Náhradní rodinná péče se věnuje doprovázení, podpoře a pomoci pěstounským rodinám. V náhradních rodinách podporujeme to, co funguje, a podáváme pomocnou ruku tam, kde je potřeba něco změnit. Usilujeme o to, aby byli všichni členové rodiny spokojeni a dobře se jim spolu žilo. Přitom klademe důraz na zájem dítěte.

Více informací

Novinky

Na slovíčko s Nelou

Na slovíčko s Nelou

V rámci Kampaně 2022 “Pěstoun je nejlepším příkladem” si vás dovolujeme pozvat na námi organizovanou akci. Patronem našeho projektu je paní Nela Boudová, která se bude této konkrétní akce účastnit. Kampaň je mířena na zvýšení povědomí v naší společnosti o pěstounství. O jeho radostech a výzvách s tím spojených. Jak lze skloubit profesní život a obohatit ten dosavadní. Prostě a jednoduše ” Na slovíčko s Nelou”.

Projekt je realizován díky kampani Dejme dětem rodinu Moravskoslezského kraje.

Jak probíhal Den rodin v Kopřivnici? Podívejte se na krátké video

Jak probíhal Den rodin v Kopřivnici? Podívejte se na krátké video

Dny rodin v Muzeu Tatra v Kopřivnici

Dny rodin v Muzeu Tatra v Kopřivnici

Dík kampani Dejme dětem rodinu Moravskoslezského kraje jsme se zúčastnili akce Dny v rodin v Muzeu Tatra v Kopřivnici.

My si akci moc užili a co vy? Díky, že jsme mohly být její součástí.

Jak probíhaly Dny rodin v Chotěbuzi? Mrkněte na krátké video.

Jak probíhaly Dny rodin v Chotěbuzi? Mrkněte na krátké video.

Dny rodin Chotěbuz

Dny rodin Chotěbuz

Dne 4.9. jsme se v rámci kampaně Moravskoslezského kraje “Dejme dětem rodinu” účastnili akce Dny rodin v Chotěbuzi. Akce to byla opravdu vydařená a jsme rádi, že jsme mohli být její součástí.  Už těšíme na další. Již tuto neděli 18.9. v Muzeum Tatra Kopřivnice. S kýmpak se tam potkáme?

Dny rodin

Dny rodin

Už máte plány na září? Neváhejte a přijďte nás navštívit na Dny rodin. Bohatý program zajištěn a o zábavu nebude nouze.
S CSSO se můžete vidět 4.9. v Archeoparku Chotěbuz a 18.9. v Muzeu nákl. automobilů Tatra.
Těšíme se 🙂
30. červenec Mezinárodní den přátelství

30. červenec Mezinárodní den přátelství

Říká se, že mít jen pár dobrých přátel je víc než mít hromadu krátkodobých nebo povrchních kamarádství. Pravý přítel se pozná podle toho, že o vás všechno ví a má vás pořád stejně rád. Máte někoho takového?
Zítra je Mezinárodní den přátelství, tak jej náležitě oslavte a jak jinak, než se svými milovanými.
Netradiční olympiáda v Odrách

Netradiční olympiáda v Odrách

Hledáme nové olympioniky! Můžeš to být právě ty! Přijď si s námi vyzkoušet netradiční olympijské disciplíny. Čeká nás hravé odpoledne pro celou rodinu. Nebude chybět olympijský oheň a spousta zábavy a legrace. Heslo akce: My Vám ty medaile přivezeme!

Odry těšte se! Již dnes v zámeckém parku. Občerstvení zajištěno, navíc jako bonus kolo štěstí a malování na obličej. 

Těší se tým náhradní rodinné péče CSSO.

Poděkování panu Janu Kovářovi za sponzorský dar

Poděkování panu Janu Kovářovi za sponzorský dar

Pomáháme dětem s přípravou na dospělost. Dosažením zletilosti naše spolupráce končí, proto jsme přišli s myšlenkou obdarovat naše mladé „dospěláky“ nějakým drobným dárečkem. Tímto děkujeme panu Janu Kovářovi ze společnosti W-Technika group s.r.o. za to, že nám pomohl splnit si náš sen a svým finančním darem přispěl na poukázky pro děti. Děkujeme, že pomáháte. Tým Náhradní rodinné péče

Beauty odpoledne v Odrách

Beauty odpoledne v Odrách

Dne 2.6.2022 jsme byly v péči Střední odborné školy v Odrách – obor kadeřnice. Naše děvčata si to užily, začalo to mytím vlasů s velmi příjemnou masáží hlavy, potom si nás posadily do křesel a poslouchaly naše představy. Nakonec výsledek byl úžasný, posuďte sami. Copánky, vyžehlené a zastřihnuté vlnité vlasy a jedny nádherné lokny.
Budoucím kadeřnicím a celému týmu školy moc děkujeme a v září se opět těšíme na setkání 🙂
Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

V současné době máme volná místa pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Těšíme se na Vás.

Jedná se o program zaměřující se na všestrannou podporu pěstounských rodin v návaznosti na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti 1. 1. 2013

 • Od března 2013 jsme pověřeni k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Navazujeme na předchozí zkušenosti, kdy jsme provozovali zařízení pro výkon pěstounské péče.
 • Služba je financována z rozpočtu České republiky, prostřednictvím Úřadu práce České republiky.

Jak to u nás vypadá můžete vidět v krátkém videu

Jaké je naše poslání a cíl?

V náhradních rodinách podporujeme to, co funguje a podáváme pomocnou ruku tam, kde je potřeba něco změnit. Usilujeme o to, aby byli všichni členové rodiny spokojeni a dobře se jim spolu žilo. Přitom klademe důraz na zájem dítěte.

Našim cílem je fungující rodinné prostředí, které pro nás znamená:

 • spokojené dítě se zdravou identitou
 • spolupracující a profesionální pěstoun
 • začlenění rodiny a dítěte do společnosti
 • stabilní rodinné zázemí

Komu je naše činnost určena?

 • pěstounským rodinám – dětem přijatým i biologickým, pěstounům, poručníkům a pěstounům na přechodnou dobu i dalším rodinným příslušníkům
 • každému dítěti, které požádá o svou ochranu
 • zájemcům o náhradní rodinnou péči

Zásady naší činnosti

 • klademe důraz na zájem dítěte a jeho zapojování do rozhodování o věcech, které se ho týkají
 • jsme pro rodinu partnery
 • vnímáme rodinu jako celek a každá je pro nás jedinečná

Místem působnosti našeho střediska je celý Moravskoslezský kraj. Vyjíždíme k Vám z našich poboček v Ostravě, Karviné a Odrách.

Rozhodnutí krajského úřadu o pověření k vykonávání sociálně-právní ochrany dětí, kterým bylo rozšířeno portfolium činností Centra sociálních služeb Ostrava, o,p.s.

Aktuální rozhodnutí krajského úřadu k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Jsme členy Asociace Dítě a rodina.

Zajímá Vás více?

Spolupráci zahajujeme ode dne podpisu Dohody o výkonu pěstounské péče, která zakládá oboustranně práva a povinnosti.

V současné době máme volná místa pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, rádi u nás přivítáme také pěstouny na přechodnou dobu.

Těšíme se na Vás.

Co je obsahem Dohody?

 • rozsah podpory, podmínky spolupráce a povinnosti obou smluvních stran (tj. pěstouna/poručníka a Centra sociálních služeb)
 • na základě uzavřené dohody poskytujeme pěstounům a dětem svěřeným do jejich péče podporu a pomoc a zároveň získáváme finanční prostředky od státu k zajištění služeb pro pěstounské rodiny

Jaké činnosti po uzavření dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme?

 • pravidelný kontakt klíčového pracovníka s rodinou, zpravidla v jejím domácím prostředí, pomoc a podporu v oblasti rodinných i mimorodinných vztahů, spolupráci na zdravém vývoji a utváření identity dítěte
 • krátkodobou péči o svěřené děti (hlídání dětí) v situacích, kdy pěstoun nemůže o dítě pečovat (blíže popsáno v zákoně):
  • hlídání v domácnosti pěstouna
  • hlídání na pracovišti střediska či po dohodě na jiném místě
 • celodenní péči o svěřené děti (respitní péče) od dvou let věku, a to:
  • zážitkové jednodenní či vícedenní akce pro děti
  • jarní, letní a podzimní tábory pro děti
 • zprostředkování psychologické, terapeutické a jiné odborné pomoci
 • vzdělávání pěstounů – zvyšování znalostí a dovedností pěstounů
  • vzdělávací kurzy
  • jednodenní výjezdové a víkendové vzdělávací pobyty
  • podpůrné skupiny – setkávání a sdílení pěstounských rodin
  • zapůjčení odborné literatury
 • podporu při budování identity dítěte:
  • pomoc při zpracování životního příběhu dítěte, například technikou My Backpack
  • podpora při kontaktu dítěte s osobami blízkými
 • specifickou podporu pěstounů na přechodnou dobu:
  • intenzivní doprovázení pěstounů, zejména v procesu předávání dítěte do a z přechodné péče, zajištění komunikace se všemi účastníky procesu, sestavení plánu předávání dítěte
  • podpora při kontaktu dítěte s osobami blízkými
  • zajištění vzdělávání v oblastech potřebných pro výkon profese přechodného pěstouna
  • sestavení plánu oddechu po předání dítěte a příprava na přijetí dalšího
 • podporu partnerské spolupráce všech osob důležitých pro dítě
 • zprostředkování sociálních služeb (zejména sociálně-aktivizační služby, psychologické poradenství, azylové bydlení) a dalších odborných služeb (právní, zdravotní, finanční a další)
 • zprostředkování spolupráce s nadacemi
 • zprostředkování věcné pomoci, zejm. oblečení pro děti
 • informování veřejnosti, zejména možných náhradních rodičů, o náhradní rodinné péči

S kým při zajišťování činností spolupracujeme?

 • s dalšími středisky Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. (Rodinná poradna, Sociální akademie, Sociálně aktivizační služby, Dům na půl cesty)
 • s příslušnými orgány sociálně-právní ochrany dětí v rámci své činnosti
 • s Vyšší odbornou školou sociální Ostrava
 • s Ostravskou univerzitou v Ostravě, Fakultou sociálních studií
 • s organizacemi, které uzavírají dohody s pěstouny nebo jim nabízejí své služby na území města Ostravy i jinde, zvláště pak v rámci kampaně Dejme dětem rodinu (www.dejmedetemrodinu.cz)
 • s Mgr. Marcelou Horáčkovou – terapeutka Dyadické vývojové psychoterapie (www.terapieattachmentu.cz)
 • s občanským sdružením T.O.Buntaranta (www.buntaranta.cz)
 • s firmou AKCIČKY s.r.o.
 • s firmou SWANKY (www.swanky.cz)
 • s PhDr. Evou Rotreklovou – supervizor týmu NRP
 • s Mgr. Markem Jargusem – supervizor týmu NRP
 • s JUDr. Milanem Čichoněm – právník
 • jsme členem Asociace Dítě a rodina
 • jsme zapojeni v komunitním plánováním města Karviné
 • podporujeme kampaň Dejme dětem rodinu
 • podporuje nás Quality Hotel Ostrava City

Pojmem náhradní rodinná péče popisujeme způsob péče o dítě, které nemůže vyrůstat se svými biologickými rodiči. Jedná se tedy o zajištění rodiny náhradní, která se postará o fyzické i psychické potřeby dítěte a poskytne mu domov, ve kterém se může cítit bezpečně a milovaně.

O svěření dítěte do náhradní rodiny může rozhodnout jedině soud. Ten vždy rozhoduje na základě prošetření situace v biologické rodině dítěte a také na základě prošetření osoby, která má péči rodiče nahradit. Pro náhradní rodiče stát organizuje povinnou přípravu, která má zajistit, že tyto osoby budou připraveni na odlišnosti a těžkosti, které je mohou s přijetím dítěte do rodiny potkat. Přípravy se týkají především budoucích osvojitelů, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu.

Druhy náhradní rodinné péče:

Osvojení

Jedná se o úplnou náhradu rodičovských povinností a práv, které z biologických rodičů soud přesune na osvojitele. Osvojitelé se tedy stávají rodiči dítěte, jsou zapsaní do jeho rodného listu a nadále nesou veškerou právní i finanční odpovědnost za dítě. Tyto vazby zůstávají trvalé i v dospělosti dítěte, kdy jsou osoby stále podle zákona příbuzní.

Pěstounská péče

O pěstounské péči si můžete přečíst v těchto komiksových příbězích 

img { float: left; }

 

Pěstoun nahrazuje péči rodiče ve všech běžných záležitostech, což znamená v bydlení, jídle, ošacení, přípravě do školy, trávení volného času a také v zajištění jeho psychické pohody. Pěstoun však nemá rodičovská práva, nemůže za dítě vyřizovat žádnou dokumentaci, která vyžaduje podpis zákonného zástupce. Zásadní oblasti života dítěte mohou ovlivňovat biologičtí rodiče, kteří mají možnost podílet se např. na výběru školy pro dítě, na rozhodnutí o lékařských zákrocích, na vystavení pasu a podobně.

Specifickou formou pěstounské péče je jmenování poručníkem. Poručník dítěte se stává zákonným zástupcem dítěte a je tedy jeho povinností řešit i právní záležitosti dítěte. Přesto poručník nemá všechna rodičovská práva a na zásadních rozhodnutích o životě dítěte se opět může podílet biologický rodič dítěte.

Pěstounem se může stát i příbuzný dítěte, obzvlášť v případech, kdy rodič není schopen platit na dítě výživné. I pěstoun, který je příbuzným dítěte má stejná práva a povinnosti, které jsou stejné pro všechny pěstouny.

Práva a povinnosti pěstouna (i poručníka)

Pěstoun za svou službu státu a hlavně dítěti, kterému poskytuje rodinné zázemí, získává určité výhody a zároveň také povinnosti.

Výhody: dávky pěstounské péče (odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb dítěte), nárok na zajištění odborné pomoci, nárok na bezplatné vzdělávání v oblasti péče o dítě, nárok na 14 dní oddechu v roce, nárok na pomoc se zajištěním hlídání dítěte v odůvodněných situacích

Povinnosti: povinnost spolupracovat s doprovázející organizací a pravidelně konzultovat průběh pěstounské péče se sociálním pracovníkem (alespoň 1x za 2 měsíce), povinnost vzdělávat se v péči o dítě v rozsahu 24 hodin za rok, povinnost rozvíjet zdravou identitu dítěte a jeho sounáležitost s biologickou rodinou, povinnost spolupracovat se sociální pracovnicí příslušného úřadu alespoň 1x za 6 měsíců

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Pěstoun na přechodnou dobu vykonává velmi specifickou práci s dětmi, které se ocitly bez péče rodičů nebo jiných příbuzných. Pracuje s dětmi, které přijdou o svůj domov ze dne na den, a není jisté, kam budou moci jít, zda budou rodiče schopni se nadále o děti starat nebo se o ně postará někdo z příbuzných či se pro ně najdou dlouhodobí pěstouni. Během jednoho roku, po který mohou děti žít u pěstounů na přechodnou dobu, získává sociální pracovnice příslušného úřadu čas na nalezení co nejlepšího dlouhodobého řešení pro toto konkrétní dítě nebo děti.

Pěstouni na přechodnou dobu s dětmi pracují na tom, aby co nejlépe zpracovaly změny, které se kolem nich dějí a byly připravené buď na návrat ke svým rodičům, nebo na novou rodinu, kterou pro ně sociální pracovnice ve spolupráci s dalšími státními úřady vybere.

Svěření dítěte do péče třetí osoby

Ke svěření dítěte do péče třetí osoby dochází zpravidla v případech, kdy rodič osobně o dítě nemůže pečovat a zároveň je schopen pečující osobě platit výživné. Tato pečující osoba je zpravidla někdo dítěti známý, buď z rodiny nebo z okruhu osob rodině či dítěti blízkých. Osoba pečující je v tomto případě stejně jako pěstoun zajišťuje běžné záležitosti dítěte, ovšem nedostává od státu žádnou další podporu, zároveň však pečující osoba nemá žádné další povinnosti, které mají pěstouni. Podstatné záležitosti však musí konzultovat s biologickým rodičem, který má právo rozhodovat o svém dítěti. Svěření dítěte do péče třetí osoby musí vždy potvrdit soud, i přes to, že může jít o dohodu mezi rodičem a pečující osobou.

 

Aktuálně probíhající projekty:

 

Přehled ukončených projektů:

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone +420 733 714 048 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Náhradní rodinná péče - pracoviště Ostrava

 • Tovární 2114/11
 • Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
tel.: 733 714 048  
 • Kontaktovat nás můžete od pondělí do pátku vždy od 9:00 do 14:00, dále dle individuální domluvy (velkou část práce vykonáváme v terénu)

Náhradní rodinná péče – pobočka Karviná

 • Masarykovo náměstí 24/12
 • 733 01 Karviná
tel.: 732 835 219 (Bc. Paloncyová)    
 • Kontaktovat nás můžete od pondělí do pátku (mimo úterý) vždy od 9:00 do 14:00, dále dle individuální domluvy (velkou část práce vykonaváme v terénu)
 • Návštěvu na pobočce je nutné předem telefonicky domluvit – ověřit, zda se pracovníci nepohybují v terénu.

Náhradní rodinná péče – pobočka Odry

 • Kostelní 11
 • 742 35 Odry
tel.: 737 782 370 (Bc. Szabó)    
 • Kontaktovat nás můžete od pondělí do pátku (mimo úterý) vždy od 9:00 do 14:00, dále dle individuální domluvy (velkou část práce vykonáváme v terénu)
 • Návštěvu na pobočce je nutné předem telefonicky domluvit – ověřit, zda se pracovníci nepohybují v terénu.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.