NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ - specializovaný program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích

Více informací

Novinky

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO PROGRAMU PRO RODINY

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO PROGRAMU PRO RODINY

Již od 2. listopadu 2020 spouštíme novou službu pro rodiny s názvem NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ. O poslání tohoto programu již sám o sobě vypovídá jeho název. Chceme pomáhat dětem a jejich blízkým žít život bez násilí, posilovat zdravé vztahy v rodině a ponechat tak dětem dětství, které jim patří.

Jedná se o specializovaný program pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích, více informací naleznete zde.

U této příležitosti jsme pro Vás plánovali slavnostní zahájení společně s Dnem otevřených dveří. Bohužel za stávající situace nemůže tato akce proběhnout dle původních plánů. Proto bychom rádi alespoň touto cestou poděkovali Nadaci Terezy Maxové (www.nadaceterezymaxove.cz), díky jejíž finanční podpoře může tento program již v tomto roce pomáhat rodinám v našem kraji.

Na setkání s Vámi se však stále velmi těšíme, proto Den otevřených dveří uspořádáme, jakmile to bude možné.

 

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

KDO JSME

Pomáháme dětem a jejich blízkým žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině.

Na situaci v rodině se díváme očima dítěte, chráníme jeho nejlepší zájem a poskytujeme odbornou pomoc celé rodině s cílem zastavit násilí v blízkých vztazích.

Prostřednictvím specializovaného programu „NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ“ poskytujeme služby v rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí (dle § 40 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí).

ČEMU VĚŘÍME

Děti pro svůj zdravý vývoj potřebují bezpečné rodinné prostředí.

Děti žijící v rodinách, kde se vyskytuje násilí, jsou obzvláště zranitelné a potřebují pomoc. A to bez ohledu na to, zda se jedná o násilí fyzické, psychické, sexuální, ekonomické či sociální.

Abychom mohli těmto dětem efektivně pomoci, spolupracujeme se všemi členy rodiny. Rodiče vnímáme jako nepostradatelné partnery ve spolupráci.

Všechny spolupracující strany mají náš respekt a jejich bezpečí je pro nás na prvním místě.

Nikoho nesoudíme. Poškozující jednání ale jasně pojmenováváme a pomáháme ho měnit v zájmu dítěte.

Odmítáme násilí jako takové. Každý z nás má právo zlobit se a vyjadřovat vztek, nikdo však nemá právo chovat se násilně a ubližovat druhým.

Věříme ve změnu. Násilí je možné zastavit. Pomoc si zaslouží všichni – jak osoby, na kterých se jiní násilí dopouští, tak osoby, které se násilně chovají.

Abychom dokázali rodině dobře pomoci, potřebujeme úzkou spolupráci s dalšími subjekty (OSPOD, PČR, soudy, Intervenční centra aj.).

KOMU POMÁHÁME

Pomáháme dětem:

Hájit jejich právo na dětství bez násilí.

Co nejlépe zpracovat zkušenost s násilím.

Vytvářet zdravé vztahy a nenapodobovat zraňující chování rodičů.

Pomáháme rodičům:

Zvládnout obtížnou situaci a zůstat přitom mámou a tátou.

Pomáháme celé rodině:

Zajistit bezpečí.

Zastavit násilí v rodině.

Najít ztracenou stabilitu.

Posílit zdravé vztahy v rodině.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Nadaci Terezy Maxové a developerské společnosti CTP, díky jejichž finanční podpoře může tento program již v tomto roce pomáhat rodinám v našem kraji.

 

Zajímá Vás více?

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a společností CTP 2.listopadu 2020 zahájilo činnost specializovaného programu „NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ“. Jde o projekt, jehož smyslem je dostat k těmto dětem a jejich rodinám odbornou pomoc včas a podpořit návrat bezpečného a bezstarostného dětství.

Násilí v rodinách je bohužel stále přítomným fenoménem v českých domácnostech. Některé zdroje uvádějí, že násilím v blízkých vztazích může být ohroženo každé desáté dítě v ČR, závažnou formou domácího násilí podle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí trpí okolo 2200 dětí ročně (zde hovoříme pouze o dětech, které jsou již v evidenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí). Již tak složitou situaci v rodinách mohla zkomplikovat také mimořádná opatření vyhlášená v důsledku epidemiologické situace na jaře 2020. V té době organizace poskytující pomoc obětem zaznamenaly nárůst kontaktů s oběťmi téměř o 50 %. Ke zvýšení počtu případů hlášených policii a intervenčním centrům ale nedošlo. O příčinách takto odlišných informací můžeme nyní pouze spekulovat.

Vzhledem k tomu, že pomoc těmto dětem a rodinám není v ČR systémově řešena, mnohdy trvá dlouhé měsíce nebo i roky, než se těmto dětem, dostane odborné pomoci. Jejich další vývoj bývá touto zkušeností negativně ovlivněn a tento vliv může působit po celý zbytek jejich života.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 810 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Jahnova 867/12, Ostrava - Mariánské Hory Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

NECHME DĚTEM DĚTSTVÍ

Kdy nás můžete kontaktovat:
pondělí: 7:30 – 14:00 hod.
úterý: 7:30 – 14:00 hod.
středa: 7:30 – 14:00 hod.
čtvrtek: 7:30 – 14:00 hod.
pátek: 7:30 – 14:00 hod.
  • V této provozní době nás můžete kontaktovat telefonicky nebo osobně bez předchozího objednání. Abyste měli jistotu, že budeme mít volnou konzultační kapacitu, doporučujeme se na konzultaci předem objednat.
  • Po individuální domluvě jsme zde pro objednané klienty a zájemce o službu každý pracovní den od 8:00 do 17:00 hod.
Kde nás najdete: Služba se nachází v budově Centra sociálních služeb Ostrava – v prostorách Rodinné poradny. Je dostupná ze všech částí města městskou hromadnou dopravou (zastávka Prostorná a Sokola Tůmy). Budova je označena informační tabulí a směrovou tabulí RODINNÁ PORADNA.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.