Sociální služba Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života.

Více informací

Novinky

Volné pracovní místo / SP v Domě na půl cesty UKONČENO

Volné pracovní místo / SP v Domě na půl cesty UKONČENO

Požadovaná profese: Sociální pracovník/pracovnice v Domě na půl cesty

Místo výkonu: Dům na půl cesty, Bozděchova 1792/10, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oborech, která jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální práce, speciální pedagogika, psychologie atd.)
 • Praxe v sociálních službách nutná!!!
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • Znalost MS Office – pokročilý uživatel,
 • Osobní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • Organizační a koordinační schopnosti
 • Schopnost práce v týmu
 • Trestní bezúhonnost,
 • Řidičské oprávnění sk. B

Nabízíme:

 • 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou, poté prodloužení
 • Možnost osobního růstu a rozvoje,
 • Zázemí firmy s dlouholetou historii,
 • Nástupní mzda: od 23.000,-  až 25.000,- dle zkušeností

Předpokládaný nástup: 1.11.2019

Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenky, sick day, odměny

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 25.10.2019 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – sociální pracovník DPC“

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách – DPC UKONČENO

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách – DPC UKONČENO

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách

Místo výkonu: Dům na půl cesty, Bozděchova 1792/10, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 

Požadujeme:

 • vzdělání SOU/SŠ
 • rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách  (nebo dovzdělání se do 18 měsíců)
 • praxe v sociálních službách vítána,
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • znalost MS Office – výhodou
 • osobnostní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • schopnost práce v týmu,
 • trestní bezúhonnost,
 • ochota dále se vzdělávat a rozvíjet.

Nabízíme:

 • 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou 1 rok, poté prodloužení, jedná se o pobytové zařízení v CSSO
 • zázemí firmy s dlouholetou historií,
 • nástupní mzda: od 15 000,-  (až 16.500,-) + příplatek za nepřetržitý provoz a příplatky za SO a NE.

Předpokládaný nástup: září 2019

Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenky, sick day, odměny

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 31.8.2019 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte: „VŘ – pracovník v sociálních službách“

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách ADM, ADMD, DPC – UKONČENO

Volné pracovní místo – Pracovník v sociálních službách ADM, ADMD, DPC – UKONČENO

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách/Azylový dům pro muže, Azylový dům pro matky s dětmi, Dům na půl cesty

Místo výkonu: Ostrava, Moravská Ostrava, Přívoz

Požadujeme:

 • vzdělání SOU/SŠ
 • rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách (možnost do 18 měsíců dovzdělání)
 • praxe v sociálních službách vítána,
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • znalost MS Office – výhodou
 • osobnostní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,
 • schopnost práce v týmu,
 • trestní bezúhonnost,
 • ochota dále se vzdělávat a rozvíjet.

Nabízíme:

 • 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou pro pobytové zařízení v CSSO, ADM, ADMD, DPC
 • zázemí firmy s dlouholetou historií,
 • nástupní mzda: od 14 500,- – 15.500,- + příplatek za nepřetržitý provoz, příplatky za SO, NE a svátky
 • Předpokládaný nástup: ihned

Zaměstnanecké výhody: stravenky

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 30.10.2018 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte „VŘ – pracovník v sociálních službách“

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek dne 5. října 2017 pořádáme Den otevřených dveří u nás v našem Domě na půl cesty. Den otevřených dveří se uskuteční v čase od 7:00 do 16:00. Rádi bychom Vás na něj srdečně pozvali a příbližili Vám sociální službu Dům na půl cesty.

Inspekce poskytování sociálních služeb

Inspekce poskytování sociálních služeb

Rádi bychom Vás informovali, že v sociální službě Dům na půl cesty proběhla inspekce poskytování sociálních služeb ve dnech 17.10.2017 až 19.10.2017.
Sociální služba Dům na půl cesty dosáhla nejvyššího možného bodového hodnocení, a to tři bodů ve všech hodnocených kritériích. Inspekce ve službě nenašla žádné nedostatky a ani jsme neobdrželi žádné návrhy na opravné opatření.
Zobrazit všechny novinky

Podrobnosti služby

Služba je financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

 

 

Poslání Domu na půl cesty:

Sociální služba Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým ubytování na přechodnou dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Dům na půl cesty usiluje o rozvíjení schopností a dovedností uživatelů a pomáhá k jejich sociálnímu začleňování.

Služba poskytuje:

 • dočasné ubytování a užívání vybavení a zařízení Domu na půl cesty
 • poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • podporu nebo doprovod při jednáních s úřady, institucemi, zaměstnavatelem, školou, zprostředkování jiné odborné pomoci atd.
 • podporu při zvládání hospodaření s penězi, podporu v péči o domácnost (vaření, nákupy, praní, žehlení, úklid)
 • podporu v hledání zaměstnání
 • podporu v dokončení vzdělání a zvyšování profesní kvalifikace

Okruh osob, kterým je služba určena:

Dům na půl cesty poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let:

 • po ukončení ústavní, ochranné výchovy (dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav),
 • po ukončení náhradní rodinné péče (pěstounská rodina),
 • ze sociálně znevýhodněného prostředí (bez možnosti pobytu v rodině pro její nevhodné, ohrožující prostředí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.),
 • po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Dům na půl cesty poskytuje své služby zájemcům z celé ČR. Přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích. V případě volné kapacity je možno službu poskytnout bezdětným partnerům.

Služba není určena osobám:

 • které nejsou schopny překonat architektonické bariéry ani s technickými pomůckami (Dům na půl cesty není bezbariérové zařízení),
 • které v posledních 6 měsících využívaly služby našeho Domu na půl cesty, a byla s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní peče ve zdravotnickém zařízení, nebo jejichž chování by z důvodu dušení poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo osobám, které jsou akutně infekčně nemocní.

Cíle služby:

Dům na půl cesty si stanovil následující cíle služby:

 1. zvýšit schopnosti uživatele v samostatném rozhodování o svých zájmech a potřebách
 2. zvýšit schopnosti uživatele samostatně hospodařit s penězi
 3. zvýšit schopnosti uživatele samostatné péče o domácnost
 4. podpořit uživatele v úspěšném dokončení studia
 5. zvýšit schopnosti uživatele začlenit se na trh práce a udržet si zaměstnání
 6. zvýšit schopnosti uživatele získat následného bydlení

Zásady poskytované služby:

 • podpora dospělého chování a zodpovědnosti
 • respekt - pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby, a jejich rozhodnutí či názor respektují
 • individuální přístup – pracovníci respektují každého uživatele s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi
 • komplexní přístup – pracovníci na situaci uživatele pohlíží v širších souvislostech, neřeší pouze její jednotlivé aspekty, záležitosti klientů se řeší komplexně z hlediska sociální sítě a systému uživatele
 • samostatnost – veškerá činnost zařízení směřuje k postupnému odpoutávání uživatele od závislosti na službě
 • rovnost – všichni uživatelé mají stejný přístup ke službám a ve službě nají také stejná práva a povinnosti

Provozní doba, kapacita a poplatek za služby Dům na půl cesty:

 • Služba je poskytována nepřetržitě.
 • Kapacita zařízení je 21 uživatelů ve 14 pokojích. V zařízení je 8 jednolůžkových, 5 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj.
 • Poplatek za poskytování sociální služby činní 120Kč/den. Při začátku poskytování služby platíte jednorázovou zálohu na škody spojené s užíváním pokoje a společných prostor Domu na půl cesty ve výši 4.600 Kč (záloha je vratná po skončení poskytování služby za předpokladu, že nedojde k poškození majetku). Záloha může být snížena či zcela odpuštěna při nástupu na základě individuálního posouzení.

Délka pobytu v domě na půl cesty:

Sociální služba Dům na půl cesty je poskytována na základě oboustranné smlouvy na dobu zpravidla nepřesahující 1 rok. V případě studentů lze smlouvu prodlužovat do doby ukončení studia. V ostatních případech je prodlužování smlouvy individuálně domlouváno.

Provoz zařízení je spolufinancován v rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální prevence“, který je realizován Moravskoslezským krajem a financován Evropským sociálních fondem a státním rozpočtem ČR.

Zajímá Vás více?

Pro koho tady jsme:

Dům na půl cesty (dále jen DPC) poskytuje podporu mladým dospělým od 18 do 26 let:

 • kteří opouštějí dětský domov, výchovný ústav, diagnostický ústav nebo svou pěstounskou rodinu,
 • kteří nemají vhodné rodinné zázemí – např. vztahové problémy, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.),
 • kteří byli propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Přijímáme zájemce z celé ČR, přednost však mají zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích.

Nejsme tady pro osoby:

 • které nejsou schopny překonat architektonické bariéry ani s technickými pomůckami (Dům na půl cesty není bezbariérové zařízení),
 • které v posledních 6 měsících využívaly služby našeho Domu na půl cesty, a byla s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo osobám, které jsou akutně infekčně nemocné.

Jak to vše probíhá:

 • Jak se s námi spojit: Pokud máte zájem o naši službu, kontaktujte sociální pracovníky osobně (Bozděchova 1792/10, Moravská Ostrava a Přívoz), e-mailem (dpc@css-ostrava.cz) nebo telefonicky (tel. 599 455 182, 605 893 131).
 • Kde a kdy jednání proběhne: Se sociálními pracovníky si domluvíte osobní schůzku, která proběhne v dohodnutý den a čas v kanceláři sociálních pracovníků v DPC. Na schůzku si nemusíte brát žádné potvrzení či jiné dokumenty, postačí vám pouze občanský průkaz.
 • Kdo s vámi bude jednat a o čem: Na jednání bude přítomen sociální pracovník, se kterým budete hovořit o Vašich potřebách, osobních cílech a způsobech podpory, které Vám můžeme nabídnout. Také se dozvíte, jak služba probíhá, jaká budou Vaše práva a povinnosti, pokud se stanete uživatelem služby. Před koncem jednání Vám sociální pracovník ukáže pokoj a společné prostory DPC. O obsahu rozhovoru s Vámi uděláme krátký zápis.
 • V závěru setkání se dohodnete s pracovníky na dalším postupu.

Jednání se zájemcem se neuskuteční, pokud je zájemcem viditelně pod vlivem alkoholu, drog, nebo je slovně či jinak agresivní vůči zaměstnancům a uživatelům DPC.

Jak žádat o poskytnutí služby Dům na půl cesty

Žádost o lékařskou prohlídku

Více informací o poskytování sociální služby Dům na půl cesty naleznete na těchto odkazech:

Pravidla služby v Domě na půl cesty

Průběh služby v Domě na půl Cesty

Pravidla bydlení v Domě na půl cesty

 • Uživatelé Domu na půl cesty se zúčastnili fotbalových turnajů Samaritán Open Ostrava 2017 dne 6. září 2017, kde byli součástí fotbalového týmu Centra sociálních služeb Ostrava. Děkujeme pořadatelům za možnost účasti na tomto turnaji a děkujeme taky všem uživatelům, kteří se aktivně zúčastnili turnaje, ať už v roli hráčů či v roli diváků.
 • Navázali jsme úzkou spolupráci s Rodinnou poradnou, která pro naše uživatele poskytuje psychoterapeutické služby podle jejich potřeb.
 • V Trojhalí Karolína proběhl tradiční futsalový turnaj, kterého se účastnil i náš tým CSS. Letošního 2. ročníku Homeless cupu se zúčastnilo celkem 10 týmů, včetně našeho týmu Centra sociálních služeb Ostrava, kde většina hráčů byla z našeho Domu na půl cesty. Ten se v nabité konkurenci určitě neztratil a po napínavém průběhu vybojoval 3. místo. Patronem celé akce byl bývalý fotbalový reprezentant Václav Svěrkoš, který se s naším týmem na památku vyfotil. Celý turnaj jsme si užili a již se těšíme na příští ročník.
 • V sociální službě Dům na půl cesty došlo k navýšení její kapacity o 1 místo. Nově může využívat sociální službu Dům na půl cesty najednou 21 uživatelů.
 • Uživatelé Domu na půl cesty se začali aktivně účastnit fotbalových turnajů (Homeless Cup, Samaritán Open Ostrava, aj.), kde jsou součástí fotbalového týmu Centra sociální služeb Ostrava složeného z pracovníků a uživatelů.

Homeless cup 2016 – 3. místo I.

Homeless cup 2016 – 3. místo II.

Homeless cup 2016 – 3.místo III.

 

Založili jsme facebookové stránky Dům na půl cesty v Ostravě. Na stránkách můžete najít zajímavé nabídky zaměstnání. Odkaz viz. níže:

https://www.facebook.com/dpcostrava 

Chcete se na cokoliv zeptat?

icon-phone 595 054 005 Volejte prosím v konzultačních hodinách.

Dům na půl cesty Ostrava

Bozděchova 1792/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava Tel.: 605 893 131 nebo 595 054 005

Dům na půl cesty je umístěn téměř v centru Ostravy vedle známého Domu kultury města Ostrava. Jedná se o nově zrekonstruovanou 4. patrovou budovu. Nejlépe se k nám dostanete tramvajemi číslo 4, 8, 11, 12, 18 zastávka „Krajský úřad“.

Dům na půl cesty Frýdek - Místek

Antonínovo náměstí 92, Místek, 738 01 Frýdek – Místek Tel.: 774 789 830

Kancelář služby se nachází v budově naproti tržiště, ve 2. patře, vlevo od výtahu.

Sociální služba je pak poskytována v samostatných bytech.

Pracovníci střediska

Děkujeme našim partnerům za podporu.