Pečovatelská služba - terénní služba sociální péče zaměřená na podporu a pomoc seniorům a zdravotně postiženým občanům obcí.

Více informací

Podrobnosti služby

Služba je podporována z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Poslání služby

Posláním pečovatelské služby Centra sociálních služeb, o.p.s. je poskytovat službu osobám, které vzhledem k věku a/nebo zdravotnímu stavu nemohou vykonávat běžné činnosti samostatně, a potřebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována v takové míře pomoci a podpory, aby zůstala zachována důstojnost osob, podpora rozvoje jejich samostatnosti a především možnost setrvat v jejich přirozeném prostředí.

Cíl služby

Cílem Pečovatelské služby Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. je podporovat osoby z cílové skupiny v jejich přirozeném způsobu života ve svých domovech prostřednictvím poskytování bezpečné péče a podpory s důrazem kladeným na porozumění jejich situaci.

Okruh osob, kterým je určena služba:

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením a senioři:

 • Osoby 27 – 64 let se zdravotním postižením,
 • Osoby 65 - 80 let (mladší senioři),
 • Osoby starší 80 let (starší senioři).

Zpravidla se jedná o osoby vyžadující pomoc a podporu jiné fyzické osoby a pečovatelskou službu potřebují především v době, kdy není služba poskytována rodinou či jinou osobou blízkou (např. z důvodu zaměstnání pečující osoby).

Forma poskytované služby:

Pečovatelská služba je poskytovaná formou terénní tzn. v domácnostech uživatelů služby.

Časový rozsah poskytování služby:

Pondělí až pátek         6:00 – 18:00

Poskytování pečovatelské služby mimo určený časový rámec závisí na aktuální poptávce ze strany zájemců/uživatelů služby a aktuální volné kapacitě služby.

Územní rozsah služby - Moravskoslezský kraj – obce ležící mezi městy Ostrava, Opava a Bílovec (vyjmenované v rámci KSSL -viz Krajská síť sociálních služeb v Moravskoslezském kraji | Moravskoslezský kraj | (msk.cz), kss-k-1-2-22.xlsx (live.com)).

Zásady poskytování služby:

 • Diskrétnost
 • Rovné příležitosti
 • Individuální přístup
 • Respektování rozhodnutí uživatele
 • Týmová spolupráce

Při poskytování služby rovněž dodržujeme základní zásady definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Od roku 2016 má Pečovatelská služba k dispozici osobní automobil sloužící k přepravování pracovníků mezi uživateli i s umožněním podpory jejich přepravy k zajištění důležitých osobních záležitostí.

Nákup osobního vozu byl umožněn v rámci projektu "Pečovatelská služba s mobilitou" díky dotaci Moravskoslezského kraje.

Mapa působnosti:

Zajímá Vás více?

Službu finančně podporuje také většina obcí, ve kterých je pečovatelská služba poskytována.

Zájemce o službu může Pečovatelskou službu kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

E-mailem (pecovatelka@css-ostrava.cz):

 • Vedoucí sociální pracovnici lze kontaktovat na e-mailu pecovatelka@css-ostrava.cz  se stručným popsáním důvodu oslovení a hlavně uvedením zpětných kontaktů.
 • Vedoucí sociální pracovnice pečovatelské služby bude následně kontaktovat zájemce emailem a také vždy telefonicky pro sjednání osobní schůzky v terénu – bydlišti zájemce o službu.

Telefonicky (739 424 175 – v době od 8:00 do 15:30):

 • Vedoucí sociální pracovnice si vyslechne Vaši žádost a požádá Vás o stručné popsání Vaší situace.
 • Pokud zájemce požaduje službu, kterou Pečovatelská služba poskytuje a pracovníci služby nemají důvod pochybovat, že zájemce patří do okruhu osob, kterým je služba určena, domlouvá si vedoucí se zájemcem osobní konzultaci v místě trvalého nebo faktického bydliště zájemce,
 • Jednání se zájemcem o službu a případné sociální šetření (osobní schůzka) poté proběhne při osobním kontaktu.

Osobně:

 • Osobní schůzku domlouváme přímo v místě bydliště zájemce o službu a zde provádíme tzv. sociální šetření.
 • Osobní schůzku lze zajistit také v sídle společnosti, na ul. Jahnova 12, Ostrava – Mariánské Hory, či zázemí služby Lidická 217, 742 83 Klimkovice, a to po osobní domluvě, protože pečovatelská služba probíhá formou terénní.
 1. Informace o ceně služby a podmínkách:

 • Zájemce o službu pečovatelské služby je vždy seznámen se základními pravidly poskytování vybrané služby, návrhem smlouvy o poskytování služby a ceníkem služeb. Služba je poskytována za úhradu limitovanou zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cena za poskytování Pečovatelské služby Centra sociálních služeb Ostrava je dle aktuálního ceníku :

Příloha č. 2 Ceník poskytování pečovatelské služby_od 1.1.2023

 

O víkendech službu neposkytujeme.

 

 

V rámci projektu “Pořízení automobilů pro Pečovatelskou službu”, financovaným z rozpočtu Moravskoslezského kraje, zakoupilo vedení Centra sociálních služeb Ostrava o.p.s. nové automobily pro pečovatelskou službu. Paní pečovatelky se mohou díky těmto automobilům pohybovat v terénu efektivněji.

Nadace Karel Komárek Family Foundation v rámci své výzvy na podporu seniorů a organizacím s nimi pracujícím v období pandemie Covid19, poskytla naši pečovatelské službě finanční prostředky na nákup bezkontaktních teploměrů a pracovního oblečení pro naše paní pečovatelky. 

Velice si této podpory vážíme.

V rámci projektu “Vybavení terénní práce pečovatelek”, financovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje, bylo pořízeno zařízení a vybavení, které usnadní pracovníkům služby jejich výkon a uživatelům komfortnější průběh poskytované služby.

V rámci tohoto projektu bylo pořízeno vybavení a pomůcky jako:

4 tablety určené pečovatelkám pro možnost vedení elektronické dokumentace v terénu, 4 přesouvací pásy pro hladký a bezpečný přesun uživatelů s omezenou hybností,  1 invalidní vozík pro převoz uživatelů s omezenou hybností, 1 mobilní vana pro imobilní uživatele, 4 nafukovací umyvadla pro možnost umytí vlasů na lůžku u imobilních uživatelů, 1 rampa pro bezbariérový přesun uživatelů, 4 otočné disky pro snazší a bezpečnější manipulaci s uživateli.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 739 424 175 (8:00-15:00) nebo dle domluvy Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Lidická 217, 742 83 Klimkovice Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Pečovatelská služba

 • Jahnova 867/12,
 • Ostrava – Mariánské Hory, 70900
 
 • Lidická 217
 • Klimkovice, 742 83
 
 • Výkon pečovatelské služby probíhá v terénu v domácnostech klientů
 • Schůzku s vedoucí pečovatelské služby na adrese služby je možné sjednat po předchozí telefonické domluvě

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.