Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. nabízí v rámci projektu Cestou spolupráce ke spokojenému dítěti Program biologickým rodičům, který je zaměřen na podporu a pomoc při získávání a posilování rodičovských dovedností.

Více informací

Podrobnosti služby

Poslání:

Program biologickým rodičům, dále jen “Program” nabízí podporu a pomoc motivovaným biologickým rodičům, jejichž dítě vyrůstá v pěstounské péči, a snaží se jim vytvořit takové podmínky, aby došlo ke stabilizaci nebo změně situace biologické rodiny. Dlouhodobá praxe ukazuje, že systémově schází podpora biologických rodičů ve znovuzískávání či posílení ztracených rodičovských rolí a s tím souvisejících dovedností. Pro dítě je z hlediska jeho zdravého psychického vývoje důležité, aby znalo své rodiče, mělo o nich informace, případně s nimi bylo v kontaktu a mělo s ním založeno vztahy.

Cílová skupina

Program je určen biologickým rodičům, jejichž děti vyrůstají v pěstounské péči.

Zásady programu:

  • Zaručení bezpečného prostředí všem zúčastněným,
  • Dobrovolná účast v programu,
  • Respektování potřeb, názorů, obav a rozhodnutí všech zúčastněných,
  • Podpora ve vzájemné komunikaci.

Cíle programu:

  • Nabídnout biologickým rodičům pomoc při získávání a posilování rodičovských dovedností a podpořit je při navázání vztahu s dítětem,
  • Naučit biologické rodiče dovednostem, díky kterým by dokázali řešit svou sociální situaci samostatně (finanční gramotnost, hospodaření v domácnosti, komunikační dovednosti, orientace na trhu práce, řešení dluhové situace, hledání bydlení, v případě potřeby navázat klienta na služby spojené s odvykacím programem),
  • Zlepšit komunikaci mezi biologickými rodiči a pěstouny.

Náplň programu:

Cílem Programu je nabídnout podporu a pomoc biologickým rodičům, aby svou rodičovskou roli mohli opět zvládat a navázali zdravý emocionální vztah se svým dítětem. Biologický rodič si stanoví vlastní cíle, kterých chce v Programu dosáhnout. V průběhu spolupráce budou sociální pracovníci společně s rodičem vybrané cíle vyhodnocovat, hovořit o nich a jejich splnění oceňovat. Sociálními pracovníky budou při práci používány takové metody a techniky sociální práce, díky kterým se biologičtí rodiče naučí samostatně řešit svou životní situaci a budou schopni si ve svém životě vytvořit zázemí. Cílem Programu je také zajištění bezpečného kontaktu rodičů s dítětem, na kterém bude postupně přebírat rodičovské kompetence. Účastí v Programu se rodič naučí zdravě komunikovat s dítětem i s ostatními osobami v okolí rodiny a přijmout odpovědnost své rodičovské role.

Délka programu:

Program biologickým rodičům je realizován od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021.

Zajímá Vás více?

Připravujeme

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 775 356 117 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Ostrava – Mariánské Hory

  • Středisko Náhradní rodinné péče, Tovární 2114/11
  • Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Volejte prosím v době od 9:00 – 14:00 hodin   Nejlépe se k nám dostanete ze zastávky Svinov, mosty tramvají číslo 3, 4, 8 (zastávka Prostorná)  
  • Metodik-evaluátor projektu i sociální pracovníci jsou k dispozici v pracovní dny od 9:00 – 14:00 hodin.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.