Posláním Krizového centra pro děti a rodinu je poskytování včasné, dosažitelné, krátkodobé pomoci a podpory dětem do 18 let a jejich blízkým v náročných životních situacích souvisejících s osobními, rodinnými, vztahovými, sociálními či školními problémy. Jedná se o situace, které dítě či jeho blízcí vnímají jako ohrožující a nedokáží je zvládnout vlastními silami.

Více informací

Podrobnosti služby

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

a z rozpočtu Statutárního města Ostrava

Krizová pomoc je určena dětem (do 18 let):

 • které potřebují neodkladnou pomoc
 • které se nacházejí v náročných životních situacích (syndrom CAN, úmrtí, trestný čin, rozpad rodiny, pocit samoty, stigmatizace …)
 • které jsou aktuálně ohrožené ve zdravém vývoji prostředím v rodině nebo mimo ni
 • kterým se nedaří situaci zvládat vlastními silami.

Pomoc poskytujeme také jejich rodinným příslušníkům.

Krizovou pomoc poskytujeme ambulantní a terénní formou. Krizová pomoc je bezplatná s možností využít ji anonymně.

Cílem služby je zabezpečení ochrany a bezpečí dítěte a stabilizace jeho psychického stavu a aktivizace vlastních sil vedoucích k řešení náročné životní situace. Dalším cílem je zvyšování motivace rodičů a dalších rodinných příslušníků řešit situace spojené s dítětem. Poskytnutá podpora by měla mít také dopad na zlepšení komunikace a vztahů v rodině dítěte.

Základní činnosti sociální služby:

 • krizová intervence (podpora v situacích, které uživatel služby není schopen zvládnout sám nebo za pomoci rodiny či blízkých)
 • pomoc při plánování potřebných kroků k řešení krizové situace (lékařské vyšetření, podání trestního oznámení aj.)
 • sociálně terapeutické činnosti (orientace v sociálních systémech, psychologické a sociální poradenství)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • zprostředkování navazujících služeb a specializovaných institucí

Principy poskytování služby:

 • diskrétnost, mlčenlivost, respekt – zaručujeme ochranu sdělených informací a respektujeme rozhodnutí uživatele služby při řešení jeho situace
 • rovné příležitosti – krizovou pomoc poskytujeme bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, apod.
 • individuální přístup – přistupujeme k uživatelům služby vždy s ohledem na jejich individuální situaci, rozdílné potřeby, možnosti a schopnosti
 • systémový přístup – krizovou pomoc a podpora poskytujeme jak dítěti, tak celé rodině
 • interdisciplinární přístup – zajištujeme návaznost dlouhodobé péče v rámci návazných služeb a spolupracujeme se zainteresovanými subjekty (OSPOD, Policie, další sociální služby, atd.)
 • krátkodobost, intenzivní kontakt krizového interventa s uživatelem služby – krizová pomoc je poskytována krátkodobě (pravděpodobně nepřesáhne 6 měsíců) s cílem stabilizace psychického stavu a zajištění bezpečí uživatele služby
 • bezplatnost –krizová pomoc je poskytována bezplatně

Posílení ambulantní formy služby podporuje finančně Moravskoslezský kraj. Díky této podpoře můžeme dobře poskytovat a rozvíjet námi poskytovanou krizovou pomoc určenou dětem, které něco trápí a nedokáží tíživou situaci zvládnout sami.

 

 

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 778 111 281 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Krizové centrum pro děti a rodinu

Jak se k nám dostanete: Bohumínská 452/50 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava Dům, ve kterém je Krizové centrum pro děti a rodinu se nachází na ulici Bohumínská ve Slezské Ostravě. Nejlépe se k nám dostanete trolejbusem č. 105 – zastávka „Kamenec“ . Můžete jít k nám také pěšky od zastávky „Nová radnice“. Přejdete přes lávku nad řekou Ostravicí a přijdete k přechodu pro chodce přes ulici Bohumínská. Cestu přejdete a zdálky již uvidíte vchod do Krizového centra pro děti a rodinu, protože je označen logem naší organizace.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.