V rámci sekundární prevence pracujeme s dětmi, které mají projevy rizikového chování a které jsou v péči sociálních kurátorů. Cílem je poskytnout bezpečné a respektující prostředí motivující účastníka programu ke změně, tedy k hledání nových, společensky přijatelných, vzorců chování. Poskytujeme pravidelná setkávání a individuální či rodinné konzultace.

Více informací

Novinky

Změny v programu – volná místa

Změny v programu – volná místa

Na podzim letošního roku se nám bohužel nepodařilo otevřít čtvrtý běh skupinového programu určeným obvodům Vítkovice, Mariánské Hory a Hulváky pro nedostatečný počet zájemců z těchto částí. Po jednání s donátory a oblastním metodikem prevence jsme přistoupili k drobné změně programu.

Nabízíme tedy volnou kapacitu individuálních či rodinných konzultací pro děti spadající do cílové skupiny. Tyto  jsou k dispozici pro všechny zájemce ze všech obvodů Ostravy.  Konzultace se mohou odehrát v prostorách programu sekundární prevence  na Tovární 11, Mariánské Hory případně v prostorách OSPOD. Setkání je nezbytné domluvit předem s koordinátorem projektu. V případě zájmu nás prosím kontaktujete na telefonním čísle 774 789 844 či pište na sekundarni.prevence@css-ostrava.cz.

Novinky v programu Sekundární prevence

Novinky v programu Sekundární prevence

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. v letošním roce realizuje projekt “Program sekundární prevence” pro cílovou skupinu dětí od 10 do 15 let, financovaný z rozpočtu Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Nově v průběhu tohoto září přijal roli koordinátora projektu a lektora náš kolega psycholog Mgr. Jiří Volný, mobil: 774 789 844, email: jvolny@css‑ostrava.cz.

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Projekt je realizován s finanční podporou Statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Program sekundární prevence je určen dětem, které:

* jsou ve věku 10 až 15 let,

* žijí na území Statutárního města Ostrava,

* mají kurátora pro děti a mládež nebo probačního úředníka,

* v minulosti porušily obecná pravidla chování, případně zákon.

Cílem je otevřeně a v bezpečí hovořit o problémovém chování a poskytnout komplexní informace o vybraných druzích rizikového chování. Snažíme se nabídnout prostor pro sdílení zkušeností, pro rozvoj schopností a dovedností a pro hledání nových, společensky uznávaných, vzorců chování.

Poskytujeme:

1. pravidelná tematicky orientovaná skupinová setkávání (jednou týdně na dvě hodiny a po dobu 15 týdnů),

2. preventivní exkurze plné zajímavých informací, zážitků a zábavy,

3. individuální a rodinné konzultace.

V rámci kalendářního roku realizujeme 4 běhy programu, 2 na jaře a 2 na podzim. Běh obsahuje 15 setkání a 1 preventivní exkurzi. Všechna setkání mají své téma a snažíme se, ať jsou pro skupinu účastníků přínosná a atraktivní.

Každý běh je určen pro maximálně 12 dětí z konkrétního městského obvodu, případně z více obvodů. Skupina se během realizace nemění, zůstává stejná. Účastníky do programu nominují kurátoři pro děti a mládež, o jejich zapojení pak rozhodují rodiče, se kterými je podepsána dohoda o účasti v projektu. Kromě pravidelných setkávání a preventivní exkurze mohou děti i jejich rodiče využívat po

celý rok možnost individuálních či rodinných konzultací. Pro úspěšné splnění programu je nutné být na minimálně 11 setkáních. Všechny činnosti projektu jsou bezplatné.

Probíraná témata:

* Seznámení se a pravidla,

* Komunikace,

* Asertivita a konflikt,

* Manipulace a rizikové party,

* Povinná školní docházka a volný čas,

* Předsudek, stereotyp a šikana,

* Respekt, tolerance a spolupráce,

* Vliv skupiny na jedince,

* Drogy a závislosti,

* Rizikové chování na internetu I a II,

* Rodina,

* Rizikové sexuální chování,

* Soudnictví ve věcech mládeže I a II, Umění svědčit.

Od 1. 1. 2019 byla realizace projektu převedena na organizaci Centrum sociálních služeb, o.p.s. Ta navazuje na dlouholetou tradici organizace Bílý nosorožec, o.p.s., která jej realizovala od roku 2012.

Rozdělení programu do jednotlivých běhů, dny a místa setkávání a jejich realizační tým:

JARO 2019

1. běh – Poruba

středa, 16.00 – 18.00, Centrum volného času, ul. Otakara Jeremiáše 1985/34, Ostrava Poruba

realizační tým: Mgr. Lukáš Grochal, Mgr. Irena Štulíková, DiS., Helena Polhošová

2. běh – Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Radvanice a Bartovice

čtvrtek, 16.00 – 18.00, Rodičovské centrum Chaloupka, Dědičná 10/1083, Slezská Ostrava

realizační tým: Mgr. Jana Stejskalová, Mgr. Jiří Skalský, František Ištok

 

PODZIM 2019

3. běh – Jih

úterý, 16.00 – 18.00, Centrum sociálních služeb Ostrava, ul. Čujkovova 1718/29, 700 30  Ostrava - Zábřeh

realizační tým: Mgr. Jiří Volný, Mgr. Irena Štulíková, DiS.

 

4. běh – Mariánské Hory a Hulváky, Vítkovice

bohužel tento běh nebyl naplněn dostatečným počtem klientů ke vzniku skupiny. Zájemcům o vstup do Programu sekundární prevence jsou po telefonické domluvě k dispozici individuální či rodinné konzultace a to v původním čase. 

čtvrtek, 16.00 – 18.00, Centrum sociálních služeb Ostrava, Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

realizační tým: Mgr. Jana Stejskalová, Mgr. Jiří Skalský

 

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 844 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Tovární 11

Na této adrese najdete zázemí programu a také zde probíhají individuální či rodinné konzultace. Na cestu k nám můžete využít tramvajové spojení do zastávek Prostorná nebo Daliborova či trolejbusové spojení do zastávky Sokola Tůmy. Naše prostory se nacházejí v prvním patře budovy E firmy NOSRETI (šedá budova s červenými pruhy), u vchodu do budovy je parkoviště k využití pro návštěvníky našeho centra.

Čujkovova 29

Na této adrese probíhá v současné době úterní skupina – 3. běh – Jih. Na cestu k nám můžete využít autobusové spojení do zastávky Náměstí SNP. Naše prostory se nacházejí v prvním patře budovy a zvonek naleznete na levé straně dveří – Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s. (Kancelář SAS – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.