Naším posláním je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací.

V čem pomáháme?
Chci přispět S čím nám můžete pomoci

Vyberte oblast, s kterou Vám můžeme pomoci

PPP Program pozitivního rodičovství – Triple P Více o službě → TRAS Táborový a rekreační areál SKALICE Více o službě → DPC Dům na půl cesty Frýdek-Místek Více o službě → SAS Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Nový Jičín Více o službě → NDD Nechme dětem dětství Více o službě → va Volnočasové kluby v lokalitách Více o službě → psp Program sekundární prevence Více o službě → KCD Krizové centrum pro děti a rodinu Více o službě → sas Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Ostrava Více o službě → dmd Azylový dům pro matky s dětmi Více o službě → adm Azylový dům pro muže Více o službě → dpc Dům na půl cesty – Ostrava Více o službě → ps Pečovatelská služba Více o službě → rp Rodinná poradna Více o službě → nrp Náhradní rodinná péče Více o službě → p Projekty Více o službě →

Novinky

SASky mají nově vyškolenou dvojici lektorů v Triple P!

SASky mají nově vyškolenou dvojici lektorů v Triple P!

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mají zbrusu novou lektorskou dvojici: Novými certifikovanými lektory programu Triple P se pod vedením pana Dominica Westona, který se specializuje na implementaci uvedeného rodičovského programu po celé Evropě, stali Aneta Šimůnková a Michal Kovár. Lektorská dvojice se bude v rámci programu od konce října věnovat rodičům zapojeným do projektu jak na skupinových, tak na individuálních setkáních. Projekt Triple P výrazně rozšíří možnosti služby SAS v oblasti podpory rodičovských kompetencí.

Na slovíčko s Nelou

Na slovíčko s Nelou

V rámci Kampaně 2022 “Pěstoun je nejlepším příkladem” si vás dovolujeme pozvat na námi organizovanou akci. Patronem našeho projektu je paní Nela Boudová, která se bude této konkrétní akce účastnit. Kampaň je mířena na zvýšení povědomí v naší společnosti o pěstounství. O jeho radostech a výzvách s tím spojených. Jak lze skloubit profesní život a obohatit ten dosavadní. Prostě a jednoduše ” Na slovíčko s Nelou”.

Projekt je realizován díky kampani Dejme dětem rodinu Moravskoslezského kraje.

Dokázali změnit svět – jsou venku všechny!

Dokázali změnit svět – jsou venku všechny!

Rádi bychom vás informovali, že odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí již zveřejnil  všech osm dílů videospotů s názvem „Dokázali změnit svět – aspoň některým dětem“ pro podporu a propagaci pěstounské péče.

Videospoty naleznete na stránkách www.frydlantno.cz (O Frýdlantu n. O., Zpravodajské kanály, Videokanál města), rovněž přímo na odkazu: https://www.youtube.com/channel/UCbDD7T-aebj108p4xDLN2uw nebo např. na YouTube – kde stačí zadat název videospotů.

Videospoty se podařilo natočit bezplatně díky nabídce pana Petra Rehanka, režiséra, scenáristy, kameramana, střihače a občasného fotografa. Podařilo se nám oslovit skupinku „odvážných“ pěstounů, kteří byli ochotni se prostřednictvím videospotů podělit s veřejností o své zkušenosti, zážitky, motivace a pocity, které při pěstounské péči prožívají. Za jejich práci s dětmi jim patří veliký dík. Věříme, že jejich sdělení přispěje k větší informovanosti občanů o pěstounské péči a podnítí jejich zájem stát se pěstouny.

Jistě víte, že novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí počítá s tím, že od roku 2025 nebudeme v České republice umísťovat do ústavní péče děti do tří let. Stále však nemáme dostatek pěstounů, kteří by zajistili péči o tyto děti v rodinném prostředí. Proto se snažíme probudit zájem o náhradní rodinnou péči u veřejnosti. Je důležité, aby lidé věděli, že děti potřebují náhradní rodiče, aby nemusely vyrůstat v ústavech, a že stále hledáme pěstouny.

K týmu městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí se přidává i náš tým CSSO

Jak probíhaly Dny rodin v Chotěbuzi? Mrkněte na krátké video.

Jak probíhaly Dny rodin v Chotěbuzi? Mrkněte na krátké video.

Internet pro klienty Domu na půl cesty Frýdek – Místek

Internet pro klienty Domu na půl cesty Frýdek – Místek

Cesta na Prašivou

Cesta na Prašivou

Tak už tu máme zase srpnový adaptační program pro účastníky Programu sekundární prevence a nové zájemce. 🙂

Zveme děti a mládež ve věku 12-16 let (11ti-letí po individuálním zvážení pracovníků), které “zápasí” s problémovým a rizikovým chováním na Cestu na Prašivou, která se uskuteční dne 24. 8. 2022.

V případě zájmu o přihlášení do Sekundární prevence (což je podmínka pro účast na adaptačním programu) kontaktujte koordinátorku na tel. 774 789 844, která se zájemci a zákonnými zástupci ihned domluví individuální schůzku a vysvětlí detaily spolupráce. Ostatní informace o naší práci naleznete v sekci Program sekundární prevence.

Dokázali byste změnit svět? 4. a 5.

Dokázali byste změnit svět? 4. a 5.

Rádi bychom Vás opět touto cestou upozornili, že můžete shlédnout již celkem 5 dílů z osmidílné série videospotů k pěstounské péči s názvemDokázali změnit svět – aspoň některým dětem”. Videospot je ke shlédnutí na youtube Města Frýdlantu n. O.: https://www.youtube.com/channel/UCbDD7T-aebj108p4xDLN2uw. Další díly budou v intervalu 14 dní následovat.

V zatím posledním díle odpovídají pěstouni na otázku – Pamatujete si první setkání s Vaším pěstounským dítětem?

Pěstounů je stále málo, prosím, podívejte se a sdílejte videa, určitě to stojí za to.

Za tuto podporu děkuje město Frýdlant nad Ostravicí.

Krizové centrum pro děti a rodinu PŘESTĚHOVÁNO

Krizové centrum pro děti a rodinu PŘESTĚHOVÁNO

Od 1. 7. 2022 jsme již oficiálně na nové adrese. Těšíme se tedy na Vás v našich nových prostorech, které stále zvelebujeme. Najdete nás tedy na Syllabova 1161/19, Ostrava – Vítkovice. Telefonní čísla a další možnosti kontaktu s námi zůstávají nezměněny.

Dokázali byste změnit svět? 3.

Dokázali byste změnit svět? 3.

Konečně můžete shlédnout již třetí díl z osmidílné série videospotů s názvem Dokázali změnit svět – aspoň některým dětem. Tentokrát naši pěstouni odpovídají na otázku – Pamatujete si první setkání s Vaším pěstounským dítětem? Videospot je ke shlédnutí na youtube Města Frýdlantu n. O.: https://www.youtube.com/watch?v=kCz2qGDs1sQ. Další díly budou v intervalu 14 dní následovat.

Tak neváhejte a sledujte 🙂

Krizové centrum pro děti a rodinu se stěhuje

Krizové centrum pro děti a rodinu se stěhuje

Opouštíme naše prostory na Bohumínské a stěhujeme se do nových prostor ve Vítkovicích. Od prvního července nás najdete na adrese Syllabova 1161/19, Ostrava – Vítkovice. Budova se nachází na hranici areálu Lékařské fakulty Ostravské Univerzity. Nová adresa přináší lepší dopravní dostupnost a pro nás výzvu mít zase hezké klidné konzultace. Věříme, že cestu k nám bez obtíží najdete i pomocí naší mapy.

Zobrazit všechny novinky

Kdo jsme

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., má dlouholetou historii datující se k roku 2001. Vzniklo transformací organizace města Ostrava. Za hlavní poslání má zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížných životních situací a na to navázat hledání dalších systémů podpory těmto lidem, protože:

Máme zkušenosti s poskytováním služeb zaměřených na osoby v krizi, ohrožených sociálním vyloučením a sociálně vyloučených, jednotlivců, párů i rodin, dětí, dospělých i seniorů. Jim poskytujeme základní, sociální a psychologické poradenství, přechodné ubytování, péči i doprovázení a další služby ambulantně i terénně dle zákona o sociálních službách. Naše služby jsou součástí základní sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

Kromě sociálních služeb poskytujeme i navazující činnosti, především v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Jedná se o doprovázení pěstounů a návazné služby v oblasti sanace rodiny, prevence kriminality, dluhového poradenství, zaměstnávání a kvality služeb.

V minulosti jsme rovněž byli provozovateli sociálního bydlení a podporovateli sociálního podnikání (spolupráce se stavební firmou KASEA, s.r.o.).

Disponujeme tedy mimo registrace sociálních služeb a smlouvy o závazku veřejné služby, pověřením k výkonu sociálně – právní ochrany dětí, povolením ke zprostředkování zaměstnání a akreditací služeb v oblasti oddlužení.

Své činnosti poskytujeme na základě jednoletých i víceletých projektů financovaných na obecní, krajské a národní (ministerské) úrovni i přes evropské sociální fondy či nadace jako Nadace Terezy Maxové, Nadace OKD, NROS, Nadace Partnerství, Nadace rozvoje zdraví ad.

Podpořili nás např. Moneta Money Bank; Globus; Pekařství Illík, s.r.o.; ArcelorMittal Ostrava a.s; DROZD a spol; AHOL, Ostrava; Elvac a.s.; 3A Design; UNICAR, spol. s r.o.

Svou činnost prezentujeme nejen na webových stránkách, ale i na sociálních sítích, v jednotlivých zařízeních našich služeb, na dnech obcí, dnech sociálních služeb, při dnech otevřených dveří či jiných veřejných akcích, kterých se účastníme, nebo které sami pořádáme (konference, aj.).

Jsme partnerem města Ostrava v rámci komunitního plánování, sociálního začleňování a multidisciplinárních týmů prevence kriminality. Spolupracujeme s příslušnými orgány, samosprávami, školskými zařízeními, soudy, dalšími neziskovkami a jinými subjekty (lékaři, policií, aj.). Obdobně působíme již na Novojičínsku, Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Odersku, Bílovecku, Hlučínsku a Opavsku.

Dále jsme partnery Kampaně Dejme dětem rodinu (www.dejmedetemrodinu.cz) a členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb, SINEC - klastru sociálních inovací a podniků, Asociace poskytovatelů krizové pomoci, Sítě aktérů pro domov (bývalé Sdružení azylových domů).

Od roku 2020 svou činnost rozvíjíme rovněž skrze sesterskou organizaci Sociální akademie BN, z. ú., která provozuje vzdělávací středisko s nabídkou akreditovaných kurzů v sociální i manažerské oblasti a neakreditovaných kurzů pro pěstouny, širokou veřejnost a na míru.

Zajímá Vás více?

Kariéra v naší společnosti:

V naší organizaci pracují zaměstnanci v těchto profesích:

 • Sociální pracovník
 • Pracovník v sociálních službách
 • Psycholog, terapeut
 • Animátor
 • Účetní
 • Mzdová účetní
 • Administrativní pracovník
 • Organizační pracovník

Pokud hledáme kolegu nebo kolegyni do některého z našich týmů, vyhlašujeme zpravidla výběrové řízení formou inzerce. Nabídku zveřejňujeme zejména na stránkách:

(Upozornění: některé námi neoslovené internetové portály zveřejňují naše pracovní nabídky bez našeho vědomí a nedbají na jejich aktuálnost. Doporučujeme tedy sledovat v této inzerci datum pro zasílání přihlášek a akceptovat je.)

Aktuální nabídka volných pracovních míst v CSS
Bližší informace – viz „Novinky”.

Praxe a odborné stáže pro studenty či kolegy z oboru
Pokud máte zájem seznámit se se společností a námi poskytovanými činnostmi formou praxe nebo stáže, neváhejte nás kontaktovat. Bližší informace získáte u pověřeného pracovníka – personální ředitel, spojení naleznete v kontaktech vedení organizace.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ

Centrum sociálních služeb Ostrava strategicky plánuje. V určených časech se schází strategický tým společnosti, který tak reaguje na potřebu změn = cestu ke kvalitě, jasným cílům a dlouhodobé i krátkodobé strategii.

Ocenění statutárního města Ostrava Centru sociálních služeb

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. bylo oceněno statutárním městem Ostrava. Projekt Rodinné poradny Nechme dětem dětství získal 1. místo jako Nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na téma „Prevence kriminality v době pandemie“.

 

Centrum sociálních služeb Ostrava pohledem MICROSOFTU:

 

KAMPAŇ

Centrum sociálních služeb Ostrava je partnerem kampaně Dejme dětem rodinu.

V rámci této kampaně a projektu Moravskoslezského kraje jsme vytvořili v roce 2012 ve spolupráci s dalšími partnery a pěstounskými rodinami spot pro podporu náhradní rodinné péče před ústavní:

Poděkování na tvorbě patří režisérce Markétě Nešlehové a jejímu týmu.

 

NAPSALI O NÁS …

http://www.cepp.cz/podekovani-za-ucast-na-konferenci-dejme-detem-rodinu-2015/

VEŘEJNÁ INFORMACE

O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ORGANIZACI

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., IČ 28659392, se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, se zavazuje při své činnosti k dodržování GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 7. dubna 2016) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění. Zároveň se hlásí ke Kodexu chování Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (Doporučený postup č. 02/2018) a stanovuje si interní předpis „Pravidla zpracování osobních údajů v organizaci“.

 V rámci GDPR je používán specifický jazyk, proto přibližujeme základní pojmy:

Osobní údaje – informace označující fyzickou osobu na základě určité značky, např. jména, příjmení, data narození, ad.

Zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaje, které mohou znamenat vysoké riziko poškození člověka v případě jejich úniku, např. biometrické a genetické údaje, zdravotní stav, sexuální orientace, aj.

Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávané. Jedná se o především o klienty a zaměstnance organizace.

Zpracování osobních údajů – systematická činnost, kterou správce provádí s osobními údaji subjektu za určitým účelem (shromažďování, uchovávání, předávání, ad.).

Správce – osoba, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů.

Zpracovatel – každá osoba, zpracovávající osobní údaje pro správce.

Třetí strana (také příjemce) – osoba, které jsou předávány osobní údaje subjektů a která je oprávněna tyto údaje zpracovávat.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., je správcem osobních údajů, se statutárním zástupcem ředitelem organizace. Kontaktní osoby pro subjekty údajů představují všichni zaměstnanci organizace. Zpracovatelé osobních údajů jsou zaměstnanci organizace, spolupracující subjekty a vybraní dodavatelé služeb organizace. Vyřizování žádostí o uplatnění práv spadá do působnosti odpovědné osoby organizace.

Kontaktní údaje správce:

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Ing. Jiří Drastík, ředitel,

Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, tel. 595 054 019, email: css@css-ostrava.

Odpovědná osoba: Mgr. Veronika Dlouhá, tel. 595 054 019, email: vdlouha@css-ostrava.

Zpracování osobních údajů organizace se opírá o základní zásady – zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelem, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost. Tyto zásady jsou hlavními vodítky zpracování (shromažďování, třídění, předávání, uchovávání) údajů a zároveň kontrolními mechanismy souladu s GDPR.

 Organizace se zavazuje dodržovat základní práva subjektů údajů:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům.
 • Právo na opravu svých osobních údajů.
 • Právo na výmaz svých osobních údajů („být zapomenut“).
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost svých osobních údajů na jiného správce.
 • Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného a obdobného rozhodování, které se ho významně dotýká nebo na něj má právní účinky.

O uplatnění práv si subjekt údajů může požádat tímto způsobem:

 1. Kontaktuje si vybraného pracovníka správce s žádostí o uplatnění vybraného práva.
 2. Oslovený pracovník spolu s ním vyplní Žádost o uplatnění práva, případně mu tuto Žádost zpřístupní.
 3. Žádost je nutné podat osobně, na nejbližší pobočce organizace, s vlastnoručním podpisem, poněvadž dojde k ověření totožnosti subjektu údajů, aby nedošlo k poskytnutí údajů špatné osobě, jelikož pracujeme v citlivých oblastech.
 4. Žádost je následně předána přijímajícím pracovníkem odpovědnému pracovníkovi, který odpovídá za její vyřízení předepsaným způsobem a v předepsaném čase (součást interního předpisu).
 5. O vyřízení žádosti získá subjekt písemné vyrozumění, zda a jak bude jeho žádosti vyhověno.

Upozornění: Správce oznamuje, že z titulu oprávněného zájmu pořizuje bez nutnosti souhlasu při svých činnostech foto, video a audio záznamy za účelem své prezentace poskytovatelům finančních prostředků, na webových stránkách a propagačních materiálech organizace. Přitom se varuje jakékoli identifikace subjektů údajů na těchto záznamech. V případě požadavků oprávněných třetích stran pořizovat záznamy s identifikací, je to možné pouze na základě souhlasu zaznamenaných subjektů.

Tato veřejná informace je určena 3 hlavním skupinám subjektů údajů:

 1. zájemci o služby, uživatelé služeb a klienti návazných činností a projektů,
 2. zaměstnanci/ pracovníci organizace,
 3. další spolupracující subjekty, tj. stážisté/praktikanti, dobrovolníci, dodavatelé, sponzoři a široká veřejnost.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY, UŽIVATELE A KLIENTY

Subjekty údajů v této oblasti jsou zájemci o službu, uživatelé sociálních služeb, klienti sociálně – právní ochrany dětí, navazujících činností a projektů organizace, případně jejich kontaktní osoby, tj. osoby blízké a zákonní zástupci.

Osobní údaje těchto subjektů jsou zpracovávány z důvodů zájmu zákonného, smluvního, veřejného a oprávněného. Proto jsou zpracovávány bez souhlasu (konkrétní informace k procesu zpracování jsou součástí Katalogu OÚ). Jelikož naše činnosti nelze poskytovat bez zpracování nezbytného množství osobních údajů.

Zpracování osobních údajů nad rámec výše zmíněného probíhá na základě souhlasu, který je možné odvolat.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování dané služby či činnosti. Doba jejich uložení a místo uchování podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace, zpravidla se jedná o 10 let. Přístupy zpracovatelů osobních údajů, tj. zaměstnanců organizace a vedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vybraných předpisech organizace a smlouvách. V zásadě se jedná o přístupy pro potřeby přímého poskytování služeb a přístupy pro potřeby finančního a administrativního řízení organizace.

Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu s omezenými přístupy, tj. před a během poskytování služby a po dobu povinné archivace její dokumentace služeb a projektů.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO ZAMĚSTNANCE ORGANIZACE

Subjekty údajů v této oblasti jsou zaměstnanci/pracovníci organizace.

Osobní údaje těchto subjektů jsou zpracovávány z důvodů zájmu zákonného, smluvního a oprávněného bez potřeby jejich souhlasu. V této oblasti nelze postupovat bez zpracování nezbytného množství osobních údajů.

Doplňující osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který je odvolatelný.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem řádného uzavření pracovního poměru s návazností na tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, hodnocení, pracovní postupy a výplaty mzdy/ odměny. Doba uložení a místo uchování osobních údajů podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy zpracovatelů osobních údajů, tj. zaměstnanců organizace a vedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vybraných předpisech organizace a smlouvách. V zásadě se jedná o přístupy pro potřeby personálního, finančního a administrativního řízení organizace.

Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu s omezenými přístupy, tj. před uzavřením pracovního poměru, během jeho trvání i po skončení po dobu zákonné archivace, nejdéle v oblasti mzdové agendy.

INFORMACE DŮLEŽITÉ PRO DALŠÍ SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY

Subjekty údajů v této oblasti jsou stážisté, praktikanti, dobrovolníci, dárci, sponzoři a obchodní partneři (dodavatelé prostor, účetních služeb, spojů, aj.). 

Osobní údaje těchto subjektů jsou zpracovávány z důvodů zájmu zákonného, smluvního, veřejného a oprávněného bez potřeby souhlasu. V této oblasti (stáže, praxe, dobrovolnictví, sponzorství, dárcovství, dodavatelství, aj.) nelze postupovat bez zpracování nezbytného množství osobních údajů zúčastněných. Poznámka: Kontaktní údaje osob, využívané pro výkon obchodní činnosti, nespadají do oblasti osobních údajů vymezených nařízením GDPR.

Zpracování osobních údajů nad rámec výše zmíněného probíhá na základě souhlasu, který je možné odvolat.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem kvalitního poskytování služeb organizace, řádného uzavírání dohod o praxích, stážích a výkonu dobrovolnictví, darovacích smluv a dohodách či smlouvách o spolupráci a partnerství. Doba jejich uložení a místo uchování podléhá zákonným normám státu a smluvním, organizačním a technickým opatřením organizace. Přístupy zpracovatelů osobních údajů, tj. zaměstnanců organizace a vedených dodavatelů služeb, jsou podrobně upraveny ve vybraných předpisech organizace a smlouvách. V zásadě se jedná o přístupy pro potřeby personálního, finančního a administrativního řízení organizace.

Organizace účelně zpracovává osobní údaje subjektů pouze v nezbytně nutném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu s omezenými přístupy, tj. před uzavřením smlouvy nebo dohody, během doby trvání závazků a po skončení po dobu zákonné archivace.

Podrobnější informace pro jednotlivé oblasti organizace a zjednodušená procesní, organizační a technická opatření pro zajištění zpracovávaných osobních údajů v organizaci jsou součástí Záznamů o činnostech zpracování pro jednotlivé oblasti, které jsou rovněž veřejně dostupné na webových stránkách a pobočkách organizace.

Veřejná informace o zpracování osobních údajů v organizaci ve formátu PDF

ZOČ pro ekonomickou oblast ve formátu PDF

ZOČ pro personální oblast ve formátu PDF

ZOČ pro sociální služby a SPOD ve formátu PDF

ZOČZ pro vlastní a návazné projekty ve formátu PDF

SÍDLO společnosti

 • Adresa: Jahnova 867/12
 • 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
 • Tel.: 595 054 019
 • E-mail: css@css-ostrava.cz
 • Dat. schránka: t744u8y
 • Číslo účtu: 249097426/0300 (ČSOB)
 • IČ: 286 59 392

Vedení organizace

Děkujeme našim partnerům za podporu.