Naším posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací.

V čem pomáháme?
Chci přispět S čím nám můžete pomoci

Vyberte oblast, s kterou Vám můžeme pomoci

va Volnočasové kluby v lokalitách Více o službě → psp Program sekundární prevence Více o službě → KCD Krizové centrum pro děti a rodinu Více o službě → dp Dluhové poradenství Více o službě → sa Sociální akademie Více o službě → sas Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Více o službě → dmd Azylový dům pro matky s dětmi Více o službě → adm Azylový dům pro muže Více o službě → dpc Dům na půl cesty Více o službě → ps Pečovatelská služba Více o službě → rp Rodinná poradna Více o službě → nrp Náhradní rodinná péče Více o službě → p Projekty Více o službě →

Novinky

Rozšiřujeme tým střediska Náhradní rodinné péče

Rozšiřujeme tým střediska Náhradní rodinné péče

Neváhej a staň se našim kolegou, kolegyní. Více info v letáku.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO – Pracovník v sociálních službách

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO – Pracovník v sociálních službách

Požadovaná profese: Pracovník v sociálních službách

Místo výkonu: Dům na půl cestyBozděchova 1792/10, 702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

 

Požadujeme:

– vzdělání SOU/SŠ

– rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách  (nebo dovzdělání se do 18 měsíců)

– praxe v sociálních službách vítána,

– znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

– znalost MS Office – výhodou

– osobnostní vlastnosti – samostatnost, flexibilita, psychická odolnost,

– schopnost práce v týmu,

– trestní bezúhonnost,

– ochota dále se vzdělávat a rozvíjet.

 

Nabízíme:

– 1 pracovní místo – úvazek 1,0, pracovní smlouva na dobu určitou 1 rok, poté prodloužení, jedná se o pobytové zařízení v CSSO

– zázemí firmy s dlouholetou historií,

– nástupní mzda: od 15 000,-  (až 16.500,-) + příplatek za nepřetržitý provoz a příplatky za SO a NE.

 

Předpokládaný nástupIHNED

 

Zaměstnanecké výhody: 25 dní dovolené, stravenky, sick day, odměny

Způsob prvního kontaktu: e-mailem do 31.1.2020 s životopisem a průvodním dopisem – mflaksova@css-ostrava.cz; do předmětu e-mailu uveďte

„VŘ – pracovník v sociálních službách DPC“.

Zobrazit všechny novinky

Kdo jsme

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., má dlouholetou historii. Vzniklo transformací organizace města Ostrava. Jeho hlavním posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací a na to navázat hledání dalších systémů podpory těmto lidem.

Nabízíme sociální a psychologické poradenství, přechodné ubytování, základní informační servis a další činnosti podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci těchto zařízení:

Zároveň jsme doprovázející organizací pěstounů a poručníků na základě novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí: Náhradní rodinná péče.

Navíc poskytujeme doplňkové činnosti vzdělávání vedoucích pracovníků, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a pěstounů (dle novely zákona o SPOD), nově např. pedagogů i veřejnosti jako takové, vše v rámci: Sociální akademie – vzdělávací středisko.

Spolupracovali jsme se stavebním sociálním podnikem, který se zabýval drobnými stavebními a řemeslnými pracemi či nekvalifikovanými manuálními činnostmi se zaměstnáváním znevýhodněných osob na trhu práce: KASEA CZ, s.r.o.

Jsme správci osobních údajů, držiteli povolení ke zprostředkování zaměstnání, registrace sociálních služeb a pověření k výkonu sociálně – právní ochrany dětí.

Jsme partnery Kampaně Dejme dětem rodinu (www.dejmedetemrodinu.cz  ), byli jsme partnery programu Sociální inkluze Ostrava (www.ostrava.cz  ), nyní spolupracujeme v rámci města Ostrava s Agenturou pro sociální začleňování.

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb, SINEC - klastru sociálních inovací a podniků, Paktu zaměstnanosti Moravskoslezského kraje, Sdružení azylových domů.

Naše služby a činnosti jsou financovány prostřednictvím:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Ministerstva práce a sociálních věcí - rodina
 • Ministerstva vnitra
 • Moravskoslezského kraje
 • Statutárního města Ostrava
 • Moravské Ostravy a Přívozu
 • Obcí, v nichž poskytujeme sociální služby
 • Evropských sociálních fondů
 • Nadace OKD, Regiogranty2012, NROS, Pomozte dětem a dalšími...

Podpořili nás např.:

Pekařství Illík, s.r.o.; ArcelorMittal Ostrava a.s; DROZD a spol; AHOL, Ostrava; Elvac a.s.; 3A Design; UNICAR, spol. s r.o.

Zajímá Vás více?

Kariéra ve společnosti:

V naší organizaci pracují zaměstnanci v těchto profesích:

 • Manažer
 • Ekonom
 • Psycholog
 • Pedagog
 • Terapeut
 • Sociální pracovník
 • Pracovník v sociálních službách
 • Administrativní pracovník
 • Účetní

Pokud hledáme kolegu nebo kolegyni do některého z našich týmů, vyhlašujeme zpravidla výběrové řízení formou inzerce. Nabídku zveřejňujeme zejména na stránkách:

(Dovolujeme si upozornit na to, že některé námi neoslovené internetové portály zveřejňují naše pracovní nabídky bez našeho vědomí a nedbají na jejich aktuálnost. Doporučujeme tedy sledovat v této inzerci datum pro zasílání přihlášek a akceptovat je.)

Aktuální nabídka volných pracovních míst
Bližší informace – viz „Novinky”.

Praxe a odborné stáže pro studenty a kolegy, případně i dobrovolníky
Pokud máte zájem seznámit se se společností a námi poskytovanými činnostmi formou praxe nebo stáže, neváhejte nás kontaktovat. Bližší informace získáte u pověřeného pracovníka na kontaktech: mflaksova@css-ostrava.cz, 599 455 117.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Centrum sociálních služeb Ostrava strategicky plánuje. V pravidelných intervalech se schází strategický tým složený z 15 zaměstnanců společnosti.

Společnost tak reaguje na potřebu změn = cestu ke kvalitě, jasným cílům a dlouhodobé i krátkodobé strategii.

Centrum sociálních služeb Ostrava pohledem MICROSOFTU

Spot

KAMPAŇ

Centrum sociálních služeb Ostrava je partnerem kampaně Moravskoslezského kraje pro náhradní rodinnou péči nazvanou Dejme dětem rodinu. V rámci projektu Moravskoslezského kraje pro podporu této kampaně vytvořilo Centrum v roce 2012 ve spolupráci s partnery kampaně a pěstounskými rodinami televizní spot pro podporu kampaně ve smyslu upřednostňování náhradní rodinné péče před péčí ústávní.

TV spot kampaně:

Poděkování patří rovněž režisérce a scénáristce Markétě Nešlehové a jejímu týmu – profesiální tvůrci.

NAPSALI O NÁS v rámci konference Dejme dětem rodinu…

http://www.cepp.cz/podekovani-za-ucast-na-konferenci-dejme-detem-rodinu-2015/  

VEŘEJNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ORGANIZACI

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČ 28659392, se sídlem na ulici Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, se zavazuje, společně se svými spolupracujícími subjekty, k dodržování nařízení GDPR, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 7. dubna 2016 a dále k dodržování zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (také označovanému jako „adaptační zákon k GDPR“). Hlásí se ke Kodexu chování Ministerstva práce a sociálních věcí, tzv. doporučenému postupu č. 02/2018 a ke svému internímu předpisu „Pravidla zpracování osobních údajů v organizaci“.

V rámci nařízení GDPR se používají specifické pojmy a jazyk, kterými se vysvětlují jeho základní zásady a procesy. Nejvýznamnějšími z nich jsou:

Osobní údaje – informace, vedoucí k označení fyzické osoby na základě určitého identifikátoru (značky), např. jméno, příjmení, datum narození, ad.

Zvláštní kategorie osobních údajů – os. údaje, které je možné charakterizovat jako velmi citlivé informace o člověku s vysokým rizikem poškození osoby v případě jejich úniku, např. biometrické a genetické údaje, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci, ad.

Subjekt údajů – vždy fyzická osoba, které se zpracovávané osobní údaje týkají.

Zpracování osobních údajů – systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji subjektu za určitým účelem např. shromažďování, uchovávání a předávání.

Správce – osoba, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – každá osoba, zpracovávající osobní údaje pro správce.

Třetí strana (také příjemce) – osoba, které jsou předávány osobní údaje subjektů a která je oprávněna tyto údaje zpracovávat.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., je správcem osobních údajů, jeho statutárním zástupcem je ředitel organizace. Kontaktní osoby pro subjekty údajů představují všichni pracovníci organizace s nastavenou organizační strukturou. Vyřizování žádostí o uplatnění práv spadá do působnosti manažera rozvoje. Zpracovatelé osobních údajů jsou všichni pracovníci organizace, spolupracující subjekty a vybraní dodavatelé služeb organizace – dodavatel spojů, webových stránek, externího účetnictví, aj.

Kontaktní údaje správce jsou:

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., zastoupena ředitelem Ing. Jiřím Drastíkem,

Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, tel. 599 455 121, email: css@css-ostrava.

Odpovědná osoba:

Mgr. Veronika Dlouhá, manažer rozvoje, tel. 599 455 114, email: vdlouha@css-ostrava.

Zpracování osobních údajů se v organizaci opírá o základní zásady zpracování, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelem, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost. Tyto zásady slouží jako hlavní vodítka pro procesy shromažďování, zpracovávání, uchovávání, třídění a předávání osobních údajů a zároveň jako hlavní kontrolní mechanismy souladu organizace s GDPR.

Základní práva subjektů osobních údajů, které se organizace zavazuje dodržovat, jsou:

 • Právo subjektu údajů na přístup ke svým osobním údajům.
 • Právo subjektu údajů na opravu svých osobních údajů.
 • Právo subjektu údajů na výmaz svých osobních údajů („právo být zapomenut“).
 • Právo subjektu údajů na omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo subjektů údajů na přenositelnost svých osobních údajů na jiného správce.
 • Právo subjektu údajů vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Právo subjektu údajů nebýt předmětem automatizovaného a obdobného rozhodování, které se ho významně dotýká nebo na něj má právní účinky.

Tato veřejná informace je určena 3 hlavním oblastem subjektů osobních údajů, kterými jsou:

1. zájemci o služby, uživatelé služeb a klienti návazných činností (i vzdělávání),

2. zaměstnanci/ pracovníci organizace,

3. další spolupracující subjekty, tj. stážisté/praktikanti, dobrovolníci, dodavatelé, sponzoři a široká veřejnost.

Upozornění:

Správce může z právního titulu oprávněného zájmu bez nutnosti souhlasu pořizovat fotografické, vizuální a audio záznamy pro potřeby své prezentace na webových stránkách a propagačních materiálech. Zároveň se ale varuje identifikaci subjektů údajů tím, že k uvedeným záznamům neuvádí žádné další osobní údaje subjektů. V případě požadavků oprávněných třetích stran (např. donátorů) na povinnost dokumentace služeb a návazných činností s identifikací osobních údajů bude se subjekty údajů sepsán souhlas.

Postup vyřizování žádostí na uplatnění práv subjektů údajů:

 1. Subjekt údajů může kontaktovat konkrétního pracovníka správce s žádostí o uplatnění určitého práva.
 2. Oslovený pracovník ve spolupráci se subjektem údajů vyplní žádost o uplatnění práva, případně žádost subjektu údajů zpřístupní k vyplnění. Podmínkou pro uplatnění práv je ověření totožnosti subjektu údajů a stvrzení žádosti jeho podpisem.
 3. Vyplněná žádost je následně předána odpovědnému pracovníkovi – manažerovi rozvoje. Manažer rozvoje odpovídá za vyřízení žádosti předepsaným způsobem a v předepsaném čase (v řádném rozmezí 1 měsíce od přijetí žádosti, popřípadě v závislosti na náročnosti provedení v rozmezí 3 měsíců, o čemž je vždy subjekt informován).
 4. Subjektu údajů je odpovědným pracovníkem předáno písemné vyrozumění o vyřízení jeho žádosti a uplatnění jeho práva.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZÁJEMCE O NAŠE SLUŽBY, UŽIVATELE A KLIENTY

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou zájemci o službu, uživatelé a klienti sociálních služeb, sociálně – právní ochrany dětí, navazujících činností a projektů organizace, případně kontaktní osoby, tj. osoby blízké či zákonní zástupci (např. u dětí).

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů jmenovaných subjektů na základě 4 hlavních důvodů: zákonných, smluvních, veřejného zájmu a oprávněného zájmu organizace bez potřeby souhlasu se zpracováním (konkrétní informace jsou součástí Katalogů OÚ správce a jsou známy všem zaměstnancům příslušných oblastí/služeb a činností). V těchto případech nelze poskytovat naše služby bez zpracování nezbytného množství osobních údajů subjektů. Další zpracování osobních údajů, mimo výše zmíněné pak probíhá na základě souhlasu subjektu, který je možné kdykoliv odvolat.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování dané služby či činnosti. Doba jejich uložení a místo uchování podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace, zpravidla se jedná o lhůtu 10 let. Přístupy jednotlivých zpracovatelů osobních údajů, tj. zaměstnanců organizace a uvedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vnitřním předpisu organizace. V zásadě je lze rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby přímého poskytování služeb a přístupy pro potřeby finančního a administrativního řízení organizace.

Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu před a během poskytování služby a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů po skončení poskytování služeb.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZAMĚSTNANCE ORGANIZACE

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou zaměstnanci/pracovníci organizace.

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů jmenovaných subjektů na základě 3 hlavních důvodů: zákonných, smluvních a oprávněného zájmu bez potřeby souhlasu se zpracováním. V těchto případech nemůže organizace fungovat bez zpracování nezbytného množství osobních údajů. Doplňující osobní údaje subjektů pak mohou být organizací zpracovávány na základě souhlasu subjektu.

Osobní údaje zaměstnanců se zpracovávají za účelem řádného uzavření pracovního poměru s návazností na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, hodnocení, pracovní postup a výplaty mzdy zaměstnanců. Doba uložení a místo uchování osobních údajů podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy zpracovatelů osobních údajů, tj. vybraných pracovníků organizace a dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve výše zmíněném vnitřním předpisu organizace. Lze je rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby personálního a administrativního řízení organizace a přístupy pro potřeby finančního řízení organizace. Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu před uzavřením pracovního poměru, během doby trvání pracovního poměru a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů, především mzdové agendy, po skončení pracovního poměru.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

Subjekty údajů, tedy osoby, jejichž osobní údaje jsou v této oblasti zpracovávány, jsou stážisté, praktikanti, dobrovolníci, dárci, sponzoři a případně obchodní partneři.

V organizaci probíhá zpracování osobních údajů těchto subjektů na základě 4 hlavních důvodů: zákonných, smluvních, veřejného zájmu a oprávněného zájmu organizace bez potřeby souhlasu se zpracováním. V těchto případech nelze poskytovat vybrané služby organizace (stáže, praxe, výkon dobrovolnictví, sponzorství, dárcovství, aj.) bez zpracování nezbytného množství osobních údajů subjektů. Další osobní údaje, mimo výše uvedené mohou být zpracovávány na základě souhlasu subjektu, který je možné kdykoliv odvolat. Poznámka: Kontaktní údaje osob, využívané pro výkon obchodní činnosti, nespadají do oblasti osobních údajů vymezených nařízením GDPR.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování služeb organizace, řádného uzavírání dohod o praxích, stážích a výkonu dobrovolnictví, darovacích smluv a dohodách o spolupráci a partnerství. Doba jejich uložení a místo uchování podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy jednotlivých zpracovatelů osobních údajů, tj. pracovníků organizace a uvedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vnitřním předpisu organizace. V zásadě je lze rozdělit do 2 kategorií: přístupy pro potřeby personálního a administrativního řízení organizace a přístupy pro potřeby finančního řízení organizace. Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu, tj. před uzavřením smlouvy nebo dohody, během doby trvání závazků a po dobu povinné zákonné doby archivace údajů po skončení smlouvy nebo dohody.

 

Veřejná informace o zpracování osobních údajů v organizaci ve formátu PDF

ZOČ pro ekonomickou oblast ve formátu PDF

ZOČ pro personální oblast ve formátu PDF

ZOČ pro sociální služby a SPOD ve formátu PDF

ZOČ pro projekty a komerční činnost ve formátu PDF

Adresa

 • Jahnova 867/12
 • 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • Tel.: 595 054 019
 • E-mail: css@css-ostrava.cz
 • Dat. schránka: t744u8y
 • Číslo účtu: 249097426/0300 (ČSOB)
 • IČ: 286 59 392

Vedení organizace

Děkujeme našim partnerům za podporu.