Azylový dům pro muže nabízí podporu a možnost přechodného ubytování mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Více informací

Novinky

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách ADM, ADMD, DPC – UKONČENO

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách ADM, ADMD, DPC – UKONČENO

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách/Azylový dům pro muže, Azylový dům pro matky s dětmi, Dům na půl cesty

Místo výkonu: Ostrava, Moravská Ostrava, Přívoz

Požadujeme:

 • vzdělání SOU/SŠ
 • rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách (možnost do 18 měsíců dovzdělání)
 • praxe v sociálních službách vítána,
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • znalost MS Office – výhodou
 • osobnostní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • schopnost práce v týmu,
 • trestní bezúhonnost,
 • ochota dále se vzdělávat a rozvíjet.

Nabízíme:

 • 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou pro pobytové zařízení v CSSO, ADM, ADMD, DPC
 • zázemí firmy s dlouholetou historií,
 • nástupní mzda: od 14 500,- – 15.500,- + příplatek za nepřetržitý provoz, příplatky za SO, NE a svátky
 • Předpokládaný nástup: ihned

Zaměstnanecké výhody: stravenky

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 30.10.2018 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – pracovník v sociálních službách“

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je spolufinancována Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem

Poslání:

Azylový dům pro muže Centra sociálních služeb o.p.s nabízí podporu a možnost přechodného ubytování mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.  Služba se snaží vytvořit uživatelům podmínky pro návrat do běžného života a začlenit se zpět do společnosti.

Cílová skupina:

Azylový dům pro muže poskytuje službu zletilým mužům do dovršení 65-ti let,plně soběstačným při samoobslužných činnostech a úkonech běžného života, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení:

 • po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby
 • po ukončení partnerského soužití, nebo po rozvodu manželství, kdy se zájemce musí ze svého současného bydliště odstěhovat
 • v situaci, kdy zájemce o službu ztratí bydlení a to formou zániku nebo skončení nájemní smlouvy bez náhrady bydlení
 • situaci kdy je osoba dlouhodobě bez přístřeší
 • v situaci spojené se ztrátou bydlení po ukončení léčby závislosti ve zdravotnickém zařízení nebo po ukončení pobytu v terapeutické komunitě

Zájemci o službu mohou být z celé ČR, v případě většího počtu zájemců mají přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích.

Služba není určena mužům:

 • vážným tělesným postižením - imobilní klient (objekt není bezbariérové zařízení)
 • se kterými byla ukončena v průběhu 6-ti předchozích měsíců smlouva o poskytování sociální služby v azylovém domě pro muže Palackého pro hrubé porušení pravidel služby vyplývajících ze smlouvy
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí této služby, z důvodu takového onemocnění, které by mohlo ohrozit na zdraví nebo životě klienta či ostatní klienty nebo zaměstnance služby (psychiatrická onemocnění, akutní infekční onemocnění)
 • jejichž osobní cíle jsou takové, že služba ve svých činnostech není schopna podpořit naplnění těchto cílů, nebo jsou cíle v rozporu se zásadami poskytování sociální služby
 • kteří žádají o službu, kterou  neposkytujeme
 • po dovršení 65-ti let
 • zájemcům, kteří nerozumí komunikaci v českém jazyce ( umíme komunikovat pouze v českém jazyce )

Cíle služby jsou:

 • naučit klienty dovednostem, které by jim pomohly řešit si svoji sociální situaci sami, a nevytvořila se u nich závislost na sociálních službách
 • podpořit klienty při vstupu na trh práce, zvyšovat povědomí o hodnotách práce a tím se u klientů snažit odstranit závislost na sociálních dávkách. Nabídnout klientům nové pohledy na možnosti řešení dluhů.
 • pomoc při hledání následného bydlení vyššího typu než je azylový dům
 • přistupovat k práci zodpovědně, kreativně, profesionálně a zachovávat si lidský přístup a tím vytvářet jedinečnost poskytované služby

Zásady služby:

 • zodpovědnost – služba podporuje uživatele ve zvyšování jejich zodpovědnosti za svůj život a své jednání
 • individuální přístup – pracovníci uplatňují individuální přístup klientovi a pružně přizpůsobují službu jeho aktuálním potřebám
 • samostatnost, motivace a aktivita – pracovníci kladou důraz na aktivní a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem.

Nabídka činností:

 • dočasné ubytování a užívání vybavení azylového domu
 • poradenství
 • podpora při jednání z úřady, institucemi
 • podporu v hledání zaměstnání, při komunikaci se zaměstnavateli
 • podporu v dokončení vzdělání a zvyšování profesní kvalifikace
 • podpora při hledání následného bydlení
 • zprostředkování jiné odborné pomoci
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; podpora vhodných vztahů
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • podporu při zvládání hospodaření s penězi, podporu v péči o bydlení
 • podmínky pro přípravu stravy a podpora při přípravě stravy
 • podmínky pro hygienu a praní prádla

Délka poskytování služby, kapacita služby:

Služba je poskytována zpravidla maximálně po dobu jednoho roku ode dne podepsání smlouvy.

Kapacita služby je 21 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích v 1. a 2. patře budovy.

Zajímá Vás více?

Žádostí o službu se v tomto případě rozumí zájem o poskytování sociální služby z důvodu nepříznivé sociální situace zájemce. Žádost o poskytování služby můžete podat ústně – osobně nebo telefonicky nebo písemnou ( elektronickou ) formou a to následovně :

 • V případě osobního kontaktu zájemce  na adrese Palackého 993/61 , Ostrava – Přívoz je možné jednání uskutečnit okamžitě, pokud je vedoucí/sociální pracovnice přítomna a má možnost se zájemci ihned věnovat.
 • Během jednání je zájemce seznámen se všemi podstatnými informacemi týkajícími se služby a s právy a povinnostmi, které by pro něj vyplývaly z uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Pracovník se zájemcem hovoří o jeho potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které by mu služba jako případnému klientovi mohla nabídnout. Pracovník zájemci také ukáže pokoj a společné prostory. V závěru jednání se pracovník se zájemcem mohou dohodnou na dalším postupu, kterým může být uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, její neuzavření nebo další setkání. Zájemce je povinen před uzavřením smlouvy předložit potvrzení praktického lékaře o jeho zdravotním stavu. a platný doklad totožnosti. ( formulář pro lékaře možno vytisknout ze záložky podmínky služby, popřípadě vyzvednou osobně v zařízení )
 • Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemce viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům nebo ostatním klientům služby.
 • V případě telefonického kontaktu Vám pracovníci předají základní informace o službě a můžete si domluvit termín jednání se zájemcem, v době, kdy bude přítomna sociální pracovníce.
 • V případě kontaktu e-mailem na adrese: adm@css-ostrava.cz  Vám bude následně zaslána odpověď na Váš e-mail , s krátkým popisem činností služby , případně podmínek pro přijetí a informaci o tom, zda je, nebo není v současnosti volná kapacita, případně Vám bude navrhnut termín osobního jednání.
 • V případě zaslání dopisu se žádostí o poskytování sociální služby Vám vedoucí, nebo sociální pracovnice v případě, že uvedete zpáteční adresu zašle návrh termínu osobního jednání o poskytování sociální služby s krátkým popisem činností služby , případně podmínek pro přijetí a informaci o tom, zda je, nebo není v současnosti volná kapacita.
 • Zájemci o službu jsou v případě naplněné kapacity zařazeni do pořadníku a pokud na sebe zanechají kontakt, můžeme je oslovit při uvolnění kapacity zařízení
 • Důležité je však vždy – osobní účast zájemce o službu na jednání se zájemcem, který vede sociální pracovnice zařízení 

Provoz zařízení je spolufinancován v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“, který je realizován Moravskoslezským krajem a financován Evropským sociálních fondem a státním rozpočtem ČR.

 • Bližší informace o průběhu spolupráce a ostatních podmínkách poskytování naší služby naleznete v těchto dokumentech (pdf):

Pravidla poskytování služby Azylový dům pro muže

Přehled poskytovaných činností

Žádost o lékařskou prohlídku

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 733 201 123, 595 054 002 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Azylový dům pro muže Palackého

 • Palackého 993/61,
 • 702 00 Ostrava – Přívoz
 • Nejlépe se k nám dostanete ze zastávky Sad B. Němcové autobusem č. 32, 33 (zastávka „Palackého“) nebo tramvají č. 11 (zastávka „Důl Odra“).
 
 • Nepřetržitě je v azylovém domě přítomen pracovník v sociálních službách.
 
 • Sociální pracovník je k dispozici v pracovní dny od 9.00 – 14.00 hodin.
 

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.