Náš program sekundární prevence se zaměřuje na děti a mladé lidi se znaky rizikového chování a na děti, které jsou tímto chováním svých vrstevníků ohroženy. Takové chování je v nesouladu se společenskými normami a navíc má značný dopad na tělesný, rozumový a citový vývoj dítěte.

Více informací

Novinky

Dny fajné rodiny – Poklad v Běláku

Dny fajné rodiny – Poklad v Běláku

Jménem Volnočasových klubů ve spolupráci s Programem sekundární prevence, Vás srdečně zveme dne 2.6.2022 od 15:00 do lesoparku Bělský les v Ostravě-Jih na Dny fajné rodiny. Můžete se těšit na stanoviště plná her, malování na obličej, tvarovaná zvířátka z balónků a dalších zábavných aktivit. Těšíme se na Vás tým Volnočasových klubů a Programu sekundární prevence.

Program sekundární prevence zve na Adaptační program 4/2022

Program sekundární prevence zve na Adaptační program 4/2022

Zveme zájemce a účastníky programu ve věku 10-18 let, kteří mají zájem se účastnit Jednodenního adaptační programu v rekreačním areálu Skalice, který se uskuteční dne 14. 4. 2022. V případě zájmu o zařazení do Sekundární prevence kontaktujte koordinátorku na tel. 774 789 844 nejpozději do 31. března 2022, která se zájemci a zákonnými zástupci ihned domluví individuální schůzku a přednese detaily zařazení. Ostatní informace jsou uvedeny v sekci Program sekundární prevence.

Na účastníky čeká den plný aktivit zaměřených např. na podporu vzájemné komunikace, spolupráce ve skupině, sebereflexe apod. Aktivity budou provozovány pomocí her, sportovních a výtvarných činností, společných rozhovorů, ale především kreativní a zábavnou formou přizpůsobenou dané skupině.

Pozor kapacity jsou omezené! Aktuálně preferujeme dívky ve věku 12-16 let.

Nabídka již 2. Adaptačního programu v tomto roce

Nabídka již 2. Adaptačního programu v tomto roce

Díky spokojenosti z prvního Adaptačního programu jsme se rozhodli tento rok uskutečnit dne 27. 10. 2021 ještě jeden takový to program plný aktivit, na který zveme další účastníky a zájemce ve věku 10-18 let. V případě zájmu o zařazení Vašeho dítěte do programu kontaktujte koordinátorku na tel. 774 789 844 do 8. října 2021, která se zájemci domluví individuální schůzku a následně vybraní zájemci budou zařazeni do Programu sekundární prevence a zúčastní se tak Adaptačního programu. Další informace jsou uvedeny v sekci Program sekundární prevence.

Pozor kapacity jsou omezené!

Nabídka: Jednodenní adaptační program

Nabídka: Jednodenní adaptační program

Program sekundární prevence zve účastníky programu ve věku 10-18 let dne 24. 8. 2021 na jednodenní adaptační program v rekreačním areálu Skalice. V případě zájmu o zařazení do programu kontaktujte koordinátorku na tel. 774 789 844 do 13. srpna 2021, která se zájemci ihned domluví individuální schůzku. Další informace jsou uvedeny v sekci Program sekundární prevence.

Pozor kapacity jsou omezené!

SPOLUPRÁCE s organizací SocioFactor s.r.o.

SPOLUPRÁCE s organizací SocioFactor s.r.o.

Program sekundární prevence se nově zapojil do projektu výzkumné a vzdělávací organizace SocioFactor s.r.o. s názvem “Podpora preventivních programů v Ostravě”. V rámci naší spolupráce se jedná zejména o podporu v tzv. pilotování konceptu Programu sekundární prevence v terénu s návaznými subjekty. Užitečný přínos pro náš program má takto nastavená spolupráce při evaluaci a hodnocení realizovaných aktivit Programu sekundární prevence.

Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách organizace SocioFactor s.r.o.:

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a z rozpočtu statutárního města Ostravy, s podporou městského obvodu Vítkovice.

Logo - Moravskoslezký kraj

V našem programu se zaměřujeme především na individuální práci v přirozeném prostředí dítěte, kde je neopomenutelnou součástí práce i s rodinou a spolupráce s blízkým okolím, která mají na situaci a jakýkoli její pokrok významný vliv. Zároveň neopomíjíme důležitost skupinové práce, ke které může postupná individuální práce vést, ale tak, abychom vytvářeli skupiny s nejvyšším možným potenciálem vzájemného pozitivního ovlivňování z pečlivě seskupených jedinců programu.

Metody práce programu

Snažíme se o vytvoření bezpečného a respektujícího prostředí, ve kterém bude moci mladistvý nahlédnout na dopady vlastního a obecného sociálně deviantního chování. Pomocí individuálních a skupinových setkání vč. spolupráce s rodinou v přirozeném prostředí motivujeme mladistvého účastníka ke změně postojů a vlastního jednání. Účastník se naučí pomocí nácviku, her, modelových situací, výtvarných činností a terapeutické práce získané kompetence aplikovat při řešení každodenních situací.

PROGRAM je určen dětem a dospívajícím zejména z Ostravy a okolí ve věku 10 až 18 let, kteří:

 • experimentují s návykovými látkami a jsou ohroženi trestnou činností
 • vykazují sociálně deviantní chování, odchylující se od sociálních, kulturních a morálních norem
 • žijí nebo se pohybují v rizikovém prostředí, které má vliv na jejich chování
 • dopouštějí se důsledkem rizikového chování např. záškoláctví, vandalství, agrese apod.
 • jsou ovlivněni psychiatrickými diagnózami
 • se stali pachatelem či obětí trestné činnosti

Cílem programu je dosáhnout pozitivního působení na účastníka, zprostředkovat mu náhled na jeho dosavadní jednání a vést jej ke snaze odstranit naučené negativní vzorce chování formou preventivních konzultací. Smyslem programu je účelně a v co nejširším měřítku zmírňovat dopady negativních jevů a předcházet tak škodám v oblasti psychického a fyzického zdraví ovlivněných dětí a mladistvých.

PROGRAM nabízí:

 • individuální podporu a práci s dětmi a dospívajícími
 • celodenní adaptační program
 • skupinová setkání účastníků
 • podporu a poradenství rodičům, osobám blízkým
 • podporu subjektům, které spolupracují s cílovou skupinou (kurátoři, metodici prevence, sociální pracovníci apod.)

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 844 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Sirotčí 692/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Zázemí: Sirotčí 692/45, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Dostanete se k nám od zastávky Městský stadion autobusem čs. 45, 31, 61 nebo od zastávky Městský stadion či Most Čs. Armády tramvají čs. 3, 11. Po vstupu do vchodu se vydáte v přízemí doleva.

Čujkovova 1718/29, Ostrava - Zábřeh

Pro cestu můžete využít nejbližší autobusovou zastávku Náměstí SNP, případně tramvajového spojení ze zastávky Kotva, odkud se k nám vydáte pěšky po ulici Čujkovova. Zvonek – Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.