Náš program sekundární prevence se zaměřuje na děti a mladé lidi se znaky rizikového chování a na děti, které jsou tímto chováním svých vrstevníků ohroženy. Takové chování je v nesouladu se společenskými normami a navíc má značný dopad na tělesný, rozumový a citový vývoj dítěte.

Více informací

Novinky

Skupinový program se zaměřením na ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ

Skupinový program se zaměřením na ZÁVISLOSTNÍ CHOVÁNÍ

DOST: Nenech se zastrašit svým strachem, vědomím nebo příkazem. Vykroč s námi vstříc nové výzvě získat další zkušenosti.

Program sekundární prevence zve na čtyřdenní skupinový program děti a mladistvé ve věku 12 – 16 let, které se potýkají se závislostí nebo se běžně pohybují v prostředí, kde se závislostní chování vyskytuje.

Kdy se program koná: 23.3. změna na 30.3., 20.4., 18.5. a 8.6.2023 vždy od 16-19hod. (více v letáku)

Jak se přihlásit do programu? Kontakt na nás je 774 789 844, sekundarni.prevence@css-ostrava.cz

Chceš-li poznat nové lidi, nebýt na to sám, umět popsat a chápat, co to vlastně závislostní chování je, ozvi se nám.

Tým Programu sekundární prevence

https://www.css-ostrava.cz/sluzba/program-sekundarni-prevence/

Leták(změna 1.termínu)_Skupinový program_jaro 2023

Poděkování SocioFactor

Poděkování SocioFactor

Děkujeme organizaci Sociofactor, která Centrum sociálních služeb Ostrava vybrala v roce 2020 pro realizaci projektu „Podpora preventivních programů v Ostravě“. Díky spolupráci, kterou jsme v prosinci 2022 úspěšně zakončili, jsme získali za dobu naší účasti cenné zkušenosti a podklady pro rozvoj našeho programu.

Tým Programu sekundární prevence

Cesta na Prašivou

Cesta na Prašivou

Tak už tu máme zase srpnový adaptační program pro účastníky Programu sekundární prevence a nové zájemce. 🙂

Zveme děti a mládež ve věku 12-16 let (11ti-letí po individuálním zvážení pracovníků), které “zápasí” s problémovým a rizikovým chováním na Cestu na Prašivou, která se uskuteční dne 24. 8. 2022.

V případě zájmu o přihlášení do Sekundární prevence (což je podmínka pro účast na adaptačním programu) kontaktujte koordinátorku na tel. 774 789 844, která se zájemci a zákonnými zástupci ihned domluví individuální schůzku a vysvětlí detaily spolupráce. Ostatní informace o naší práci naleznete v sekci Program sekundární prevence.

Dny fajné rodiny – Poklad v Běláku

Dny fajné rodiny – Poklad v Běláku

Jménem Volnočasových klubů ve spolupráci s Programem sekundární prevence, Vás srdečně zveme dne 2.6.2022 od 15:00 do lesoparku Bělský les v Ostravě-Jih na Dny fajné rodiny. Můžete se těšit na stanoviště plná her, malování na obličej, tvarovaná zvířátka z balónků a dalších zábavných aktivit. Těšíme se na Vás tým Volnočasových klubů a Programu sekundární prevence.

Program sekundární prevence zve na Adaptační program 4/2022

Program sekundární prevence zve na Adaptační program 4/2022

Zveme zájemce a účastníky programu ve věku 10-18 let, kteří mají zájem se účastnit Jednodenního adaptační programu v rekreačním areálu Skalice, který se uskuteční dne 14. 4. 2022. V případě zájmu o zařazení do Sekundární prevence kontaktujte koordinátorku na tel. 774 789 844 nejpozději do 31. března 2022, která se zájemci a zákonnými zástupci ihned domluví individuální schůzku a přednese detaily zařazení. Ostatní informace jsou uvedeny v sekci Program sekundární prevence.

Na účastníky čeká den plný aktivit zaměřených např. na podporu vzájemné komunikace, spolupráce ve skupině, sebereflexe apod. Aktivity budou provozovány pomocí her, sportovních a výtvarných činností, společných rozhovorů, ale především kreativní a zábavnou formou přizpůsobenou dané skupině.

Pozor kapacity jsou omezené! Aktuálně preferujeme dívky ve věku 12-16 let.

Nabídka již 2. Adaptačního programu v tomto roce

Nabídka již 2. Adaptačního programu v tomto roce

Díky spokojenosti z prvního Adaptačního programu jsme se rozhodli tento rok uskutečnit dne 27. 10. 2021 ještě jeden takový to program plný aktivit, na který zveme další účastníky a zájemce ve věku 10-18 let. V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do programu kontaktujte koordinátorku na tel. 774 789 844 do 8. října 2021, která se zájemci domluví individuální schůzku a následně vybraní zájemci budou zařazeni do Programu sekundární prevence a zúčastní se tak Adaptačního programu. Další informace jsou uvedeny v sekci Program sekundární prevence.

Pozor kapacity jsou omezené!

Nabídka: Jednodenní adaptační program

Nabídka: Jednodenní adaptační program

Program sekundární prevence zve účastníky programu ve věku 10-18 let dne 24. 8. 2021 na jednodenní adaptační program v rekreačním areálu Skalice. V případě zájmu o zařazení do programu kontaktujte koordinátorku na tel. 774 789 844 do 13. srpna 2021, která se zájemci ihned domluví individuální schůzku. Další informace jsou uvedeny v sekci Program sekundární prevence.

Pozor kapacity jsou omezené!

SPOLUPRÁCE s organizací SocioFactor s.r.o.

SPOLUPRÁCE s organizací SocioFactor s.r.o.

Program sekundární prevence se nově zapojil do projektu výzkumné a vzdělávací organizace SocioFactor s.r.o. s názvem “Podpora preventivních programů v Ostravě”. V rámci naší spolupráce se jedná zejména o podporu v tzv. pilotování konceptu Programu sekundární prevence v terénu s návaznými subjekty. Užitečný přínos pro náš program má takto nastavená spolupráce při evaluaci a hodnocení realizovaných aktivit Programu sekundární prevence.

Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách organizace SocioFactor s.r.o.:

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a rozpočtu statutárního města Ostravy, s podporou městského obvodu Vítkovice.

logo ilustracni obrazek

V našem programu se zaměřujeme především na individuální práci v přirozeném prostředí dítěte, kde je neopomenutelnou součástí práce i s rodinou a spolupráce s blízkým okolím, která mají na situaci a jakýkoli její pokrok významný vliv. Zároveň neopomíjíme důležitost skupinové práce, ke které může postupná individuální práce vést, ale tak, abychom vytvářeli skupiny s nejvyšším možným potenciálem vzájemného pozitivního ovlivňování z pečlivě seskupených jedinců programu.

Metody práce programu

Snažíme se o vytvoření bezpečného a respektujícího prostředí, ve kterém bude moci mladistvý nahlédnout na dopady vlastního a obecného sociálně deviantního chování. Pomocí individuálních a skupinových setkání vč. spolupráce s rodinou v přirozeném prostředí motivujeme mladistvého účastníka ke změně postojů a vlastního jednání. Účastník se naučí pomocí nácviku, her, modelových situací, výtvarných činností a terapeutické práce získané kompetence aplikovat při řešení každodenních situací.

PROGRAM je určen dětem a dospívajícím zejména z Ostravy a okolí ve věku 10 až 18 let, kteří:

 • experimentují s návykovými látkami a jsou ohroženi trestnou činností
 • vykazují sociálně deviantní chování, odchylující se od sociálních, kulturních a morálních norem
 • žijí nebo se pohybují v rizikovém prostředí, které má vliv na jejich chování
 • dopouštějí se důsledkem rizikového chování např. záškoláctví, vandalství, agrese apod.
 • jsou ovlivněni psychiatrickými diagnózami
 • se stali pachatelem či obětí trestné činnosti

Cílem programu je dosáhnout pozitivního působení na účastníka, zprostředkovat mu náhled na jeho dosavadní jednání a vést jej ke snaze odstranit naučené negativní vzorce chování formou preventivních konzultací. Smyslem programu je účelně a v co nejširším měřítku zmírňovat dopady negativních jevů a předcházet tak škodám v oblasti psychického a fyzického zdraví ovlivněných dětí a mladistvých.

PROGRAM nabízí:

 • individuální podporu a práci s dětmi a dospívajícími
 • celodenní adaptační program
 • skupinová setkání účastníků
 • podporu a poradenství rodičům, osobám blízkým
 • podporu subjektům, které spolupracují s cílovou skupinou (kurátoři, metodici prevence, sociální pracovníci apod.)

Zajímá Vás více?

Podmínky a zásady spolupráce s dítětem/mladistvým:

 • Účast a přihlášení v programu je dobrovolná a bezplatná.
 • Délka spolupráce je individuální.
 • Podpora programem může být poskytována pouze dítěti/mladistvému nebo společně se zákonným zástupcem, sourozenci či jinými blízkými osobami dítěte.
 • Na místě a čase schůzek se lze s pracovníkem programu individuálně domluvit. Můžeme se setkávat v naší kanceláři nebo v přirozeném prostředí dítěte, tzn. doma, v okolí bydliště, na hřišti apod.
 • Nepřítomnost dítěte/mladistvého na setkání je potřeba dostatečně dopředu omlouvat.

Ukončení spolupráce s dítětem/mladistvým:

Ze strany mladého člověka (příp. zák. zástupce):

 • Účast v programu lze po domluvě s pracovníkem zrušit.
 • Spolupráce bude ukončena, jakmile se dosáhne stanovených cílů, které si mladý člověk na počátku (v průběhu) spolupráce za pomocí pracovníka či osoby blízké stanoví.

Ze strany programu:

 • Pokud po dobu 2 měsíců nebude dítě/mladistvý k zastižení.
 • 3x bude porušena dohoda (např. se dítě nedostaví bez předchozí omluvy na domluvené setkání).
 • Dítě/mladistvý bude odmítat se podílet na řešení svých potřeb či problémů.
 • Dítě/mladistvý se nebude aktivně podílet na setkáních.
 • Dítě/mladistvý bude fyzicky nebo vulgárně napadat pracovníky programu.

Během spolupráce využíváme různé techniky, kterými jsou např.:

 • rozhovory
 • hry
 • nácviky a zkoušení modelových situací
 • kreativní činnosti

Na technikách se lze během spolupráce individuálně domluvit s pracovníkem programu, příp. je lze přizpůsobit na míru dle potřeb dítěte/mladistvého a řešeného problému.

Rozhovory pracovníka s dítětem či mladistvým jsou přizpůsobeny jeho věku a vývoji.

Chlapec, 14 let

Do péče babičky jsem se dostal, když se máma kvůli alkoholu a nedostatečným financím o mě a bratra
nemohla starat. S babičkou si příliš nerozumíme. Nelíbí se jí, že se stýkám s mámou. Někdy se s mámou nebo kamarády zapomenu, a poté se s babičkou hádáme. Hodně po mě křičí a mně to mrzí.
S pracovnicí programu jsem mohl otevřeně a důvěrně hovořit o svých pocitech, cítil jsem se bezpečně. Pomohla mi nahlédnout na naší situaci z různých úhlů a vysvětlila mi některé právní věci týkající se mé péče u babičky. Cítil jsem podporu, když jsme uskutečnili společný rozhovor s babičkou a pracovnice rozhovor vedla. Nyní se s babičkou už tolik nehádáme a více spolu mluvíme.

Naše spolupráce započala oslovení programu blízkou osobou chlapce, která mu chtěla pomoci v pochopení složité situace, která se kolem něj děje. Chlapec po společné domluvě (nastavení spolupráce) pravidelně docházel do programu cca 6 měsíců a aktivně se účastnil na všech individuálních setkání. Během spolupráce jsme využívali různé techniky, které byly uzpůsobeny na míru chlapcových aktuálně řešených potřeb. Jednalo se zejména o rozhovor, hry a provedení tématy (př. soudně stanovená péče a její náležitosti, zdraví, empatii), které mu více umožnily pochopit danou situaci. Vzhledem k narušeným vztahům v rodině byla využita i technika koordinovaného rozhovoru, kdy s přípravou mladistvého a následnou podporou pracovníka programu bylo možné všem zainteresovaným rodinným příslušníkům dát prostor pro sebevyjádření a zároveň pochopení druhé strany, což následně vedlo k zlepšení vztahů a komunikaci v rodině a umožnilo chlapci lépe přijmout domácí pravidla, na kterých se s babičkou domluvili.


Další příběhy:

Dívka, 14 let

Mrzí mě, že se s mamkou pořád hádáme, ale nějak si nemohu pomoci. Od té doby, co se narodil můj mladší bratr se všechno pokazilo. Máma se snaží věnovat čas i mně, ale vždy si vybere dobu, když chci být o samotě. Jinak je neustále s bratrem. Po hádce vždy mám divné pocity a mám chuť si vzít život. Už jsem se o sebevraždu několikrát pokusila. Nechci žít, nemám důvod. Mám pár kamarádek mimo školu, ale ve škole nikoho. Nerozumí mi. Ve škole se necítím dobře.
S pracovnicí programu mohu hovořit o svých trápeních, o vztazích a zájmech, cítím se bezpečně. Mohu se kdykoli ozvat, když se trápím a pracovnice mě vyslechne. Společně hledáme způsob, jak můžu přijít na jiné myšlenky, tak abych se netrápila. S mámou se taktéž učíme zlepšit náš vztah.

Sourozenci, 13 a 14 let

Žijeme pouze s tátou. Táta se snaží o nás starat, vše máme zajištěné, a to od školních výletů až po zdraví a jídlo, ale i přesto je to s námi složité. Když nás napadne nějaká šílenost, tak ji musíme hned udělat. Proto taky má táta problémy na úřadě a u Policie. Jsme docela hyperaktivní a máme problém se soustředěním. Stává se, že neumíme odhadnout rizika našeho chování, a potom máme problém. Venku zkouším kouřit a vyhledávám nedopalky od cigaret nebo žebrám o nějakou tu korunu. Bratr se zase nechává jednoduše ovlivňovat svými kamarády, kteří mají taktéž problémy např. ve škole.
S pracovníkem programu je zábava. Hovoříme o aktuální situaci, o naších zájmech a potřebách. Setkání probíhají odděleně, ale někdy hrajeme společně hry. Pracovník hovoří i s tátou o našem chování. S jeho pomocí se snažíme přemýšlet nad riziky našeho nevhodného chování a o smysluplném trávení volného času.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 844 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Sirotčí 692/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Zázemí: Sirotčí 692/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Dostanete se k nám od zastávky Městský stadion autobusem čs. 45, 31, 61 nebo od zastávky Městský stadion či Most Čs. Armády tramvají čs. 3, 11. Po vstupu do vchodu se vydáte v přízemí doleva.

Čujkovova 1718/29, Ostrava - Zábřeh

Pro cestu můžete využít nejbližší autobusovou zastávku Náměstí SNP, případně tramvajového spojení ze zastávky Kotva, odkud se k nám vydáte pěšky po ulici Čujkovova. Zvonek – Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.