Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje přechodné ubytování, podmínky pro přípravu stravy, pomoc uživatelkám a jejich dětem s hledáním následného bydlení a východisek z nepříznivé sociální situace.

Více informací

Novinky

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách ADM, ADMD, DPC – UKONČENO

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách ADM, ADMD, DPC – UKONČENO

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách/Azylový dům pro muže, Azylový dům pro matky s dětmi, Dům na půl cesty

Místo výkonu: Ostrava, Moravská Ostrava, Přívoz

Požadujeme:

 • vzdělání SOU/SŠ
 • rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách (možnost do 18 měsíců dovzdělání)
 • praxe v sociálních službách vítána,
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • znalost MS Office – výhodou
 • osobnostní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • schopnost práce v týmu,
 • trestní bezúhonnost,
 • ochota dále se vzdělávat a rozvíjet.

Nabízíme:

 • 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou pro pobytové zařízení v CSSO, ADM, ADMD, DPC
 • zázemí firmy s dlouholetou historií,
 • nástupní mzda: od 14 500,- – 15.500,- + příplatek za nepřetržitý provoz, příplatky za SO, NE a svátky
 • Předpokládaný nástup: ihned

Zaměstnanecké výhody: stravenky

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 30.10.2018 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – pracovník v sociálních službách“

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem

Poslání služby
Azylový dům pro matky s dětmi je azylovým domem Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s., který poskytuje přechodné ubytování, podmínky pro přípravu stravy, pomoc uživatelkám a jejich dětem s hledáním následného bydlení a východisek z nepříznivé sociální situace.

Cílová skupina
Azylový dům pro matky s dětmi poskytuje sociální služby osamělým dospělým matkám s dětmi do 15 let věku nejstaršího dítěte a osamělým dospělým těhotným ženám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci:

 • těhotné ženy a matky s dětmi vystavené domácímu násilí
 • těhotné ženy a matky s dětmi, které jsou bez přístřeší

Podmínky, které musí žadatelka splnit před nástupem do  Azylového domu:

 • žadatelka musí spadat do cílové skupiny, žadatelka si podala žádost o poskytování sociální služby a osobně se účastnila jednání se zájemcem o službu, služba má volnou kapacitu.
 • žadatelka má trvalý pobyt zejména na území města Ostravy nebo okolních obcí s rozšířenou působností
 • žadatelka nemá dlužné pohledávky po splatnosti vůči CSSO o.p.s. - to znamená nedluží v některém z dalších středisek CSSO o.p.s., nebo přímo na DMD.
 • žadatelka má platný doklad totožnosti ( občanský průkaz, pas, doklad o ztrátě OP a rodný list nebo řidičský průkaz )
 • žadatel předloží lékařské potvrzení o svém zdravotním stavu a zdravotním stavu svých dětí dle zákona 108/2006 Sb. o Sociálních službách.

 Služby nemůžeme poskytnout :

 • těhotným ženám a matkám, nebo jejich dětem s vážným tělěsným postižením ( objekt není řešen bezbariérově ), nebo osobám vyžadujícím stálou zdravotnickou péči, osobám jejichž zdravotní stav by ohrožoval je, nebo ostatní uživatele služby.
 • ženám a matkám, které nerozumí  komunikaci v českém jazyce
 • těhotným ženám a matkám, které žádají o službu, kterou neposkytujeme, popřípadě jejich osobní cíl je v rozporu se zásadami  služby.

Cíle služby:

 • zajistit uživatelkám podporu při hledání vhodného, stabilnějšího následného bydlení, aby se k nám uživatelky již nemusely vracet a nevytvářela se u nich závislost na sociální službě
 • podporovat uživatelky v možnostech, jak se osamostatnit, jak se naučit zvládat vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky, podporovat uživatelky k pozitivní životní změně
 • rozvíjet dovednosti a kompetetnce a motivovat uživatelky v oblasti péče o sebe samu a své dítě
 • zajistit poradenství o možnostech zvýšit si kvalifikaci a tím zvětšit šanci na získání vhodného zaměstnání

Kapacita služby:

 • ​​​Celková kapacita služby je 29 lůžek z čehož 11 lůžek je pro ženy 18 lůžek je pro jejich děti .
 • Tři pokoje jsou přizpůsobeny pro poskytování sociální služby pro matky s 1 až 2-mi dětmi, 2 pokoje  pro matku s 1 až 3-mi dětmi a šest pokojů je určeno matkám s jedním dítětem z čehož jeden z těchto pokojů je vhodný spíše pro ženu s dítětem do věku 1 roku, nebo pro ženu těhotnou.

Zajímá Vás více?

Od sociální pracovnice nebo případně pracovníků v sociálních službách získáte informace o možnostech poskytování sociální služby, jak si podat žádost a obdržíte formulář pro svého praktického lékaře a lékaře dětí. Tento formulář společně se žádostí o poskytování sociální služby můžete také získat viz níže uvedené dokumenty ke stažení.
Pokud zájemkyně patří do cílové skupiny a má zájem o poskytování sociální služby v DMD, může být přijata pouze na základě Žádosti o poskytnutí sociální služby (dále jen Žádost). Tu si může vyplnit přímo v DMD nebo přinést již vyplněnou.

Než se žadatelka rozhodne žádost vyplnit, může zjistit potřebné informace o službě takto:

 • přijde osobně do DMD a zjišťuje informace přímo u pracovníků DMD (každý den od 8:00 do 18:00 hodin)
 • zatelefonuje
 • naváže písemný kontakt (nejčastěji e-mailem)
 • v registru poskytovatelů sociálních služeb na internetových stránkách MPSV
 • na internetových stránkách CSSO o.p.s.

Potřebné dokumenty ke stažení:

Lékařské potvrzení pro dítě

Lékařské potvrzení pro matku

Žádost o poskytnutí služby

Velmi důležité je, aby se zájemkyně o službu dostavila osobně do zařízení pokud možno v předem domluveném termínu, kde je se zájemkyní vedeno individuální osobní jednání, kde je seznámená s podmínkami, činnostmi a možnostmi, které může využít. V případě, že zájemkyně splní podmínky přijetí  a předloží lékařské potvrzení o jejím zdravotním stavu a zdravotním stavu jejích dětí, přistoupíme k jednání o uzavření smlouvy. V případě naplněné kapacity je žádost zařazena po dobu tří měsíců v pořadníků žadatelů o službu. Když se v DMD uvolní místo, oslovíme na základě kontaktu uvedeného v žádosti příslušnou zájemkyni o službu a domluvíme si s ní termín dalšího dojednání postupu. Pokud máme zaevidovaných více žádostí, provádíme posouzení pořadí žádostí dle míry nepříznivé sociální situace.

Zájemkyni o službu lze odmítnout pouze z těchto důvodů:

 • plná kapacita DMD
 • zájemkyně o službu nespadá do cílové skupiny
 • zájemkyně požaduje službu, kterou DMD neposkytuje
 • nepříznivý zdravotní stav zájemkyně, který neumožňuje pobývat v DMD

Ve všech výše uvedených případech jsou zájemkyni poskytnuty informace o dalších možnostech hledání potřebné služby v jiných vhodných zařízeních na území Ostravy nebo v přilehlém okolí.

V případě, že zájemkyně má dlužné pohledávky vůči CSSO o.p.s. po splatnosti, je poskytování sociální služby započato až po řádném zaplacení všech pohledávek vůči CSSO o.p.s.

Informace pro zájemce o poskytování sociální služby

Leták služby

 

 

Sociální služby jsou uživatelkám v DMD poskytovány na základě Smlouvy o poskytování sociální služby (dále jen smlouvy) dle § 57 (azylové domy) a § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, za účelem dosažení osobního cíle uživatelky.

Smlouva je uzavírána v písmené podobě, s  žadatelkou  osobně.  Smlouvu je kompetentní uzavřít za poskytovatele vedoucí Azylového domu, v její nepřítomnosti a mimořádných případech v zastoupení sociální pracovnice. Smlouva je uzavírána na dobu půl roku ode dne podpisu smlouvy s možností prodloužení v případě potřeby na dobu 1 roku.

Služba je ode dne uzavření smlouvy plánována a pravidelně hodnocena společně s uživatelkou služby, která se ve smlouvě zavazuje ke spolupráci na plnění jejího sobního cíle, který si stanovila. Spolupráce probíhá dle pravidel individuálního plánování služby v Azylovém domě pro matky s dětmi.

Služba poskytuje uživatelkám tyto základní činnosti:

 •  ubytování – přměřeně bezpečné ubytování a zázemí v atmosféře klidného prostředí
 •  pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě stravy a poradenství v oblasti přípravy stravy pro děti
 •  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – společné hledání východisek z problémových situací, poradenství při řešení různých životních situací, podpora smysluplného hospodaření s finančními prostředky, pomoc a rady s vedením domácnosti,  zprostředkování odborného poradenství

Služba je poskytována celoročně, 24 hodin denně.

Úhrady za služby:

Za poskytování služby v Azylovém domě jsou stanoveny následující úhrady:

 • samotná těhotná žena do porodu 120.- Kč na den
 • matka  80.- Kč na den
 • dítě 50.- Kč na den
 • úhrada za poskytované služby je splatná vždy do konce měsíce za který náleží ( příklad – úhrada za poskytování sociální služby za měsíc prosinec 2016 je splatná do 31. prosince 2016 )
 • neuhrazení úhrady za poskytované služby je porušením smluvní povinnosti a vede k ukončení poskytování služby dle ustanovení smlouvy.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 595 054 003, 733 201 148 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Budečská 1373/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Azylový dům pro matky s dětmi

 • Budečská 1373/3,
 • 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Pro získání informací nás můžete kontaktovat:
 • Osobně přímo v zařízení v době od 8 do 18 hodin, a to i v sobotu a neděli, kdy jsou v zařízení přítomni pracovníci v sociálních službách, kteří Vám předají základní informace.
 • Sociální pracovnice, která je kompetentní k jednání se zájemci o službu, je přítomná v zařízení v pracovní dny od 9 do 14 hodin.
 • Vedoucí zařízení je obvykle přítomna v pondělí a pátek od 9 do 14 hod.
 • Nejlépe se lze k zařízení dopravit prostřednictvím MHD, trolejbusová zastávka „Hornická poliklinika“. Zařízení je umístěno naproti tenisových kurtů v Komenského sadech – Sport centrum Ostrava.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.