Náš program sekundární prevence se zaměřuje na děti a mladé lidi se znaky rizikového chování a na děti, které jsou tímto chováním svých vrstevníků ohroženy. Takové chování je v nesouladu se společenskými normami a navíc má značný dopad na tělesný, rozumový a citový vývoj dítěte.

Více informací

Novinky

SPOLUPRÁCE s organizací SocioFactor s.r.o.

SPOLUPRÁCE s organizací SocioFactor s.r.o.

Program sekundární prevence se nově zapojil do projektu výzkumné a vzdělávací organizace SocioFactor s.r.o. s názvem “Podpora preventivních programů v Ostravě”. V rámci naší spolupráce se jedná zejména o podporu v tzv. pilotování konceptu Programu sekundární prevence v terénu s návaznými subjekty. Užitečný přínos pro náš program má takto nastavená spolupráce při evaluaci a hodnocení realizovaných aktivit Programu sekundární prevence.

Podrobnější informace jsou dostupné na webových stránkách organizace SocioFactor s.r.o.:

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Logo - Moravskoslezký kraj

a z rozpočtu statutárního města Ostravy

 

V našem programu se zaměřujeme především na individuální práci v přirozeném prostředí dítěte, kde je neopomenutelnou součástí práce i s rodinou a spolupráce s blízkým okolím, která mají na situaci a jakýkoli její pokrok významný vliv. Zároveň neopomíjíme důležitost skupinové práce, ke které může postupná individuální práce vést, ale tak, abychom vytvářeli skupiny s nejvyšším možným potenciálem vzájemného pozitivního ovlivňování z pečlivě seskupených jedinců programu.

Metody práce programu

Snažíme se o vytvoření bezpečného a respektujícího prostředí, ve kterém bude moci mladistvý nahlédnout na dopady vlastního a obecného sociálně deviantního chování. Pomocí individuálních a skupinových setkání vč. spolupráce s rodinou v přirozeném prostředí motivujeme mladistvého účastníka ke změně postojů a vlastního jednání. Účastník se naučí pomocí nácviku, her, modelových situací, výtvarných činností a terapeutické práce získané kompetence aplikovat při řešení každodenních situací.

PROGRAM je určen dětem a dospívajícím zejména z Ostravy a okolí ve věku 10 až 18 let, kteří:

 • experimentují s návykovými látkami a jsou ohroženi trestnou činností
 • vykazují sociálně deviantní chování, odchylující se od sociálních, kulturních a morálních norem
 • žijí nebo se pohybují v rizikovém prostředí, které má vliv na jejich chování
 • dopouštějí se důsledkem rizikového chování např. záškoláctví, vandalství, agrese apod.
 • jsou ovlivněni psychiatrickými diagnózami
 • se stali pachatelem či obětí trestné činnosti

Cílem programu je dosáhnout pozitivního působení na účastníka, zprostředkovat mu náhled na jeho dosavadní jednání a vést jej ke snaze odstranit naučené negativní vzorce chování formou preventivních konzultací. Smyslem programu je účelně a v co nejširším měřítku zmírňovat dopady negativních jevů a předcházet tak škodám v oblasti psychického a fyzického zdraví ovlivněných dětí a mladistvých.

PROGRAM nabízí:

 • individuální podporu a práci s dětmi a dospívajícími
 • celodenní adaptační program
 • skupinová setkání účastníků
 • podporu a poradenství rodičům, osobám blízkým
 • podporu subjektům, které spolupracují s cílovou skupinou (kurátoři, metodici prevence, sociální pracovníci apod.)

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 774 789 844 Volejte prosím v konzultačních hodinách.
icon-mail Čujkovova 1718/29, 700 30 Ostrava - Zábřeh Na dopis Vám odpovíme nejpozději do 10 pracovních dnů.

Zázemí: Čujkovova 1718/29, Ostrava - Zábřeh

Pro cestu, jak se k nám dostat, můžete využít nejbližší autobusovou zastávku Náměstí SNP, případně tramvajového spojení ze zastávky Kotva, odkud se k nám vydáte pěšky po ulici Čujkovova. Naše prostory se nacházejí v prvním patře budovy a zvonek naleznete na levé straně dveří – Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.

Nerudova 49 - odloučené pracoviště

Prostory na této adrese využíváme rovněž pro individuální, rodinná či skupinová setkání.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.