání)
 • praxe v sociálních službách vítána,
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • znalost MS Office – výhodou
 • osobnostní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • schopnost práce v týmu,
 • trestní bezúhonnost,
 • ochota dále se vzdělávat a rozvíjet.

Nabízíme:

 • 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou pro pobytové zařízení v CSSO, ADM, ADMD, DPC
 • zázemí firmy s dlouholetou historií,
 • nástupní mzda: od 14 500,- – 15.500,- + příplatek za nepřetržitý provoz, příplatky za SO, NE a svátky
 • Předpokládaný nástup: ihned

Zaměstnanecké výhody: stravenky

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 30.10.2018 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – pracovník v sociálních službách“

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem

Poslání služby
Posláním azylového domu je poskytnutí bezpečného prostoru ženám s jejich dětmi pro naplnění základních životních potřeb a jejich podpora v hledání východiska z nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina
Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje sociální služby dospělým matkám s dětmi do dovršení 18 let věku nejstaršího dítěte, dospělým těhotným ženám v posledním trimestru těhotenství nebo ženám do věku 65 let, které mají svěřené dítě (děti) do péče a jsou bez přístřeší.

Služba reaguje zejména na tyto nepříznivé sociální situace: Ztráta bydlení v důsledku rozpadu rodinného života, předlužení, ohrožení domácím násilím.

Kapacita služby

Okamžitá kapacita služby je 11 matek a 18 dětí. Kapacita pokojů ve službě - 2 pokoje pro matku s třemi dětmi, 3 pokoje pro matku s dvěma dětmi a 6 pokojů pro matku s jedním dítětem.

Podmínky, které musí žadatelka splnit před započetím poskytování sociální služby Azylového domu:

 • žadatelka musí spadat do cílové skupiny, žadatelka se osobně účastní jednání se zájemcem o službu po domluvě se sociálním pracovníkem služby, služba má v danou chvíli volnou kapacitu.
 • žadatelka má trvalý pobyt zejména na území města Ostravy nebo okolních obcí s rozšířenou působností
 • žadatelka nemá dlužné pohledávky po splatnosti vůči CSSO o.p.s. - to znamená nedluží v některém z dalších středisek CSSO o.p.s., nebo přímo na DMD.
 • žadatelka předloží k ověření platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a rodné listy dětí.
 • žadatel předloží lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu a zdravotním stavu svých dětí dle zákona 108/2006 Sb. o Sociálních službách ne starší než 3 dny.

 Služby nemůžeme poskytnout :

 • Osobám, které vyžadují stálou zdravotnickou péči, osobám jejichž zdravotní stav by ohrožoval je, nebo ostatní uživatele služby, osobám které mají diagnostikované psychiatrické onemocnění, jehož projevy narušují soužití v kolektivu.
 • Osobám vyžadujícím pobyt v bezbariérovém prostředí, které služba nemůže zajistit.
 • Osobám, které nerozumí  komunikaci v českém jazyce.
 • Osobám, které jsou zbaveny způsobilosti k právním úkonům.
 • Osobám, které žádají o službu, kterou neposkytujeme, popřípadě jejich osobní cíl je v rozporu se zásadami a principy služby.
 • Z důvodu naplněné kapacity služby.

Cíle služby:

 • Uživatelky získají kompetence pro samostatné bydlení bez podpory.
 • Uživatelky získají kompetence pro samostatné bydlení s podporou.
 • Uživatelky umí hospodařit se svými finančními prostředky bez vzniku nových dluhů.
 • Uživatelky si upevní své stávající rodičovské kompetence, nebo získají nové.
 • Uživatelky znají svá práva a své povinnosti občana ve společnosti.

Zajímá Vás více?

O službu žádáte tím, že se dostavíte v předem domluveném termínu (nejlépe telefonicky, nebo e-mailem) na jednání se zájemcem o službu, kde se od sociální pracovnice dozvíte, jaké činnosti a možnosti by Vám služba mohla poskytnou pro řešení Vaší nepříznivé situace a samozřejmě sociální pracovnice bude od Vás zjišťovat proč o službu žádáte a co potřebujete prostřednictvím činností služby řešit a ověří, zda spadáte do cílové skupiny služby. Dále Vás sociální pracovnice seznámí s Pravidly služby, která obdržíte v písemné podobě. Z jednání vznikne písemný záznam.

Pro dojednání termínu jednání se zájemci o službu je možno kontaktovat sociální pracovnici zařízení ne telefonním čísle 775356074 nebo 595054003, popřípadě mailem  hgavlasova@css-ostrava.cz.

Jednání se zájemce je možno uskutečnit v pracovních dnech (pondělí – pátek) v době od 7:00 do 14:00 hodin.

základní informace o službě můžete získat :

 • osobně u pracovníků služby v pracovní dny od 9:00 do 14:00
 • telefonicky 
 • zájemce naváže písemný kontakt (nejčastěji e-mailem)
 • v registru poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách MPSV
 • na internetových stránkách CSSO o.p.s.

Potřebné dokumenty ke stažení:

Lékařské potvrzení pro dítě

Lékařské potvrzení pro matku

Při jednání se zájemcem zájemkyni sdělíme, zda má služba v danou dobu volnou kapacitu, jestliže jí nemá, je zájemkyně v případě dohody po jednání zařazena do pořadníku zájemců o službu a v případě uvolnění kapacity služby kontaktována sociální pracovnicí. Pokud služba volnou kapacitu má a při jednání dojde k dohodě, můžeme přistoupit k jednání o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, která má písemnou podobu. Smlouvu uzavírá vedoucí služby, která se zájemkyní bude ohledně smlouvy osobně jednat a vysvětlí zájemkyni všechna ustanovení smlouvy tak, aby pro ni byla srozumitelná. Smlouva je uzavírána na dobu 1/2 roku ode dne uzavření smlouvy, s možností následného prodloužení na dobu nepřevyšující 1 rok.

Kontakt na vedoucí služby je: 605734911 nebo 595054003.

Před jednáním o uzavření smlouvy musí žadatelka předložit k ověření platný doklad totožnosti,  předložit potvrzení praktického ošetřujícího lékaře o způsobilosti k pobytu v Azylovém domě a potvrzení dětského praktického lékaře o způsobilosti k pobytu na Azylovém domě pro svoje děti. Formuláře pro potvrzení většinou obdrží  zájemkyně při jednání se zájemcem o službu. Pokud tato potvrzení nepředloží, nebude smlouva uzavřena.

Zájemkyni o službu lze odmítnout pouze z těchto důvodů:

 • plná kapacita služby
 • zájemkyně o službu nespadá do cílové skupiny
 • zájemkyně požaduje službu, kterou  neposkytujeme
 • zdravotní stav zájemkyně, nebo dítěte, který neumožňuje pobyt v zařízení

Ve všech výše uvedených případech jsou zájemkyni poskytnuty informace o dalších možnostech hledání potřebné služby v jiných vhodných zařízeních na území Ostravy nebo v přilehlém okolí.

V případě, že zájemkyně má dlužné pohledávky vůči CSSO o.p.s. po splatnosti, je poskytování sociální služby započato až po řádném zaplacení všech pohledávek vůči CSSO o.p.s.

Informace pro zájemce o poskytování sociální služby

Leták služby

 

 

Sociální služby jsou uživatelkám v Azylovém domě pro matky s dětmi poskytovány na základě Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen smlouvy) dle § 57 (azylové domy) a § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, za účelem dosažení osobního cíle uživatelky.

Služba je  ve svém průběhu plánována a pravidelně hodnocena společně s uživatelkou služby, která se ve smlouvě zavazuje k aktivní spolupráci na plnění jejího osobního cíle, který si stanovila. Služba při spolupráci s uživatelkami služby využívá činnosti služby:

 • ubytování – přiměřeně bezpečné ubytování v pokojích s kuchyňským koutem a dalším vybavením (lůžka, úložné prostory, lednice)
 • pomoc při zajištění stravy – podpora při přípravě stravy a poradenství v oblasti přípravy stravy (i pro děti)
 • vytvoření podmínek pro péči o domácnost, úklid, praní a žehlení
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – společné hledání východisek z problémových situací, poradenství při řešení různých životních situací, podpora smysluplného hospodaření s finančními prostředky, pomoc a rady s vedením domácnosti,  zprostředkování odborného poradenství

Služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně, kdy jsou přítomni pracovníci v sociálních službách, Sociální pracovník a vedoucí služby jsou přítomni v pracovní dny v rámci jejich pracovní doby obvykle od 7:30 do 15:30.

Úhrady za služby:

Služba je hrazená.

Za poskytování služby v Azylovém domě jsou stanoveny následující denní úhrady:

 • Samotná těhotná žena do porodu 120.- Kč na den.
 • Matka  80.- Kč na den.
 • Dítě 50.- Kč na den.
 • Úhrada za poskytované služby je splatná vždy k 20 dni daného měsíce.
 • Neuhrazení úhrady za poskytované služby je porušením smluvní povinnosti a vede k ukončení poskytování služby dle ustanovení smlouvy.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 595 054 003, 733 201 148 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Budečská 1373/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Azylový dům pro matky s dětmi

 • Budečská 1373/3,
 • 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Pro získání informací nás můžete kontaktovat:
 • Sociální pracovnice, která je kompetentní k jednání se zájemci o službu, je přítomná v zařízení v pracovní dny od 9 do 14 hodin.
 • Nejlépe se lze k zařízení dopravit prostřednictvím MHD, trolejbusová zastávka „Hornická poliklinika“. Zařízení je umístěno naproti sport centra v Komenského sadech

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.