Posláním Krizového centra pro děti a rodinu je poskytování včasné, dosažitelné, krátkodobé pomoci a podpory dětem do 18 let a jejich blízkým v náročných životních situacích souvisejících s osobními, rodinnými, vztahovými, sociálními či školními problémy. Jedná se o situace, které dítě či jeho blízcí vnímají jako ohrožující a nedokáží je zvládnout vlastními silami.

Více informací

Novinky

Krizové centrum pro děti a rodinu PŘESTĚHOVÁNO

Krizové centrum pro děti a rodinu PŘESTĚHOVÁNO

Od 1. 7. 2022 jsme již oficiálně na nové adrese. Těšíme se tedy na Vás v našich nových prostorech, které stále zvelebujeme. Najdete nás tedy na Syllabova 1161/19, Ostrava – Vítkovice. Telefonní čísla a další možnosti kontaktu s námi zůstávají nezměněny.

Krizové centrum pro děti a rodinu se stěhuje

Krizové centrum pro děti a rodinu se stěhuje

Opouštíme naše prostory na Bohumínské a stěhujeme se do nových prostor ve Vítkovicích. Od prvního července nás najdete na adrese Syllabova 1161/19, Ostrava – Vítkovice. Budova se nachází na hranici areálu Lékařské fakulty Ostravské Univerzity. Nová adresa přináší lepší dopravní dostupnost a pro nás výzvu mít zase hezké klidné konzultace. Věříme, že cestu k nám bez obtíží najdete i pomocí naší mapy.

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

a z rozpočtu Statutárního města Ostrava

Krizová pomoc je určena dětem (do 18 let):

 • které potřebují neodkladnou pomoc
 • které se nacházejí v náročných životních situacích (syndrom CAN, úmrtí, trestný čin, rozpad rodiny, pocit samoty, stigmatizace …)
 • které jsou aktuálně ohrožené ve zdravém vývoji prostředím v rodině nebo mimo ni
 • kterým se nedaří situaci zvládat vlastními silami.

Pomoc poskytujeme také jejich rodinným příslušníkům.

Krizovou pomoc poskytujeme ambulantní a terénní formou. Krizová pomoc je bezplatná s možností využít ji anonymně.

Cílem služby je zabezpečení ochrany a bezpečí dítěte a stabilizace jeho psychického stavu a aktivizace vlastních sil vedoucích k řešení náročné životní situace. Dalším cílem je zvyšování motivace rodičů a dalších rodinných příslušníků řešit situace spojené s dítětem. Poskytnutá podpora by měla mít také dopad na zlepšení komunikace a vztahů v rodině dítěte.

Základní činnosti sociální služby:

 • krizová intervence (podpora v situacích, které uživatel služby není schopen zvládnout sám nebo za pomoci rodiny či blízkých)
 • pomoc při plánování potřebných kroků k řešení krizové situace (lékařské vyšetření, podání trestního oznámení aj.)
 • sociálně terapeutické činnosti (orientace v sociálních systémech, psychologické a sociální poradenství)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování navazujících služeb a specializovaných institucí

Principy poskytování služby:

 • diskrétnost, mlčenlivost, respekt – zaručujeme ochranu sdělených informací a respektujeme rozhodnutí uživatele služby při řešení jeho situace
 • rovné příležitosti – krizovou pomoc poskytujeme bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, apod.
 • individuální přístup – přistupujeme k uživatelům služby vždy s ohledem na jejich individuální situaci, rozdílné potřeby, možnosti a schopnosti
 • systémový přístup – krizovou pomoc a podpora poskytujeme jak dítěti, tak celé rodině
 • interdisciplinární přístup – zajištujeme návaznost dlouhodobé péče v rámci návazných služeb a spolupracujeme se zainteresovanými subjekty (OSPOD, Policie, další sociální služby, atd.)
 • krátkodobost, intenzivní kontakt krizového interventa s uživatelem služby – krizová pomoc je poskytována krátkodobě (pravděpodobně nepřesáhne 6 měsíců) s cílem stabilizace psychického stavu a zajištění bezpečí uživatele služby
 • bezplatnost –krizová pomoc je poskytována bezplatně

 

 

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 778 111 281 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Krizové centrum pro děti a rodinu

Kde nás naleznete:

Syllabova 1161/19, Ostrava – Vítkovice

Jak se k nám dostanete:
MHD: 5 minut od nás se nacházejí tramvajové zastávky Ředitelství Vítkovic a Palkovského. Případně autobusové zastávky Lékařská fakulta a Ředitelství Vítkovic.
Autem: Parkovaní je možné na silnici přímo u budovy Krizového centra pro děti a rodinu, případně na 100 m vzdáleném parkovišti u křižovatky ulic Syllabova a Rostislavova.
GPS Souřadnice: 49.8102164N, 18.2502903E

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.