Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám s dětmi v obtížné sociální situaci, u kterých je ohrožen vývoj dětí nebo fungování rodiny.

Více informací

Novinky

Volné pracovní místo / Sociální pracovník v Novém Jičíně UKONČENO

Volné pracovní místo / Sociální pracovník v Novém Jičíně UKONČENO

Požadovaná profese: Sociální pracovník v Novém Jičíně

Místo výkonu: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Kostelní 6, 741 01  Nový Jičín

Požadujeme:

 • VŠ/VOŠ vzdělání v oborech, která jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální práce, speciální pedagogika, psychologie atd.)
 • Praxe v sociálních službách nutná!!!
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Znalost MS Office – pokročilý uživatel,
 • Osobní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • Organizační a koordinační schopnosti
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost,
 • Řidičské oprávnění sk. B

Nabízíme:

 • 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou, poté prodloužení
 • Možnost osobního růstu a rozvoje,
 • Zázemí firmy s dlouholetou historii,
 • Nástupní mzda: od 22.000,- dle zkušeností

Předpokládaný nástup: 1.11.2019

Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenky, sick day, odměny

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 15.10.2019 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – sociální pracovník SAS“

Volné pracovní místo – Sociální pracovník – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi UKONČENO

Volné pracovní místo – Sociální pracovník – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi UKONČENO

Požadovaná profese: Sociální pracovník – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Místo výkonu: Bohumínská 50, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava 

Požadujeme:

 • VŠ/VOŠ vzdělání v oborech, která jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální práce, speciální pedagogika, psychologie atd.)
 • Praxe v sociálních službách nutná!!!
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Znalost MS Office – pokročilý uživatel,
 • Osobní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • Organizační a koordinační schopnosti
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost,
 • Řidičské oprávnění sk. B

Nabízíme:

 • 2 pracovní místa – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou, poté prodloužení
 • Možnost osobního růstu a rozvoje,
 • Zázemí firmy s dlouholetou historii,
 • Nástupní mzda: od 22.000,- dle zkušeností (až 25.000,-)

Předpokládaný nástup: IHNED

Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenky, sick day, možnost home office

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 31.8.2019 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz;

do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – Sociální pracovník SAS“

Volné pracovní místo – Sociální pracovník – SAS – UKONČENO

Volné pracovní místo – Sociální pracovník – SAS – UKONČENO

Požadovaná profese: Sociální pracovník – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Místo výkonu: Bohumínská 452/50, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava

Požadujeme:

 • VŠ/VOŠ vzdělání v oborech, která jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální práce, speciální pedagogika, psychologie atd.)
 • Praxe v sociálních službách vítána,
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Znalost MS Office – pokročilý uživatel,
 • Osobní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • Organizační a koordinační schopnosti
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost,
 • Řidičské oprávnění sk. B

Nabízíme:

 • 2 pracovní místa – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou, poté prodloužení
 • Možnost osobního růstu a rozvoje,
 • Zázemí firmy s dlouholetou historii,
 • Nástupní mzda: od 20.000,- dle zkušeností (až 25.000,-)

Předpokládaný nástup: IHNED

 Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenky, sick day, možnost home office

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 31.1.2019 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předměnu e-mailu uveďte „VŘ – Sociální pracovník SAS“

Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje

z rozpočtu Statutárního města Ostrava

Služba je poskytována již na několika pobočkách:

Pobočka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ostrava - Jih, projekt "Sociálně aktivizační služby", je spolufinancována dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava- Jih, na základě usnesení zastupitelstva číslo 0017/ZMOb-JIH/1822/2 ze dne 13.12.2018.

           

Pobočka Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hlučín, projekt  "Sociálně aktivizační služby pro rodiny na Hlučínsku", číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007562 je financován Evropským sociálním fondem - Operační program Zaměstnanost.

 

POSLÁNÍM Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Centra sociálních služeb Ostrava je nabízet rodinám  podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a ulehčit jim cestu k sociálnímu začlenění.

SLUŽBA JE URČENA PRO:

 • rodiny s nezletilými dětmi,
 • muže, kteří sami vychovávají nezletilé děti,
 • ženy, které samy vychovávají nezletilé děti,

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a chtějí svou situaci změnit.

(Nepříznivou sociální situací se rozumí například: rodič nemá zdroj obživy, nemá kde bydlet nebo úroveň bydlení je nevyhovující, je zadlužen, neumí hospodařit s penězi, apod. Touto situací je ohrožena funkčnost rodiny nebo je ohroženo dítě ve svém vývoji.

Služba není poskytnuta:

 • osobě, která nepatří do cílové skupiny
 • žádá-li osoba o službu, kterou zařízení neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá-li zařízení dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • žádá-li o službu osoba, které poskytovatel vypověděl v době kratší  než 2 měsíce před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je sociální začlenění rodiny, konkrétně v těchto oblastech:

 • rodina má běžný přístup k lékařské péči, úřadům a školám (členové rodiny jsou registrováni u vybraného lékaře, kterého v případě potřeby navštěvují, mají kartičku pojištěnce, mají potřebné doklady)
 • rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech a s tím související odpovědnosti v oblasti lidských, občanských, sociálních práv, trestní odpovědnosti
 • rodina bydlí podle svých možností a potřeb
 • rodina má příjem z placeného zaměstnání (v pracovně-právním vztahu)
 • rodina má možnost řádně pečovat o své děti
 • rodina má základní vědomí o svých právech a povinnostech v oblasti dluhové problematiky

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ ČINNOSTI:

 • podpora rodiny při řádné péči o děti (podpora rodičovských kompetencí), zajištění chodu domácnosti, spoření rodiny, zprostředkování výchovného poradce / psychologa apod.
 • pomoc rodině se zajištěním lékařské péče, podpora a nácvik dovedností v jednání na úřadech, školách
 • poskytování informací o právech a povinnostech v oblasti lidských, občanských, sociálních práv a trestní odpovědnosti
 • poskytování informací a podpory v získání a udržení vyhovujícího bydlení
 • podpora v získání dovedností hledat, nalézt a udržet si zaměstnání.
 • poskytování informací v oblasti dluhové problematiky, podpora při hospodaření s penězi a při vyjednávání s věřiteli
 • základní sociální poradenství a zprostředkování jiné odborné pomoci.

Průběh poskytování služby je plánován společně s uživatelem na základě jeho potřeb. Uživatel služby je podporován ve využívání dalších služeb, které mu mohou pomoci v efektivním řešení nepříznivé situace. Po celou dobu spolupráce je uživatel pracovníky podporován v samostatném rozhodování tak, aby se v co nejkratší době úspěšně zapojil do běžného způsobu života.

PRINCIPY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Respekt - pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí respektují.
 • Individuální přístup - způsob poskytování služby je založen na jedinečných potřebách každého uživatele.
 • Podpora uživatelů k vlastní aktivitě - pracovníci podporují uživatele tak, aby byl schopen samostatně a vlastními silami měnit svou nepříznivou sociální situaci.
 • Slušné chování - služba je založena na pravidlech společenského chování, které podporuje začleňování uživatelů do společnosti.
 • Nezávislost - činnosti pracovníků směřují k tomu, aby uživatelé přestali být závislí na sociální síti.

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

V Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi mají uživatelé možnost podat podnět (návrh na změnu), připomínku (drobná kritika) nebo stížnost na způsob poskytování služby. Tyto podněty či stížnosti bereme vážně a jsou pro nás důkazem důvěry. Stěžovat si mohou jak uživatelé služby, tak i jejich známí   či příbuzní, pokud mají pocit, že jsou porušována práva uživatelů služby nebo jim služba není poskytována tak, jak by měla.

Stěžovatel má možnost vyjádřit se jmenovitě nebo anonymně.

Ke stížnosti se vyjádří vedoucí služby do 28 dnů od podání stížnosti, buď osobně přímo stěžovateli nebo odpověď vyvěsí na nástěnce, pokud je stěžovatel anonymní. Podněty, stížnosti nebo připomínky může uživatel vhazovat do určené schránky nebo sdělit osobně pracovníkům služby.

NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI A CITLIVÝMI ÚDAJI

Záleží nám na bezpečí, proto veškeré osobní a citlivé údaje, které poskytují uživatelé pracovníkům, jsou chráněny proti zneužití. Pracovníci postupují podle zákona o ochraně osobních údajů a zároveň se řídí vnitřními metodickými pravidly o ochraně a práci s osobními údaji.

 

Zajímá Vás více?

JAK ŽÁDAT O NAŠÍ SLUŽBU?

Pokud chcete žádat o poskytnutí Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktujte naše sociální pracovníky služby a dohodněte si osobní schůzku.

Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 7:00 do 12:00:

 • telefonicky na čísle 599 455 181, 736 609 529
 • osobně na adrese Nerudova 686/49, Ostrava – Vítkovice

Na osobní schůzce se lze individuálně domluvit v pracovní dny od 6:00 do 18:00 (na jedné z poboček nebo v terénu).

Osobní schůzka:

 • proběhne v dohodnutém čase v kanceláři na adrese vybrané pobočky nebo na společně dohodnutém místě.
 • na schůzku s vámi může přijít člen rodiny, pracovník jiné organizace a další osoby.

Průběh schůzky:

 • na osobní schůzce vám sdělíme, co vám můžeme nabídnout a za jakých podmínek,
 • budeme se domlouvat na tom, v čem potřebujete pomoc nebo podporu,
 • na závěr schůzky se domluvíte se sociálními pracovníky na dalším postupu nebo setkání.

Pokud budete jako zájemce o službu pod vlivem alkoholu nebo drog nebo budete slovně či jinak agresivní vůči pracovníkům nebo jiným osobám, nebude s vámi v danou chvíli o poskytnutí služby jednáno.

Kritéria pro poskytnutí služby:

 • patříte do cílové skupiny,
 • žádáte některou z námi nabízených činností služby.

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 595 054 006, 736 609 529 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pobočka Ostrava, Ostrava - Vítkovice

 • ADRESA: Nerudova 686/49,  Ostrava – Vítkovice, 703 00
 • Nejlépe se k nám dostanete tramvají č. 1, zastávka Důl Jeremenko a následně pěšky přes Rudnou, kolem čerpací stanice MOL, za níž nás najdete. Vchod je označen logem organizace a názvem služby – po zazvonění vyčkejte příchodu pracovníka.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pobočka Ostrava - Jih

ADRESA: Čujkovova 1718/29, 700 30 Ostrava – Zábřeh Nejlépe se k nám dostanete od Náměstí SNP.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.